Tarot Huyền Bí | Chú Giải Ngắn của Papus (G.A.V Encausse)

.

Bài viết học thuật và chiêm nghiệm về tarot, hướng dẫn giải nghĩa biểu tượng tarot, nghiên cứu trải bài tarot và tìm hiểu về ý nghĩa lá bài tarot một cách khoa học.


Chú Giải Ngắn của Papus (G.A.V Encausse)
Chú Giải Ngắn theo "The Tarot of the Bohemians" By Papus -  Gérard -Anaclet-Vincent Encausse (1865) 

Major Arcana

1. The Juggler signifies MALE INQUIRER.

2. The High Priestess  signifies FEMALE INQUIRER.

3. The Empress  signifies ACTION. INITIATIVE.

4. The Emperor  signifies WILL

5. The Pope signifies INSPIRATION.

6. The Lovers signifies LOVE.
 
7. The Chariot  signifies TRIUMPH. PROVIDENTIAL PROTECTION.

8. Justice  signifies JUSTICE.

9. The Hermit  signifies PRUDENCE.

10. The Wheel of Fortune  signifies FORTUNE. DESTINY.

11. Strength  signifies STRENGTH. FORTITUDE.

12. The Hanged Man  signifies TRIALS. SACRIFICE.

13. Death  signifies DEATH.

14. Temperance  signifies TEMPERANCE. ECONOMY.

15. The Devil  signifies IMMENSE FORCE. ILLNESS.

16. The Lightning-struck Tower  signifies RUIN. DECEPTION.

17. The Stars  signifies HOPE.

18. The Moon  signifies HIDDEN ENEMIES. DANGER.

19. The Sun  signifies MATERIAL HAPPINESS. LUCKY MARRIAGE.

20. The Judgment  signifies CHANGE OF POSITION.

21. The Foolish Man  signifies INCONSIDERATE ACTIONS. MADNESS.

22. The Universe  signifies ASSURED SUCCESS.SCEPTRES.

Minor Arcana

SCEPTRES: Creation. Enterprise. Agriculture.

KING. The King of Sceptres symbolizes a dark man, a friend. He generally represents a married man, the father of a family.

QUEEN. A dark woman, a friend. Represents a serious woman, a very good counsellor, often the mother of a family.

KNIGHT. A dark young man, a friend.

KNAVE. A dark child, a friend. Also represents a message from a near relation.

ACE OF SCEPTRES. Commencement of an Enterprise.

TWO. Opposition to the commencement of the Enterprise.

The Enterprise is commenced when an unexpected obstacle suddenly prevents its execution.

THREE. Realization of the commencement of the Enterprise.

The basis of the work is now definitely established, and the undertaking can be fearlessly continued.

FOUR. Obstacles to the Enterprise.

Nothing can be accomplished without obstacles. We therefore now find them appearing, and must prepare ourselves to overcome them.

FIVE. Opposition to the obstacles. Victory after surmounting them.

Six. Realization of the opposition.

At last the obstacles succeed. Failure of the Enterprise in the midst of its execution.

SEVEN. Certain success to the Enterprise.

EIGHT. Opposition to its success. The Enterprise will only partially succeed.

NINE. Realization of success. Success is continued.

TEN. Uncertainty in the management of the Enterprise.

CUPS.Preservation. Love. Instruction.

KING OF CUPS. A fair man, a friend. This card also represents a barrister, judge, or ecclesiastic. It symbolizes a Bachelor.

QUEEN OF CUPS. A fair woman, a friend. The woman loved. The Mistress.

KNIGHT OF CUPS. A young fair man, a friend. The young man loved. The Lover.

KNAVE OF CUPS. A fair child. A messenger. Birth.

ACE OF CUPS. Commencement of a love affair.

Two. Opposition to this commencement. Unimportant obstacles raised by one of the lovers.

THREE. Realization of this commencement. The love is mutual.

FOUR. Serious obstacles to the love. They arise from other persons, not from the lovers.

FIVE. Opposition to the obstacles. Victory over the obstacles after a struggle.

Six. The obstacles triumph. Love destroyed in the midst of happiness. Widowhood.

SEVEN. Success assured to the lovers.

EIGHT. Partial failure of love. Love only partially succeeds.

NINE. Motherhood.

TEN. Uncertainty in the management of the love affair.

SWORDS.Transformation. Hatred. War.

KING OF SWORDS. A dark, bad man. He is a soldier, a powerful enemy, who must be distrusted.

QUEEN OF SWORDS. A dark wicked woman. The card also indicates her actions, gossip and calumnies.

KNIGHT. A young, dark man, an enemy. He is also a spy.

KNAVE. A child, an enemy. Bad news. Delay.

The figures generally indicate opposition raised outside the house.

ACE OF SWORDS. Commencement of enmity.

TWO. Opposition to this commencement. The enmity does not last.

THREE. Realization of the enmity. Hatred.

FOUR. Opposition to the hatred. Success against the enemy.

FIVE. Opposition to this opposition. The enemy triumphs at the moment one fancies the victory is secured.

SIX. Equilibrium of the opposition. The enemy is rendered powerless at last.

SEVEN. Success assured to the enemy.

EIGHT. Partial opposition to this success. The enemy only partially triumphs.

NINE. Certain duration of the hatred.

TEN. Uncertainty in the enmity.

PENTACLES.Development. Money. Trade.

KING OF PENTACLES. A fair man, inimical or indifferent.

QUEEN OF PENTACLES. A fair woman, indifferent, or inimical.

KNIGHT. A young, fair man. A stranger. An arrival.

KNAVE. A fair child. A messenger. A letter.

The figures of the Pentacles are inverse to those of the Sceptres and Cups, and indicate all that comes from outside, from the country or abroad.

ACE OF PENTACLES. Commencement of fortune. Inheritance. Gifts. Economy, etc., etc.

Two. Opposition to this commencement. Difficulty in well establishing the first landmarks of good fortune.

THREE. Realization of this commencement of fortune. A small sum.

FOUR. Opposition of fortune. Loss of money.

FIVE. Opposition to this opposition. A success coming which will balance the low.

Six. Realization of the opposition. Ruin.

SEVEN. Success assured. A large fortune.

EIGHT. Partial success. Great loss of money at the moment apparently of definitely securing the fortune.

NINE. Equilibrium of Equilibrium. A durable fortune.

TEN. Uncertainty in the fortune. Great success and great reverses.

 

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Chú Giải Ngắn của Papus (G.A.V Encausse)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.

10 Bài Mới Nhất

Trên Youtube

Trên Google+

Bài Xem Nhiều Trong Tuần

Đối Tác LT Tarot Shop

Đối Tác Bông Xù Tarot

Đối Tác Mira Store

Đối Tác Vy Vy Shop

Đối Tác Mystic Dream Shop

Đối Tác The World of Dream

Đối Tác Lovedia.vn

Liên Hệ - Phản Hồi

Name

Email *

Message *

Tìm Theo Ngày Tháng

Nhãn

Bói Bài Tarot Học Tarot Mua Tarot Dạy Tarot Bài Tarot Tarot Bán Tarot Giải Nghĩa Tarot .Khảo Cứu Tarot Huyền Bí Kiến Thức Cơ Bản Hướng Dẫn Tarot Bói Tarot Dạy Học Tarot Hot .Tarot Event Bộ Bài Tarot .Giải Trải Bài Tarot Mua Bán Tarot .Cảm Nhận Lá Bài Tarot Meeting Rider Waite Tarot Mật Mã Bài Tarot Tiên Tri Tarot 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu Trải Bài Ba Lá Tarot .Kiến Thức Cơ Bản .Sách Tarot Bí Ẩn Nicolas Conver (Giải Nghĩa Tarot De Marseille) Hoàng Hiền Tarot De Marseille Tarot De Nicolas Conver .Bộ Ảnh .Hệ Thống Từ Khoá Cỏ Xanh Kính Đỏ .Cảm Nhận Bộ Bài Tarot Kim Phong Ẩn Chính .Giải Nghĩa Tarot Nghiên Cứu về Trải Bài .Lá The Magician Cảm Nhận Tarot Dành Newbie Tarot Hạ Du Phùng Lâm Deviant Moon Tarot Dành Cho Người Mới (Newbie) Legacy of The Divine Tarot Mai Phạm Shadowscapes Tarot Tarot:Di Sản Thánh Thần .Lá The Fool Bé Béo Deck Lotu ThAnk Tiểu Yết Yết Biểu Tượng Học Book T Cà Phê Ebook Dành Cho Tarot Gilded Tarot Golden Dawn Minor Arcana Review Bộ Bài Trải Bài Tarot .Lá Ace of Wands .Lá The Chariot Biểu Tượng trong bộ Waite Tarot Bộ Ảnh Dự Đoán Thời Gian Fairy Tale Tarot Group Mary-el Tarot Tarot Bói Bài Tarot Tarot và Chiêm Tinh Tarot và Giao Ước The Gilded Tarot Tree of Life Wizards Tarot Ẩn Phụ .Lá Ace of Cups .Lá Death .Lá Justice .Lá Temperance .Lá The Emperor .Lá The Empress .Lá The Hierophant .Lá The Lovers .Lá Wheel of Fortune .The Magician Bộ Wands Tarot Court Cards Crowley Crystal Visions Tarot Event Ghost & Spirit Tarot Giao Ước Tarot Giả Kim Tarot Giải Thưởng Kinh Dịch Lá Hoàng Đế Lá The Fool Lá Tình Nhân Mystic Faerie Tarot Phân Loại Tarot Royo Dark Tarot Sun and Moon Tarot Tarot và Carl Jung Tarot và Kinh Dịch The Lovers The Magician Thu Trang Trải Bài 5 Lá Tarot Trải Bài 6 Lá Tarot Trải Bài Ba Lá Trải Bài Công Việc Tarot Trải Bài Mẫu Tình Yêu Vietnam Tarot Conference .Ace of Cups .Lá 10 of Pentalces .Lá 10 of Swords .Lá 2 of Wands .Lá 6 of Cups .Lá 6 of Wands .Lá Judgement .Lá King of Cups .Lá King of Pentacles .Lá King of Swords .Lá King of Wands .Lá Page of Cups .Lá Queen Of Cups .Lá Queen Of Pentacles .Lá Queen Of Swords .Lá Queen Of Wands .Lá The Hanged Man .Lá The Moon .Lá The Priestess .Lá The Strength .Lá The Sun .Lá The World .Two of Cups Ace of Grails An Huyền Anh Nguyễn Bern Birthday Party Book Of AzaThoth Tarot Bách Việt Bé Ngoan Bộ Cups Bộ Cốc Celestial Tarot Celtic Dragon Tarot Court Cards Tarot Cách Đặt Câu Hỏi Tarot Câu Hỏi Tarot Cây Sự Sống Dark Fairy Tales Tarot Dark Grimoire Tarot Do Thái Tarot Dreaming Way Tarot Druidcraft Tarot Dung Le Huu Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot Eight of Wands Fantastical Creatures Tarot Favole Tarot Five of Cups Five of Wands Four of Cups Four of Wands Ghost Tarot Giang Thế Nam Giả Kim Giải Mã Legacy Of The Divine Tarot Giải Thưởng Best Tarot Reader Giải Thưởng Best Tarot Translator Gậy Ham Muốn Tình Dục Hans Gieng Tarot Hermetic Tarot Hoshi Pie Hoàng Linh Vũ Innocence Joie de Vivre Tarot Kings Kiếm Lang Ngu Light Vision Tarot Lisa Hunt Liên Minh Huyền Thoại Lost Tarot Lá Chàng Khờ Lá Giáo Hoàng Lá Kỵ Xa Lá Nữ Hoàng Lá Nữ Tư Tế Lá Pháp Sư Lá The High Priestess Lá The Lovers Lá The Magician Lê Nhật Hoàng Lê Thanh Hà Lăng Mộ Bí Ẩn Lịch Sử Tarot MBTI Major Arcana MBTI Minor Arcana MBTI Tarot Mad Cat Mystic Dreamer Tarot Mèo Mạn Đàm Tarot Nghiệp Trong Tarot Nghề Nghiệp Nguyễn Hoàng Hảo Nguyễn Trung Ngọc Nguyễn Nine of Wands Oracle Belline Phillipe NGO Phương Pháp Camoin Poisoncage Tarot Quỷ Học Tarot Rune Seven of Wands Sinh Nhật Tarot Huyền Bí Six of Cups Six of Wands Siêu Nhân Bạch Tuộc Strength Swords Sách Tarot Sâu Chăm Chỉ Tarot Thần Bí Tarot Tâm Lý Tarot Workshop Tarot of Saqquara Tarot of Vampyres Tarot và Phật Giáo Tarot và Thiên Chúa Giáo Tarot và Thời Tiết Ten of Wands The Devil Tarot The Dreaming Way Tarot The High Priestess Tarot The Moon The Pagan Cats Tarot The Strenght Tarot The Sun The Tarot Of Tree The Universe The World Tarot Thoth Tarot Three of Cups Three of Wands Tree of Knowledge Truyện Tranh Việt Trài Bài Tâm Hồn Đồng Điệu Trích Đăng Trải Bài 8 Lá Tarot Trải Bài Bốn Ngọn Gió Trải Bài Hiện Trang Mối Quan Hệ Trải Bài Mối Quan Hệ Trải Bài Một Lá Trải Bài Phỏng Vấn Bộ Bài Tarot Two of Wands Tóc Ngắn Tạp Chí Tarot Huyền Bí Vampire Tarot Watcher Angel Tarot Wildwood Tarot Xem Tarot bốn nguyên tố chiêm tinh hoàng đạo hội kín moon sign sex sun sign sức khỏe trong tarot tarot và tình dục từ thiện Đà Nẵng Đá Thanh Tẩy Tarot Đặng Bùi Hằng Ảnh Tarot