Tarot Huyền Bí | Chú Giải Ngắn của Papus (G.A.V Encausse)

.

Bài viết học thuật và chiêm nghiệm về tarot, hướng dẫn giải nghĩa biểu tượng tarot, nghiên cứu trải bài tarot và tìm hiểu về ý nghĩa lá bài tarot một cách khoa học.


Chú Giải Ngắn của Papus (G.A.V Encausse)
Chú Giải Ngắn theo "The Tarot of the Bohemians" By Papus -  Gérard -Anaclet-Vincent Encausse (1865) 

Major Arcana

1. The Juggler signifies MALE INQUIRER.

2. The High Priestess  signifies FEMALE INQUIRER.

3. The Empress  signifies ACTION. INITIATIVE.

4. The Emperor  signifies WILL

5. The Pope signifies INSPIRATION.

6. The Lovers signifies LOVE.
 
7. The Chariot  signifies TRIUMPH. PROVIDENTIAL PROTECTION.

8. Justice  signifies JUSTICE.

9. The Hermit  signifies PRUDENCE.

10. The Wheel of Fortune  signifies FORTUNE. DESTINY.

11. Strength  signifies STRENGTH. FORTITUDE.

12. The Hanged Man  signifies TRIALS. SACRIFICE.

13. Death  signifies DEATH.

14. Temperance  signifies TEMPERANCE. ECONOMY.

15. The Devil  signifies IMMENSE FORCE. ILLNESS.

16. The Lightning-struck Tower  signifies RUIN. DECEPTION.

17. The Stars  signifies HOPE.

18. The Moon  signifies HIDDEN ENEMIES. DANGER.

19. The Sun  signifies MATERIAL HAPPINESS. LUCKY MARRIAGE.

20. The Judgment  signifies CHANGE OF POSITION.

21. The Foolish Man  signifies INCONSIDERATE ACTIONS. MADNESS.

22. The Universe  signifies ASSURED SUCCESS.SCEPTRES.

Minor Arcana

SCEPTRES: Creation. Enterprise. Agriculture.

KING. The King of Sceptres symbolizes a dark man, a friend. He generally represents a married man, the father of a family.

QUEEN. A dark woman, a friend. Represents a serious woman, a very good counsellor, often the mother of a family.

KNIGHT. A dark young man, a friend.

KNAVE. A dark child, a friend. Also represents a message from a near relation.

ACE OF SCEPTRES. Commencement of an Enterprise.

TWO. Opposition to the commencement of the Enterprise.

The Enterprise is commenced when an unexpected obstacle suddenly prevents its execution.

THREE. Realization of the commencement of the Enterprise.

The basis of the work is now definitely established, and the undertaking can be fearlessly continued.

FOUR. Obstacles to the Enterprise.

Nothing can be accomplished without obstacles. We therefore now find them appearing, and must prepare ourselves to overcome them.

FIVE. Opposition to the obstacles. Victory after surmounting them.

Six. Realization of the opposition.

At last the obstacles succeed. Failure of the Enterprise in the midst of its execution.

SEVEN. Certain success to the Enterprise.

EIGHT. Opposition to its success. The Enterprise will only partially succeed.

NINE. Realization of success. Success is continued.

TEN. Uncertainty in the management of the Enterprise.

CUPS.Preservation. Love. Instruction.

KING OF CUPS. A fair man, a friend. This card also represents a barrister, judge, or ecclesiastic. It symbolizes a Bachelor.

QUEEN OF CUPS. A fair woman, a friend. The woman loved. The Mistress.

KNIGHT OF CUPS. A young fair man, a friend. The young man loved. The Lover.

KNAVE OF CUPS. A fair child. A messenger. Birth.

ACE OF CUPS. Commencement of a love affair.

Two. Opposition to this commencement. Unimportant obstacles raised by one of the lovers.

THREE. Realization of this commencement. The love is mutual.

FOUR. Serious obstacles to the love. They arise from other persons, not from the lovers.

FIVE. Opposition to the obstacles. Victory over the obstacles after a struggle.

Six. The obstacles triumph. Love destroyed in the midst of happiness. Widowhood.

SEVEN. Success assured to the lovers.

EIGHT. Partial failure of love. Love only partially succeeds.

NINE. Motherhood.

TEN. Uncertainty in the management of the love affair.

SWORDS.Transformation. Hatred. War.

KING OF SWORDS. A dark, bad man. He is a soldier, a powerful enemy, who must be distrusted.

QUEEN OF SWORDS. A dark wicked woman. The card also indicates her actions, gossip and calumnies.

KNIGHT. A young, dark man, an enemy. He is also a spy.

KNAVE. A child, an enemy. Bad news. Delay.

The figures generally indicate opposition raised outside the house.

ACE OF SWORDS. Commencement of enmity.

TWO. Opposition to this commencement. The enmity does not last.

THREE. Realization of the enmity. Hatred.

FOUR. Opposition to the hatred. Success against the enemy.

FIVE. Opposition to this opposition. The enemy triumphs at the moment one fancies the victory is secured.

SIX. Equilibrium of the opposition. The enemy is rendered powerless at last.

SEVEN. Success assured to the enemy.

EIGHT. Partial opposition to this success. The enemy only partially triumphs.

NINE. Certain duration of the hatred.

TEN. Uncertainty in the enmity.

PENTACLES.Development. Money. Trade.

KING OF PENTACLES. A fair man, inimical or indifferent.

QUEEN OF PENTACLES. A fair woman, indifferent, or inimical.

KNIGHT. A young, fair man. A stranger. An arrival.

KNAVE. A fair child. A messenger. A letter.

The figures of the Pentacles are inverse to those of the Sceptres and Cups, and indicate all that comes from outside, from the country or abroad.

ACE OF PENTACLES. Commencement of fortune. Inheritance. Gifts. Economy, etc., etc.

Two. Opposition to this commencement. Difficulty in well establishing the first landmarks of good fortune.

THREE. Realization of this commencement of fortune. A small sum.

FOUR. Opposition of fortune. Loss of money.

FIVE. Opposition to this opposition. A success coming which will balance the low.

Six. Realization of the opposition. Ruin.

SEVEN. Success assured. A large fortune.

EIGHT. Partial success. Great loss of money at the moment apparently of definitely securing the fortune.

NINE. Equilibrium of Equilibrium. A durable fortune.

TEN. Uncertainty in the fortune. Great success and great reverses.

 

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Chú Giải Ngắn của Papus (G.A.V Encausse)" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.

10 Bài Mới Nhất

Trên Youtube

Trên Google+

Tìm Theo Ngày Tháng

Bài Xem Nhiều Trong Tuần

Nhãn

Bói Bài Tarot Học Tarot Dạy Tarot Bài Tarot Tarot Mua Tarot Bán Tarot Giải Nghĩa Tarot Tarot Huyền Bí .Khảo Cứu Kiến Thức Cơ Bản Hướng Dẫn Tarot Bói Tarot Dạy Học Tarot Bộ Bài Tarot Mua Bán Tarot .Giải Thưởng Tarot .Giải Trải Bài Tarot Cảm Nhận Lá Bài Tarot Meeting Hot Trải Bài Ba Lá Tarot .Bí Ẩn Nicolas Conver .Lịch Sử Tarot .Tarot De Marseille Hoàng Hiền Tarot De Nicolas Conver Rider Waite Tarot .Bộ Ảnh .Rider Waite Tarot .Kiến Thức Cơ Bản Cỏ Xanh Kính Đỏ .Sách Tarot .Mật Mã Bài Tarot Kim Phong Nghiên Cứu về Trải Bài Tiên Tri Tarot Ẩn Chính .Dự Tranh Giải Thưởng .Giải Nghĩa Tarot .Lá The Magician Cảm Nhận Bộ Bài Cảm Nhận Tarot Hạ Du 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu Dành Newbie Tarot .Hệ Thống Từ Khoá .Lá The Fool Deck Shadowscapes Tarot Tiểu Yết Yết Biểu Tượng Học Bé Béo Dành Cho Người Mới (Newbie) Ebook Dành Cho Tarot Gilded Tarot Phùng Lâm Review Bộ Bài Trải Bài Tarot .Giải Trải Bài .Lá The Chariot Biểu Tượng trong bộ Waite Tarot Bộ Ảnh Deviant Moon Tarot Dự Đoán Thời Gian Fairy Tale Tarot Group Lá The Fool Tarot và Chiêm Tinh The Gilded Tarot Tree of Life .Lá Ace of Cups .Lá Ace of Wands .Lá Death .Lá Justice .Lá Temperance .Lá The Hierophant .Lá The Lovers .Lá Wheel of Fortune .The Magician Court Cards Crystal Visions Tarot Ghost & Spirit Tarot Giao Ước Tarot Giải Thưởng Kinh Dịch Legacy of The Divine Tarot Lotu ThAnk Mai Phạm Minor Arcana Mystic Faerie Tarot Phân Loại Tarot Royo Dark Tarot Tarot Bói Bài Tarot Tarot và Carl Jung Tarot và Giao Ước Tarot và Kinh Dịch The Lovers The Magician Thu Trang Trải Bài 5 Lá Tarot Trải Bài 6 Lá Tarot Trải Bài Ba Lá Trải Bài Công Việc Tarot Trải Bài Mẫu Tình Yêu Vietnam Tarot Conference Wizards Tarot .Lá 10 of Pentalces .Lá 10 of Swords .Lá 2 of Wands .Lá 6 of Cups .Lá 6 of Wands .Lá Judgement .Lá King of Cups .Lá King of Pentacles .Lá King of Swords .Lá King of Wands .Lá Page of Cups .Lá The Emperor .Lá The Empress .Lá The Hanged Man .Lá The Moon .Lá The Priestess .Lá The Strength .Lá The Sun .Lá The World Ace of Grails An Huyền Bern Book Of AzaThoth Tarot Book T Bách Việt Bé Ngoan Bộ Wands Tarot Celtic Dragon Tarot Court Cards Tarot Cà Phê Cách Đặt Câu Hỏi Tarot Câu Hỏi Tarot Cây Sự Sống Dark Fairy Tales Tarot Do Thái Tarot Dreaming Way Tarot Druidcraft Tarot Dung Le Huu Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot Event Fantastical Creatures Tarot Four of Wands Giang Thế Nam Giả Kim Giả Kim Tarot Giải Mã Legacy Of The Divine Tarot Giải Thưởng Best Tarot Reader Giải Thưởng Best Tarot Translator Gậy Ham Muốn Tình Dục Hans Gieng Tarot Hoshi Pie Innocence Joie de Vivre Tarot Kings Kiếm Lang Ngu Legacy of Divine Tarot Light Vision Tarot Lisa Hunt Lá Chàng Khờ Lá Giáo Hoàng Lá Hoàng Đế Lá Kỵ Xa Lá Nữ Hoàng Lá Nữ Tư Tế Lá Pháp Sư Lá The Magician Lá Tình Nhân Lê Nhật Hoàng Lê Thanh Hà Lăng Mộ Bí Ẩn Lịch Sử Tarot MBTI Major Arcana MBTI Minor Arcana MBTI Tarot Mad Cat Mary-el Tarot Mystic Dreamer Tarot Mạn Đàm Tarot Mật Mã Bài Tarot Nghiệp Trong Tarot Nguyễn Đăng Hải Ngọc Nguyễn Oracle Belline Phillipe NGO Phương Pháp Camoin Poisoncage Tarot Quỷ Học Tarot Rune Siêu Nhân Bạch Tuộc Sun and Moon Tarot Swords Sách Tarot Sâu Chăm Chỉ Tarot Thần Bí Tarot Tâm Lý Tarot of Saqquara Tarot of Vampyres Tarot và Phật Giáo Tarot và Thiên Chúa Giáo Tarot và Thời Tiết The Devil Tarot The High Priestess Tarot The Moon The Pagan Cats Tarot The Strenght Tarot The Sun The Universe The World Tarot Thoth Tarot Three of Wands Tree of Knowledge Truyện Tranh Việt Trài Bài Tâm Hồn Đồng Điệu Trích Đăng Trải Bài 8 Lá Tarot Trải Bài Bốn Ngọn Gió Trải Bài Mối Quan Hệ Trải Bài Một Lá Trải Bài Phỏng Vấn Bộ Bài Tarot Two of Wands Tóc Ngắn Tạp Chí Tarot Huyền Bí Vampire Tarot Watcher Angel Tarot Wildwood Tarot Xem Tarot bốn nguyên tố chiêm tinh sex tarot và tình dục Đà Nẵng Đá Thanh Tẩy Tarot Đặng Bùi Hằng Ảnh Tarot Ẩn Phụ

Liên Hệ - Phản Hồi

Name

Email *

Message *