Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Bắt Đầu Học Tarot Như Thế Nào ?


TỰ HỌC TAROT CƠ BẢN TRỰC TUYẾN (ONLINE)

Dành cho những bạn tự học tarot, nhưng không muốn học lướt, qua loa mà muốn học căn cơ, nghiêm túc và kỹ lưỡng làm nền tảng nghiên cứu. Tarot Huyền Bí đã thiết kế bộ giáo trình trọn vẹn để tự học mọi người có thể tự mình học tarot một cách độc lập. Các bạn lần lượt học từng chuyên đề theo hướng dẫn bên dưới đây theo thứ tự nếu là người chưa biết gì về tarot; chọn theo chủ đề học phần nếu bạn đã biết về tarot cơ bản.


Nếu bạn chưa biết chút gì cả về tarot, hãy ghé qua link này để biết những điều cơ bản nhất về tarot.


Đặt Mua Sách Tại [TAROT HUYỀN BÍ BOOK SERIES]


BỘ SÁCH TỰ HỌC TAROT TRỰC TUYẾN (ONLINE)


{mỗi cuốn sách, ngoài phần giới thiệu mua sách, đều có phần đọc online miễn phí, đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của bạn đọc. Bạn đọc cũng có thể mua sách để đọc toàn bộ đầy đủ và nâng cao của cuốn sách.} 

Chuyên Đề I. LỊCH SỬ TAROT

Bài 1: Nguồn Gốc Của Bài Tarot


Bài 2: Nguồn Gốc Của Từ Tarot

Bài 3: Phân Loại Bài Tarot

Bài 4: Phân Loại Phiên Bản Tarot

Bài 5:

Chuyên Đề II. CẤU TRÚC TAROT CĂN BẢN 

Bài 1:  Cấu Trúc Bộ Ba Trong Tarot

Bài 2: Cấu Trúc 22 Ẩn Chính Trong Tarot


Bài 3: Cấu Trúc 16 Ẩn Phụ - Hoàng Gia Trong Tarot

Bài 4: Cấu Trúc 40 Ẩn Phụ - Lá Số Trong Tarot

Học Phần III. CÁC SỬ DỤNG TAROT 

Bài 1: Cách Xếp Bài Trong Tarot

Bài 2: Cách Xào Bài Trong Tarot

Bài 3: Cách Cắt Bài Trong Tarot

Bài 4: Các Chia Bài và Rút Bài Trong Tarot

Bài 5: Các Dụng Cụ Phụ Trợ Trong Tarot

Học Phần IV. Học Về Trải Bài Tarot (chọn MỘT trong các cuốn sau đây)

Bài 1: Các Trải Bài Cấu Trúc (Trải Bài Cổ Điển)


Bài 2: Các Trải Bài Phân Rã Vấn Đề (Trải Bài Hiện Đại)

Học Phần V. Luận Giải Các Vấn Đề Trong Đời Sống (chọn NHỮNG cuốn có chủ đề mà bạn quan tâm)

Bài 1. Luận Giải về Tình Yêu 

Bài 2. Luận Giải về Công Việc

Bài 3. Luận Giải về Tiền Bạc


Bài 4. Luận Giải về Gia Đình

Học Phần VI. Luận Giải Các Vấn Đề Cá Biệt (chọn NHỮNG cuốn có chủ đề mà bạn quan tâm)

No 19. Luận Giải về Thời Gian (50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm thời gian)

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo (đã xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 20. Luận Giải về Không Gian 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm không gian)

Dự Đoán Không Gian Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 21. Luận Giải về Nghề Nghiệp 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm nghề nghiệp)

Dự Đoán Nghề Nghiệp Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 22. Luận Giải về Con Người 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm đối tượng)

Dự Đoán Con Người Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 23. Luận Giải về Sức Khỏe 
(50 phương pháp luận giải cho câu hỏi tìm lời giải cho sức khỏe)

Dự Đoán Sức Khỏe Trong Tarot của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

Học Phần VII. Các Chủ Đề Khác (có thể không cần nếu không quan tâm)

No 23. Lý Thuyết về Quỷ Học Giao Ước 
(căn bản về lập giao ước với quỷ)

Quỷ Học Trong Tarot - Vài Luận Đề của Philippe Ngo (đã xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 24. Lý Thuyết về Quỷ Học Nghi Lễ 
(căn bản về các nghi lễ và thực hành ma thuật trong tarot)

Quỷ Học Trong Tarot - Nghi Lễ Lá Bài Tarot của Philippe Ngo (đang soạn thảo)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 25. Biểu Tượng Thằng Hề

Khái Luận Thằng Hề Trong Văn Hóa Thế Giới của Duy Trần (đã xong)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

No 26. Thạch Lý Học Lithotherapy (Lý thuyết thanh tẩy và cường lực tarot)

Thạch Lý Học Lithotherapy của Philippe Ngo (đang viết)
- Đọc online tại [Đây]
- Mua Sách tại [Tarot Book] [Amazon.com]

Học Phần Phụ. Luận Giải Biểu Tượng Trong Lá Bài (chọn MỘT cuốn mà bạn quan tâm)

a. Bộ Tarot de Marseille
Bí Ẩn Nicolas Conver của Hoàng Hiền

b. Bộ Rider Waite Tarot
Mật Mã Bài Tarot của Thảo Nguyên & Phùng Lâm

c. Bộ Legacy Tarot
Di Sản Thánh Thần của Mai Trần & Philippe Ngo (đã xong)

d. Bộ Deviant Moon Tarot
Ánh Trăng Ma Quái của Đặng Hằng & Philippe Ngo (đã xong)

e. Bộ Gilded Tarot
Quyền Năng Tối Thượng của Hà Đặng & Philippe Ngo (đã xong)

f. Bộ Ligh/Prisma Vision Tarot
Ánh Sáng Tiên Tri của Lệ Trần & Philippe Ngo (đã xong)

g. Bộ Gothic Tarot
Cánh Cửa Bóng Tối của Trang Nguyễn & Philippe Ngo (đã xong)

h. Bộ Sun and Moon Tarot
Mặt Trời và Mặt Trăng của Nga Phạm & Philippe Ngo (đang viết)

i. Bộ Dreaming Way Tarot
Con Đường Mơ Mộng của Thùy Đặng & Philippe Ngo (đang viết)
Home