Hướng Dẫn Ngắn Về Tree of Life

Bộ Bài Khuyến Nghị: The Thoth Tarot. (The Rider Waite Tarot)
Phương Pháp Khuyến Nghị: Các kiểu cận đại.
Tham Khảo chính:
Crowley, Aleister. (1982). 777 and Other Qabalistic Writings. York Beach, Me. : S. Weiser.
Crowley, Aleister. (1981). The Book of Thoth. New York, S. Weiser.

1. Tree of Life

Là một sơ đồ huyền học được xuất hiện trước công nguyên gắng liền với truyền thống Kabala. Sơ đồ này mô tả toàn bộ thế giới mà con người sống qua lăng kính huyền học của Do Thái.
Người đầu tiên gắng sơ đồ này với việc giải nghĩa các biểu tượng của bộ bài Tarot là các thành viên hội kín của khối Anh Ngữ. Có đến 4 giả thuyết để giải quyết mối quan hệ này. Ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về giả thiết của Aleister Crowley, người sáng lập hội kín Kim Nhật (O.T.O), và là người sáng tạo thuyết Thelema.

2. Tarot và Tree of Life:

Quan sát mô hình Tree of Life:
Cấu trúc Tree of Life gồm 10 Sephiroth và 22 Path. Sephiroth là các nút hình tròn trên sơ đồ. Còn Path là các đường nối giữa các nút tròn với nhau. Có 5 biên giới gọi là Veils: Ain,  Ain Soph, Ain Soph Aur, Abyss, Paroket.Có 5 trạng thái chính trùng với Sephiroth gọi là Soul:  Jechidah, Neshamah, Chiah, Ruach, Nefesh.. Có 4 thế giới : Atziluth Briah Yetzirah Assiah. - Xem hình trên. Tương ứng mỗi giá trị này là một giá trị ngoài thực tế: 12 cung hoàng đạo, các khái niệm tâm linh, các vị thần cổ , 4 nguyên tố ...

Mô Hình Tarot theo Tree of Life:
10 Sephiroth tương ứng từ Ách đến 10. 22 Path tương ứng 22 lá hình, 5 trạng thái tương tứng 4 đầu hình: cơ rô chuồn ách và Linh hồn. 4 thế giới tương ứng với 4 lá mặt: King Queen Page Knight.Mối quan hệ giữa các lá bài trở thành mối quan hệ giữa các biểu tượng của Tree of Life. Từ đó, suy luận ra các biểu tượng của cuộc sống, về hành trình tìm kiếm chân lý của con người.


3. Giải Nghĩa các Biểu Tượng

Cuốn này là bảng tra cứu tất cả các biểu tượng trong cuộc sống tương ứng ra sao với Tree of Life. Trong đó bạn có thể giải đáp, chẳng hạn, bạn sẽ biết màu vàng tương ứng Binah, cung Taurus trong hoàng đạo tương ứng với Vau, trái tim trong cơ thể con người tương ứng với Teth ...

Từ đó, sẽ suy luận ra các biểu tượng ẩn dấu trong lá bài Tarot mà ta rút được. Hai giai đoạn mà ta đã biết:
Giai đoạn rút bài: Xào bài, Chia bài, Lật bài, Chọn bài. (đã nói ở các bài trước)
Giai đoạn giải đoán: cách thức như sau
- Mỗi lá bài được rút có mối quan hệ với nhau theo cách bố trí khi rút bài.
- Mỗi lá bài này còn có mối quan hệ với cấu trúc Tree of Life. Mỗi lá bài có 1 biểu tượng trong Tree of Life.
- Mỗi biểu tượng trong Tree of Life lại có quan hệ với nhau theo sơ đồ huyền học.
- Mỗi biểu tượng trong Tree of Life lại có ý nghĩa biểu tượng tương đương trong đời sống.
- Tổng hợp các yếu tố này lại chính là ý nghĩa của toàn bộ giải đoán.

Đây là bản mô tả vắn tắt, còn nhiều thứ bạn phải đọc rõ trong sách. Các bạn có thể tìm thấy tài liệu này bằng cách tra cứu bộ sách của Aleister Crowley  tên Liber 777.

Link download :
Cuốn 2: http://www.mediafire.com/?e8y9d3mrdqfdvlz
Cuốn 3: http://www.mediafire.com/?81x7ycp7tj7agvf
Cuốn Bí Thư Liber 777:  Liber 777 at hermetic.com  

Phillippe NGO, tác giả Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Hướng Dẫn Ngắn Về Tree of Life" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ