Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P3) - Phương Pháp Golden Dawn

Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này.

Chuyên Đề Thời Gian

Phương Pháp Chiêm Tinh Golden Dawn 

1. Nguyên Lý:

Phương pháp Chiêm Tinh Golden Dawn của Paul Hughes-Barlow dựa trên các mốc chiêm tinh của hệ thống Golden Dawn. Phương pháp này được nhiều người sử dụng và đã có trước khi Hughes-Barlow đề xuất. Có rất nhiều tham chiếu đến các tác giả khác khi đề cập phương pháp này. Tuy nhiên, ông lại là người đầu tiên (? - theo tư liệu hiện tại) trình bày phương pháp này trong "Predicting Events in Tarot Readings using Astrology".  Một đóng góp đáng kể của ông trong phương pháp này là hệ thống đoán giờ, chính vì vậy, tôi đặt trên ông trong trong tên của phương pháp. Phương pháp này sử dụng 12 lá Major tương ứng 12 cung hoàng đạo, bộ lá Mặt - Court card tương ứng 12 cung hoàng đạo, bộ lá số từ 2 đến 10 tương ứng 12 cung hoàng đạo, 7 lá Major tương ứng 7 ngày trong tuần để dự đoán. Vì dựa trên các mốc dể dự đoán nên phương pháp này thuộc loại đoán theo mốc thời gian. 
- Các lá Major dùng dự đoán 12 cung hoàng đạo: Emperor, Hierophant, Chariot, Lovers, Strengh, Hermit, Justice, Death, Temperence, Devil, Star, Moon. Mỗi lá chiếm một cung hoàng đạo.
- Các lá Mặt dùng dự đoán 12 cung hoàng đạo: toàn bộ các lá trừ các lá Page.  Mỗi lá Queen, King, Knight chiếm 1/3 thời gian cuối của một cung và 2/3 thời gian đầu tiên của cung kế tiếp.  
- Các lá Mặt dùng dự đoán mùa: các lá Page. Mỗi lá ứng 1 mùa.
- Các lá Major dự đoán ngày trong tuần: Sun, Priestess, Tower, Magician, Fortune, Empress, World. Mỗi lá ứng một ngày trong tuần.
- Các lá Ace: Mỗi lá ứng một tuần trăng (7 ngày) trong một chu kỳ trăng khoảng 28 ngày. 
- Các lá Fool, Hangedman, Judgement: không thể xác định được thời gian.
- Các lá 2 đến 10 tương ứng 12 cung hoàng đạo: mỗi lá ứng 1/3 thời gian của mỗi cung.

Cụ thể như sau: 

a. Với lá Ace xác định tuần trăng:

Ace of Pentacles: 7 ngày trăng non.
Ace of Cups : 7 ngày trăng tròn.
Ace of Swords: 7 ngày trăng già.
Ace of Wands: 7 ngày trăng lặn.

b. Với lá Major, Minor xác định khoảng thời gian theo cung hoàng đạo: xem bảng bên dưới

Thời gian theo Paul Hughes-Barlow.
Nguồn: 
Paul Hughes-Barlow.

Chú ý là bản bên trên, Hughes-Barlow đã không ghi chú rõ ràng về sự tương ứng. Các vị trí Minor từ 2 đến 10 tương ứng với từng đầu hình Gậy - Kiếm - Cốc - Tiền đã không được ghi ra. Các bạn có thể tra cứu về cái này ở bài Tarot và Chiêm Tinh: Minor Arcana (Pips Cards).

c. Với các lá Page xác định mùa trong năm:

Mùa xuân: Page of Wands
Mùa hạ: Page of Cups
Mùa thu: Page of Swords
Mùa đông: Page of Pentacles

d. Các lá Fool, Hangedman, Judgement: không thể xác định được thời gian.

e. Với các lá Major xác định ngày trong tuần:

Thứ CN: Lá Sun
Thứ 2: Lá High Priestess
Thứ 3: Lá The Tower
Thứ 4: Lá Magician
Thứ 5: Lá Fortune
Thứ 6: Lá Empress
Thứ 7: Lá World

Các lá khác không xác định được ngày trong tuần.

f. Với các lá Major xác định giờ trong ngày:

Giờ Mặt Trời - Sun: Lá Sun
Giờ Mặt Trăng - Moon: Lá High Priestess
Giờ Sao Hỏa - Mars: Lá Tower
Giờ Sao Thủy - Mercury: Lá Magician
Giờ Sao Mộc - Jupiter: Lá Fortune
Giờ Sao Kim - Venus: Lá Empress
Giờ Sao Thổ - Saturn: Lá World

Các lá khác không xác định được giờ trong ngày.

Bảng xác định giờ trong ngày như sau:

Bảng xác định giờ trong ngày.
Nguồn: Paul Hughes-Barlow.

Vì cách xác định giờ của Hughes-Barlow tương đối phức tạp nên tôi hướng dẫn ra ở đây: dòng đầu tiên in đậm là ngày trong tuần: Sun (Chủ Nhật), Mon (Thứ 2), Tue (Thứ 3), Wed (Thứ 4), Thu (Thứ 5), Fri (Thứ 6), Sat (Thứ 7). Mỗi lá bài rút được chỉ có thể biết giờ nếu đã biết trước ngày. Ứng mỗi ngày thì mỗi giá trị lá bài sẽ ứng một giờ nhất định. Hai cột cuối cùng  là giờ buổi sáng (*) và giờ buổi tối (**)

2. Bình Luận:


Phương pháp của Paul Hughes-Barlow dựa trên Golden Dawn và được trình bày đầy đủ nhất trong các phiên bản. Điểm yếu của hệ thống này là các cấu trúc không chặt chẽ. Sự chồng chéo giữa các giá trị làm cho hệ thống này kém hiệu quả. Chẳng hạn: nếu lá đầu đoán mùa ra Page of Wands ứng mùa xuân, nhưng khi đoán về ngày thì lại rút được 2oC thì lại tương ứng một thời điểm vào mùa đông. Với hệ thống này, tôi đề xuất dùng các kiểu speads đặc trưng để thực hiện việc đoán thời điểm để hạn chế tối đa điểm yếu của hệ thống. Tôi sẽ trình bày bên dưới đây các spread ứng dụng cấu trúc này.

Một điểm hạn chế khác của hệ thống này là lỗ hổng trong việc chi tiết hóa thời gian. Chẳng hạn: ta có thể đoán chính xác đến từng khoảng thời gian chừng 7 đến 10 ngày (tầm 1 tuần), nhưng lại không có mối liên hệ giữa quãng thời gian đó và việc xác định ngày trong tuần và giờ trong ngày. Vì vậy, trong hệ thống này, đoán quãng thời gian và đoán ngày giờ thuộc hai vấn đề cách biệt nhau mà không có cách nào để giải quyết trọn vẹn.

3. Spread Một Lá Cho Thời Gian Trong Năm

Đối với các sự kiện dự đoán trong vòng một năm, hãy dùng trải bài này. Rút một lá duy nhất và dựa vào các nguyên lý a, b, c, d bên trên để truy ra thời gian. 

Thời gian được tính từ thời gian gần nhất kể từ thời điểm hiện tại, cho đến tương lai, hoặc quá khứ xảy ra sự kiện. Phương pháp này cùng với spread này có thể lắp đầy khoảng trống thời gian và cấu trúc logic của bộ bài. Tuyệt đối không rút lá phụ trong trải bài này và cũng không truy vấn chi tiết hơn để đảm bảo tính logic của toàn hệ thống. Mặc khác, vì cấu trúc lá bài dựa trên sự tương ứng một năm theo chiêm tinh, nên độ dài dự đoán của trải bài này cũng chỉ kéo dài trong một năm sự kiện mà thôi.

Trong trường hợp nếu dự doán một sự kiện không rõ là tương lai hay quá khứ, hãy dùng nguyên lý này: Nếu là lá thuận, nó cho thấy khoảng thời gian trong tương lai. Nếu là lá ngược, nó cho thấy khoảng thời gian trong quá khứ. 

4. Spread Một Lá Cho Ngày Trong Tuần và Spread Một Lá Cho Giờ Trong Tuần

Đối với các sự kiện dự đoán trong vòng một năm, hãy dùng trải bài này. Rút một lá duy nhất và dựa vào các nguyên lý ở mục e và f bên trên để truy ra vị trí ngày trong tuần, và giờ trong ngày. Nếu lá bài không nằm trong 7 lá trong mục e thì thời gian là không thể xác định được.

Thời gian được tính từ thời gian gần nhất kể từ thời điểm hiện tại, cho đến tương lai, hoặc quá khứ xảy ra sự kiện. Tuyệt đối không rút lá phụ trong trải bài này và cũng không truy vấn chi tiết hơn để đảm bảo tính logic của toàn hệ thống.

Trong trường hợp nếu dự doán một sự kiện không rõ là tương lai hay quá khứ, hãy dùng nguyên lý này: Nếu là lá thuận, nó cho thấy khoảng thời gian trong tương lai. Nếu là lá ngược, nó cho thấy khoảng thời gian trong quá khứ. 

Có thể kết hợp 2 spead này để tạo thành 1 trình trải bài cho phép lấy ngày và giờ trong tuần.

5. Trải bài Ba Lá Dự Đoán Thời Gian

Spread này thiết kế để dành cho việc dự đoán thời gian một cách chi tiết nhất theo hệ thống Golden Dawn của Paul Hughes-Barlow. Trải bài nằm ngang theo thứ tự như sau:

------1---------2---------3-----

1. Khoảng Thời Gian Sự Kiện
2. Ngày Diễn Ra Sự Kiện
3. Giờ Diễn Ra Sự kiện

Các bước thực hiện:
- Tách bộ bài thành 2 nhóm: nhóm 1 gồm các lá Minor, nhóm 2 gồm các lá Major.
- Rút một lá từ nhóm 1 đặt ở vị trí 1 và nói "Lá này cho biết thời gian diễn ra sự kiện".
- Rút một lá từ nhóm 2 đăt ở vị trí 2 và nói "Lá này cho biết ngày chính xác diễn ra sự kiện".
- Rút một lá từ nhóm 2 đăt ở vị trí 3 và nói "Lá này cho biết giờ chính xác diễn ra sự kiện".

Lá thứ 1: Dựa vào nguyên lý a, b, c, d để lấy được khoảng thời gian, khoảng thời gian này thông thường kéo dài khoảng 2 tuần. Trong trường hợp nếu dự doán một sự kiện không rõ là tương lai hay quá khứ, hãy dùng nguyên lý này: Nếu là lá thuận, nó cho thấy khoảng thời gian trong tương lai. Nếu là lá ngược, nó cho thấy khoảng thời gian trong quá khứ. Tra lịch để thấy rõ 2 tuần có thể diễn ra sự kiện này.

Lá thứ 2: Dựa vào nguyên lý e để biết được ngày diễn ra sự kiện. Tra lại lịch 2 tuần đã có ở lá thứ nhất, và xác định ngày diễn ra vào thứ mấy của tuần. Nếu là lá thuận, nó cho thấy ngày diễn ra được tính từ ngày bắt đầu của khoảng thời gian, nếu là lá ngược, nó cho thấy ngày diễn ra được tính từ ngày cuối cùng của khoảng thời gian. Tức là giả dụ rút được lá tương ứng vào thứ 3 của tuần, nhưng khoảng thời gian của lá thứ 1 có đến hai ngày thứ 3 thì tùy vào vị trí thuận ngược của lá bài mà quyết định chọn thứ 3 đầu hay thứ 3 cuối. 

Lá thứ 3: Dựa vào nguyên lý f để biết được giờ diễn ra sự kiện. 

Thời gian được tính từ thời gian gần nhất kể từ thời điểm hiện tại, cho đến tương lai, hoặc quá khứ xảy ra sự kiện. Tuyệt đối không rút lá phụ trong trải bài này và cũng không truy vấn chi tiết hơn để đảm bảo tính logic của toàn hệ thống. Phương pháp này có ưu điểm là sẽ cho thấy chi tiết ngày giờ và thời gian diễn ra sự kiện, nhưng nhược điểm là sẽ không lấp đầy được khoảng trống thời gian.

Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P3) - Phương Pháp Golden Dawn " có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ