Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Đăng Ký Đối Tác

Thật đơn giản để đăng ký đối tác ! Bạn có thể chọn một trong hai hình thức đối tác sau đây: Đối Tác Truyền Thông, Đối Tác Sản Phẩm/Dịch Vụ.Đăng Ký Đối Tác Truyền Thông

Hình thức: chia sẽ quyền quản trị fanpage hoặc group, trao đổi banner/logo quảng cáo cho nhau trên website.

Thể loại: dành cho đối tác hoạt động trên fanpage thông tin, website thông tin và các blogs quảng bá.

Đăng ký: gửi mail về contact@tarothuyenbi.info

Đăng Ký Đối Tác Sản Phẩm/Dịch Vụ

Hình thức: đăng ký theo năm (12 tháng), cửa hàng đóng góp cho cộng đồng 12 món quà sản phẩm của đối tác để ủng hộ các hoạt động của Tarot Huyền Bí. Các món quà có thể là một sản phẩm vật chất hoăc một sản phẩm dịch vụ tùy vào tính chất của đối tác.

Thể loại: dành cho đối tác cửa hàng bán các mặt hàng liên quan tarot như bài tarot, khăn trải bài, hộp đựng, đá thanh tẩy ... hoặc các cửa hàng dịch vụ liên quan như xem tarot, bản đồ sao,...

Đăng ký: gửi mail về contact@tarothuyenbi.info


Quyền Lợi Của Đối Tác

- Tự do quảng bá, dẫn link sản phẩm giới thiệu đến cộng đồng Tarot Huyền Bí (~20.000 thành viên tích cực).
- Thương hiệu được quảng bá trong tất cả các sự kiện của Tarot Huyền Bí (ra mắt sách)
- Quảng bá chéo trên tất cả các thành phần và đối tác của Tarot Huyền Bí (fanpage, website, ...)

Liên hệ: contact@tarothuyenbi.info nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì.

Danh Sách Đối Tác 
Trang chủ