Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Hiệu Đính Các Trải Bài Tarot Cổ Điển - Chương III: Hiệu Đính Phương Pháp Phản Biến Dịch (35 Lá) Của A.E.Waite

item-thumbnail
A. HIỆU ĐÍNH.

Sau khi việc đọc bài theo Phương pháp Biến dịch kết thúc, nhưng vấn đề chưa được sang tỏ, hoặc vẫn còn những câu hỏi khác thì chúng ta thực hiện như sau:

Lấy các lá bài chưa được sử dụng trong phương pháp Biến dịch. (35 lá còn lại), đặt thành một tụ trước mặt Querent, lật ngửa lên trên. 35 lá bài sẽ được xào và cắt như trước đó, sau đó được chia thành 6 tụ như sau: 
Tụ I gồm 7 lá.

Tụ II gồm 6 lá, tiếp tục như vậy, tụ III là 5 lá, tụ IV có 4 lá, tụ V có 2 lá và tụ cuối cùng có 11 lá. Sắp xếp các tụ như hình:


Liên tục lấy các tụ và xếp chúng thành 6 hàng, chiều dài không cần thiết phải bằng nhau.

Hàng đầu tiên tượng trưng cho ngôi nhà, môi trường v…v…

Hàng thứ 2 tượng trưng cho người, sự vật, sự việc đang được xem xét.

Hàng thứ 3 tượng trưng cho những thứ đang diễn ra bên ngoài, sự kiện, con người, v…v…

Hàng thứ 4 tượng trưng cho một điều bất ngờ, không được ngờ tới, v…v…

Hàng thứ 5 tượng trưng cho sự chia sẻ, giúp cân bằng với những điều xấu ở các hàng trên.

Hàng thứ 6 thì cần phải trao đổi thêm với Querent để làm sáng tỏ vấn đề, một phần của nó không quan trọng cho lắm.

Những lá bài này nên được đọc từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng trên cùng.

Ta có thể kết luận rằng không có phương pháp bói Tarot nào mà không áp dụng được cho những lá bài Tây thông thường, ngoại trừ những lá mặt thêm vào, và trên hết là những lá Ẩn Chính, những lá làm tăng giá trị và độ chính xác của lời tiên tri.

Và đây, để kết thúc mọi vấn đề, tôi còn một số lời – như là lời kết – xa xa hơn một chút. Đó là tôi có cảm giác rằng các lá ẩn chính chứa đựng thuyết huyền bí trong đó. Ở đây không có nghĩa là tôi đã quen với hội kín và hội huynh đệ mà trong đó các học thuyết được xây dựng và có cả những kiến thức Tarot cấp cao. Tôi cũng không nói rằng những học thuyết đó, được gìn giữ và truyền lại, có thể được phát triển một cách độc lập trong các lá ẩn chính. Những học thuyết đó không hề tách rời khỏi Tarot. Các hội kín tồn tại có những kiến thức đặc biệt ở cả hai mảng; kiến thức dựa trên Tarot và những kiến thức ngoài Tarot; cả 2 mảng đều có một gốc chung. Nhưng cũng có những thứ được bảo tồn, không phải trong hội kín hay ngoài xã hội, mà được truyền lại theo một cách khác. Ngoài những cách kế thừa này ra, bất kì ai nghiên cứu huyền học cũng có thể phân chia và kết hợp các lá The Magician, The Fool, The High Priestes, The Hierophant, The Empres, The Emperor, The Hanged Man và The Tower. Sau đó anh ta có thể xem xét lá bài Last Judgement. Chúng chứa những huyền thoại về linh hồn. Những lá ẩn chính khác là những chi tiết – như người ta vẫn thường nói - những biến cố. Có lẽ một người như vậy sẽ bắt đầu hiểu được những thứ sâu xa ẩn sau các biểu tượng, cho dù người đầu tiên sáng tạo ra là ai và cách thức bảo tồn như thế nào. Nếu như vậy, anh ta cũng sẽ hiểu tại sao tôi lại lo lắng cho bản thân, nhưng vẫn bất chấp mạo hiểm để viết về vấn đề bói bài này. 

B. BÌNH LUẬN

a. Nguồn gốc của trải bài:

Trải bài này nằm trong cuốn Pictorial Key To The Tarot của A.E.Waite xuất bản năm 1911. Cuốn sách này có thể được xem là Phúc Âm của giới Tarot. Nếu bạn nói rằng bạn sử dụng Tarot nhưng chưa từng đọc qua cuốn này thì cũng giống như một tín đồ Công Giáo chưa từng biết đến Kinh Thánh vậy.

Trải bài này thực chất là một trải bài phụ nhằm hỗ trợ cho phương pháp biến dịch 42 lá (chính xác là 43 lá cả thảy) ở trong cuốn sách này. Khi phương pháp biến dịch với 42 lá không đem đến kết quả như ta mong đợi, hoặc có những vấn đề chưa được sáng tỏ, ta sẽ tiếp tục đào sâu vấn đề với 35 lá bài còn lại.

b. Cơ sở lý luận:

Như ta đã biết, trải bài này là một trải bài phụ hỗ trợ cho phương pháp biến dịch, vậy nên cơ sở lý luận của trải bài này là dựa vào phương pháp biến dịch. 

Phương pháp này được sử dụng khi không có câu hỏi xác định, khi người hỏi muốn biết chung chung những việc liên quan đến cuộc sống và số phận của họ. Khi những lá bài trước đó không thể cho ta biết kết quả, thì ẩn số nằm trong những lá bài còn lại.

Phương pháp này sử dụng nhiều lá bài nhưng không gán ý nghĩa cho từng vị trí, bởi vậy nên trực giác của người bói trong phương pháp này là rất quan trọng.

c. Ưu và khuyết điểm của trải bài:

- Ưu điểm: Trải bài này là một trải bài bổ trợ nhằm làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa được nhìn thấy hết ở trong phương pháp biến dịch. Tuy sử dụng nhiều lá bài nhưng trải bài này khá dễ nhớ và dễ sử dụng, bởi nó cần nhiều trực giác, cảm giác hơn là các kiến thức về thủ tục, biểu tượng v…v…

- Khuyết điểm: Vì nó là một trải bài phụ cho nên ít khi được sử dụng như một trải bài độc lập. Tất nhiên nếu bạn muốn sử dụng nó như một trải bài riêng biệt thì cũng hoàn toàn được. Nhưng với số lượng lá khá lớn, lên tới 35 lá thì đây không phải là trải bài dùng trong trường hợp hạn chế về không gian cũng như thời gian. Vì phương pháp này sử dụng nhiều trực giác, nên đôi khi người bói sẽ lạm dụng nó và dẫn tới sai lầm trong kết quả.

d. Những điểm cần lưu ý:

- Tuy rằng phương pháp 35 lá này được sinh ra để hỗ trợ cho phương pháp biến dịch. Nhưng với cấu trúc của nó, nó hoàn toàn có thể trở thành một trải bài riêng biệt, không cần phải dựa vào phương pháp biến dịch. Trải bài này không chỉ giúp trả lời cho câu hỏi chung mà còn có thể đi sâu và chi tiết. Phạm vi của nó mang tính phổ quát tương đương với phương pháp Celtic Cross. Có thể cho thấy tình trạng của vấn đề, môi trường xung quanh, trở ngại, thuận lợi đối với vấn đề đó. Nó lấp đi những khuyết điểm ban đầu của phương pháp biến dịch.

- Nếu trong phương pháp biến dịch, các hàng không được gán một ý nghĩa nhất định nào. Thì đối với trải bài 35 lá này, mỗi hàng lại có một ý nghĩa tương ứng.

- Xào và cắt bài trong phương pháp này giống với phương pháp biến dịch. Tức là người bói xào bài, người được bói cắt bài, bằng tay trái. Để tạo ra lá ngược thì đảo ngược một số lá bài trong khi cắt. Cần đảm bảo rằng số lá ngược phải ít hơn số lá xuôi. (Đọc thêm trong Phương pháp biến dịch).

- Nếu trong phương pháp biến dịch, các hàng được đọc từ phải qua trái, thì trong phương pháp này, ta đọc từ trái qua phải, bắt đầu từ hàng trên cùng.

- Trong quá trình bói bài cần có sự trao đổi với người được bói để làm sáng tỏ thêm vấn đề.

- Waite cho rằng, tất cả các phương pháp bói Tarot đều được áp dụng cho bài Tây. Các lá ẩn chính chỉ nhằm làm tăng độ chính xác và sáng tỏ thêm vấn đề.

C. KẾT LUẬN.

Phương pháp 35 lá của A.E.Waite tuy chỉ là một trải bài phụ hỗ trợ cho phương pháp biến dịch. Nhưng tính ứng dụng của nó rộng rãi và có phần đi sâu vào chi tiết hơn.

Đọc các chương còn lại của cuốn Hiệu Đính Các Trải Bài Cổ Điển của Long Phan & Philippe Ngo.
Long Phan, thành viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot ở tp.HCM. 
Đọc tiếp »

Hiệu Đính Các Trải Bài Tarot Cổ Điển - Chương III : Hiệu Đính Phương Pháp 35 Lá của A.E.Waite

item-thumbnail
A. HIỆU ĐÍNH.

Sau khi việc đọc bài theo Phương pháp Biến dịch kết thúc, nhưng vấn đề chưa được sang tỏ, hoặc vẫn còn những câu hỏi khác thì chúng ta thực hiện như sau:

Lấy các lá bài chưa được sử dụng trong phương pháp Biến dịch. (35 lá còn lại), đặt thành một tụ trước mặt Querent, lật ngửa lên trên. 35 lá bài sẽ được xào và cắt như trước đó, sau đó được chia thành 6 tụ như sau: 


Tụ I gồm 7 lá.

Tụ II gồm 6 lá, tiếp tục như vậy, tụ III là 5 lá, tụ IV có 4 lá, tụ V có 2 lá và tụ cuối cùng có 11 lá. Sắp xếp các tụ như hình:

Liên tục lấy các tụ và xếp chúng thành 6 hàng, chiều dài không cần thiết phải bằng nhau.

Hàng đầu tiên tượng trưng cho ngôi nhà, môi trường v…v…

Hàng thứ 2 tượng trưng cho người, sự vật, sự việc đang được xem xét.

Hàng thứ 3 tượng trưng cho những thứ đang diễn ra bên ngoài, sự kiện, con người, v…v…

Hàng thứ 4 tượng trưng cho một điều bất ngờ, không được ngờ tới, v…v…

Hàng thứ 5 tượng trưng cho sự chia sẻ, giúp cân bằng với những điều xấu ở các hàng trên.

Hàng thứ 6 thì cần phải trao đổi thêm với Querent để làm sáng tỏ vấn đề, một phần của nó không quan trọng cho lắm.

Những lá bài này nên được đọc từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng trên cùng.

Ta có thể kết luận rằng không có phương pháp bói Tarot nào mà không áp dụng được cho những lá bài Tây thông thường, ngoại trừ những lá mặt thêm vào, và trên hết là những lá Ẩn Chính, những lá làm tăng giá trị và độ chính xác của lời tiên tri.

Và đây, để kết thúc mọi vấn đề, tôi còn một số lời – như là lời kết – xa xa hơn một chút. Đó là tôi có cảm giác rằng các lá ẩn chính chứa đựng thuyết huyền bí trong đó. Ở đây không có nghĩa là tôi đã quen với hội kín và hội huynh đệ mà trong đó các học thuyết được xây dựng và có cả những kiến thức Tarot cấp cao. Tôi cũng không nói rằng những học thuyết đó, được gìn giữ và truyền lại, có thể được phát triển một cách độc lập trong các lá ẩn chính. Những học thuyết đó không hề tách rời khỏi Tarot. Các hội kín tồn tại có những kiến thức đặc biệt ở cả hai mảng; kiến thức dựa trên Tarot và những kiến thức ngoài Tarot; cả 2 mảng đều có một gốc chung. Nhưng cũng có những thứ được bảo tồn, không phải trong hội kín hay ngoài xã hội, mà được truyền lại theo một cách khác. Ngoài những cách kế thừa này ra, bất kì ai nghiên cứu huyền học cũng có thể phân chia và kết hợp các lá The Magician, The Fool, The High Priestes, The Hierophant, The Empres, The Emperor, The Hanged Man và The Tower. Sau đó anh ta có thể xem xét lá bài Last Judgement. Chúng chứa những huyền thoại về linh hồn. Những lá ẩn chính khác là những chi tiết – như người ta vẫn thường nói - những biến cố. Có lẽ một người như vậy sẽ bắt đầu hiểu được những thứ sâu xa ẩn sau các biểu tượng, cho dù người đầu tiên sáng tạo ra là ai và cách thức bảo tồn như thế nào. Nếu như vậy, anh ta cũng sẽ hiểu tại sao tôi lại lo lắng cho bản thân, nhưng vẫn bất chấp mạo hiểm để viết về vấn đề bói bài này. 

B. BÌNH LUẬN

a. Nguồn gốc của trải bài:

Trải bài này nằm trong cuốn Pictorial Key To The Tarot của A.E.Waite xuất bản năm 1911. Cuốn sách này có thể được xem là Phúc Âm của giới Tarot. Nếu bạn nói rằng bạn sử dụng Tarot nhưng chưa từng đọc qua cuốn này thì cũng giống như một tín đồ Công Giáo chưa từng biết đến Kinh Thánh vậy.

Trải bài này thực chất là một trải bài phụ nhằm hỗ trợ cho phương pháp biến dịch 42 lá (chính xác là 43 lá cả thảy) ở trong cuốn sách này. Khi phương pháp biến dịch với 42 lá không đem đến kết quả như ta mong đợi, hoặc có những vấn đề chưa được sáng tỏ, ta sẽ tiếp tục đào sâu vấn đề với 35 lá bài còn lại.

b. Cơ sở lý luận:

Như ta đã biết, trải bài này là một trải bài phụ hỗ trợ cho phương pháp biến dịch, vậy nên cơ sở lý luận của trải bài này là dựa vào phương pháp biến dịch. 

Phương pháp này được sử dụng khi không có câu hỏi xác định, khi người hỏi muốn biết chung chung những việc liên quan đến cuộc sống và số phận của họ. Khi những lá bài trước đó không thể cho ta biết kết quả, thì ẩn số nằm trong những lá bài còn lại.

Phương pháp này sử dụng nhiều lá bài nhưng không gán ý nghĩa cho từng vị trí, bởi vậy nên trực giác của người bói trong phương pháp này là rất quan trọng.

c. Ưu và khuyết điểm của trải bài:

- Ưu điểm: Trải bài này là một trải bài bổ trợ nhằm làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa được nhìn thấy hết ở trong phương pháp biến dịch. Tuy sử dụng nhiều lá bài nhưng trải bài này khá dễ nhớ và dễ sử dụng, bởi nó cần nhiều trực giác, cảm giác hơn là các kiến thức về thủ tục, biểu tượng v…v…

- Khuyết điểm: Vì nó là một trải bài phụ cho nên ít khi được sử dụng như một trải bài độc lập. Tất nhiên nếu bạn muốn sử dụng nó như một trải bài riêng biệt thì cũng hoàn toàn được. Nhưng với số lượng lá khá lớn, lên tới 35 lá thì đây không phải là trải bài dùng trong trường hợp hạn chế về không gian cũng như thời gian. Vì phương pháp này sử dụng nhiều trực giác, nên đôi khi người bói sẽ lạm dụng nó và dẫn tới sai lầm trong kết quả.

d. Những điểm cần lưu ý:

- Tuy rằng phương pháp 35 lá này được sinh ra để hỗ trợ cho phương pháp biến dịch. Nhưng với cấu trúc của nó, nó hoàn toàn có thể trở thành một trải bài riêng biệt, không cần phải dựa vào phương pháp biến dịch. Trải bài này không chỉ giúp trả lời cho câu hỏi chung mà còn có thể đi sâu và chi tiết. Phạm vi của nó mang tính phổ quát tương đương với phương pháp Celtic Cross. Có thể cho thấy tình trạng của vấn đề, môi trường xung quanh, trở ngại, thuận lợi đối với vấn đề đó. Nó lấp đi những khuyết điểm ban đầu của phương pháp biến dịch.

- Nếu trong phương pháp biến dịch, các hàng không được gán một ý nghĩa nhất định nào. Thì đối với trải bài 35 lá này, mỗi hàng lại có một ý nghĩa tương ứng.

- Xào và cắt bài trong phương pháp này giống với phương pháp biến dịch. Tức là người bói xào bài, người được bói cắt bài, bằng tay trái. Để tạo ra lá ngược thì đảo ngược một số lá bài trong khi cắt. Cần đảm bảo rằng số lá ngược phải ít hơn số lá xuôi. (Đọc thêm trong Phương pháp biến dịch).

- Nếu trong phương pháp biến dịch, các hàng được đọc từ phải qua trái, thì trong phương pháp này, ta đọc từ trái qua phải, bắt đầu từ hàng trên cùng.

- Trong quá trình bói bài cần có sự trao đổi với người được bói để làm sáng tỏ thêm vấn đề.

- Waite cho rằng, tất cả các phương pháp bói Tarot đều được áp dụng cho bài Tây. Các lá ẩn chính chỉ nhằm làm tăng độ chính xác và sáng tỏ thêm vấn đề.

C. KẾT LUẬN.

Phương pháp 35 lá của A.E.Waite tuy chỉ là một trải bài phụ hỗ trợ cho phương pháp biến dịch. Nhưng tính ứng dụng của nó rộng rãi và có phần đi sâu vào chi tiết hơn.

Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Hiệu Đính Các Trải Bài Tarot Cổ Điển của Long Phan & Philippe Ngo


Long Phan, quản trị viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot ở Sài Gòn.
Đọc tiếp »

[Event] Đêm Huyền Bí Tại Big Head Cafe

item-thumbnail
Nhận lời mời đến từ Big Head, một quán cafe có phong cách đặc biệt, đầy bí ẩn tọa lạc trong một con hẻm nhỏ trên đường Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận. Nhóm Reader của Tarot Huyền Bí, kết hợp với Tarot Việt đã có mặt ở quán vào lúc 7h để xem Tarot cho những vị khách mới.

Điểm nhấn ở quán chính là quán có bán kèm Shisha, một loại thuốc lá đến từ Ả Rập, mà ngày xưa chỉ dành cho vua chúa, giới quý tộc.


Đọc tiếp »

Sự khác biệt giữa Greater và Lesser Arcana

item-thumbnail

Bài viết dịch từ The Pictorial Key To Tarot của A.E.Waite, hết thời gian bảo hộ bản quyền từ năm 2014, thuộc khu vực công cộng. Bài viết cho thấy sự khác nhau cơ bản của Ẩn Chính và Ẩn Phụ, mà đa số mọi người đôi khi vẫn lầm lẫn giá trị cốt lõi giữa hai yếu tố này khi giải bài.


Waite Tarot. Ảnh: Internet
Đối với việc xuất hiện thông thường của Greater và Lesser Arcana, thì mối liên hệ giữa chúng được hỗ trợ bởi những lá bài hoàng gia – King, Queen, Knight, Squire hay Page; nhưng nét đặc sắc khác hẳn so với Trumps Major của chúng lại được thể hiện ở chính đặc điểm bình thường nhất. Hãy để cho Reader (người đọc bài) so sánh chúng thông qua những biểu tưởng như The Fool, The High Priestess, The Hierophant, hay –gần như ko có ngoại lệ-- với bất cứ dãy bài nào trước đó, và anh ta sẽ thấy rõ được điều mà tôi muốn nói đến. Không có một quan niệm đặc biệt nào về việc kết nối những lá bài hoàng gia; mà chính những lá bài này là cầu nối của những quy tắc, tạo ra sự chuyển đổi tới những lý do đơn giản của việc đếm và tính toán các con số theo sau. Có vẻ như chúng ta đã hoàn toàn bỏ qua tầng ý nghĩa cao hơn được minh họa bởi những hình ảnh. Việc này trong một giai đoạn,mặc dù, khi những lá bài có số cũng bao gồm cả hình ảnh, nhưng phương pháp này đơn thuần chỉ là sự sáng tạo rời rạc của một vài nghệ sĩ nhất định và cũng có thể chỉ là thiết kế thông thường mang tính chất biểu tượng hay mang tính chất đặc thù, khác biệt so với những gì được hiểu theo ý nghĩa biểu tượng hay chúng chỉ là tranh minh họa –chúng ta có nên nói thế?—của phong cách, thói quen và thời đại. Chúng, nói dễ hiểu nhất chính là vật tô điểm và chúng ko làm gì để làm nổi bật ý nghĩa của Lesser Arcana so với sự đơn giản của Trumps Major; hơn nữa, việc này là cực kì hiếm. Mặc dù vậy, vẫn có những lời bàn tán mơ hồ xoay quanh ý nghĩa sâu xa của Minor Cards, nhưng vẫn chưa có gì được tiết lộ, kể cả ngay trong phạm vi của sự thận trọng điều mà thường thuộc về hầu hết những vòng tròn huyền bí; điều này là đúng và có một vài biến thể nhất định liên quan đến những giá trị tiên đoán, nhưng tôi vẫn chưa thực sự nghe đến việc chúng đưa ra kết quả tốt hơn. Sự nỗ lực của những người như Papus trong cuốn “Tarot của người Bohemians” là rất tích cực và đáng được ca ngời bởi những người cùng trong lĩnh vực; cụ thể thì cuốn sách đã thừa nhận những yếu tố thần thánh ẩn trong Trumps Major, và ông ấy cố gắng tìm kiếm chúng theo suốt dãy Lesser Cards, như thể điều này tượng trưng cho việc khắc họa rõ Thế giới của sự Ơn Huệ thông qua Thế giới của Vận Mệnh; nhưng ông ấy chỉ đưa ra một hệ thống chia cắt chủ quan, ko thể tiến xa hơn được nữa, và ông ấy có tài xoay sở, điều bất đắc dĩ, từ lúc kết thúc cho đến một hệ thống bói toàn phổ biến như thể là sự thay thế cho tư cách tồn tại của Lesser Arcana. Giờ đây, tôi đang thực sự ở trong tình trạng như vậy; nhưng tôi sẽ ko cố gắng cứu vãn tình thế này bằng cách nhắc đến đặc tính bí ấn của những con số, như ông ấy và những người khác đã làm, tôi sẽ làm rõ, dứt khoát rằng Trumps Major thuộc về những giao thiệp của các nhà truyền giáo về triết lý sống, nhưng tất cả đều như là việc bói toán bởi điều này chưa bao giờ được dịch sang một ngôn ngữ khác; quá trình này được chấp nhận và sẽ đưa ra lời tiên tri, thậm chí khi cần sẽ đưa ra những hành động mạo hiểm, những thứ liên quan đến kỹ năng đặc biệt này, và việc này sẽ tách biệt được mục đích của từng sự việc khác nhau. Trong lời giới thiệu miễn phí này tới những đối tượng trong tầm tay, chỉ cần thiết nhấn mạnh rằng sự khác nhau giữa 56 lá Lesser Arcana và những lá bài tú lơ khơ bình thường về bản chất là ko hề mong manh, không phải bởi sự thay thế Cups thành Hearts, và cứ như thế, tạo ra sự thay đổi ngẫu nhiễn, mà là bởi sự xuất hiện của Knight ở mỗi bộ tứ quá tiêu biểu trong những bộ bài bình thường lại thường được thay thế bởi Queen. Trong bộ Tarot đã chỉnh sửa minh họa cho cuốn sách này, tất cả những lá bài có số của Lesser Arcana –ngoại trừ Aces--đều đi kèm với những có số hay hình ảnh để minh họa—nhưng ko làm cạn kiệt ý nghĩa tiên tri đã được thêm vào.

Waite tarot. Ảnh: Internet
Đã có rất nhiều nguồn giải nghĩa 22 lá bài chính, nếu chẳng may ko còn thì ý nghĩa của những biểu tượng, hình vẽ trên đó cũng ko còn gì để tranh cãi nữa. bốn bộ lẻ còn lại, Wands (gậy) hay Sceptres (quyền trượng) – theo như giả thuyết cũ, trong khía cạnh khảo cổ học của vấn đề, chính là tiền thân của Diamonds (dô) trong bộ bài hiện đại; Cups (cốc) tương ứng với Hearts(cơ); Swords (kiếm) tương ứng với Clubs (tép) như một vũ khí của những hiệp sĩ, đội dân quân hay chiếc dùi cui của người Alsatian; cuối cùng là Pentacles (đồng tiền) – còn được gọi là Deniers (đồng bạc) và Money (tiền) – là nguyên mẫu của Spades (bích). Trong bộ cũ cũng như trong bộ mới, có một0 lá bài mang số thứ tự, nhưng trong Tarot có bốn Court Cards (dãy bài hoàng gia) thuộc từng bộ lẻ, hay Knight(hiệp sĩ) được thêm vào cùng với King(vua), Queen(hoàng hậu) và Knave(người hầu). Knave là quân Page(người hầu), Valet(người hầu) hay Damoiseau; đúng hơn là anh ta là người phục vụ cho Knight; nhưng cũng có một vài bộ bài hiếm hoi với Page là một phù dâu – làm cân bằng giới tính trong Court Cards. Vốn dĩ đã có những đặc trưng ko thể nhầm lẫn trong khía cạnh hình ảnh, tôi muốn nói rằng King of Wands ko phải là một nhân vật giống hệt như King of Cups, kể cả khi những tượng trưng khác nhau mà 2 lá bài này chứa đựng được thừa nhận; ngoại trừ sự tượng trưng được thể hiện trong vị trí và chất của lá bài. Cũng như vậy với những lá bài nhỏ hơn, điều mà cho đến nay vẫn chưa được đưa ra bằng hình ảnh trong thời buổi hiện đại, phụ thuộc vào ý nghĩa cụ thể tương ứng với số của lá bài trong mối liên quan của toàn phân bộ lẻ. 

Nhiều người có tài năng trong việc suy nghĩ và nhận thức hơn mức bình thường – tôi ko nói đến khả năng nhìn thấu tương lai có thể nhận thấy rằng, trong rất nhiều lá Lesser Arcana có những gợi ý mơ hồ được truyền đạt bởi những hình ảnh có vẻ vượt quá những giá trị tiên tri. Thật sự rất thỏa đáng khi để tránh quan niệm sai lầm bằng cách xác định chắc chắn rằng, trừ một số trường hợp hiếm hoi –và rằng chỉ là sự ngẫu nhiên—sự khác nhau ko được coi là những đề xuất của chủ nghĩa biểu tượng sâu xa và hơn cả thần thánh. Tôi đã nói rằng những lá Lesser Arcana vẫn chưa được dịch sang một ngôn ngữ vượt quá thuật bói toán. Tôi thực sự ko nên hướng mình đánh giá chúng như một cảm giác gần gũi trong dạng thức tồn tại hơn thực chất của chúng bây giờ; nhưng phạm vi của những khả năng tiên tri là vĩnh viễn, bởi những giả thuyết của nghệ thuật, và các hệ thống kết hợp của phép bói bài đã biểu thị phần nổi của ý nghĩa được gắn với những biểu tượng được sử dụng. Khi những hình ảnh của lần trải bài hiện tại vượt quá những ý nghĩa quy ước, chúng nên được cho là những gợi ý của khả năng phát triển trong mạch suy nghĩ; đây cũng chính là một trong những lý do tại sao phương pháp hình ảnh được gắn với bốn bộ sẽ chứng tỏ là một điều cực kỳ hữu ích với khả năng trực giác. Khả năng số học và những từ ngữ đơn giản là ko đủ; nhưng những hình ảnh như cánh cửa, mở ra nhiều phòng tối bất ngờ, hay như một sự đổi hướng ra một con đường lớn với một cái nhìn rộng mở, sâu xa hơn.
Hà Nguyễn, một người cộng tác viên Tarot tận tụy và nghiêm túc. Hiệu đính bởi Phillippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ