Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Dự Đoán Nghề Nghiệp Trong Tarot - Tổng Quan

item-thumbnail
Trong loạt bài này, tôi sẽ trình bày một số phương pháp để đự đoán nghề nghiệp thông qua Tarot. Hiện tại, theo như tôi được biết, chưa có một khảo cứu chính thức nào cho chủ đề này, ngay cả các khảo cứu tiếng nước ngoài. Vì vậy, tôi tin rằng loạt bài này sẽ cung cấp một lượng kiến thức thú vị hỗ trợ cho cộng đồng tarot Việt.

Bìa Sách của Cuốn Dự Đoán Nghề Nghiệp Trong Tarot.

Cuốn sách là một dự án nhỏ kéo dài 2 năm. Trong hai năm đó, một số lượng tư liệu về phương pháp dự đoán nghề nghiệp được sưu tầm và nghiên cứu dần dần. Vì đây là chủ đề khá hiếm tư liệu, nên tốn không ít công sức để phỏng vấn một số tarot reader để tìm hiểu và chắt lọc các thông tin. Phát hành dự kiến: tháng 12.2015.


Nội Dung Đọc Trực Tuyến Trên Website
{nhắp vào link để đọc, nếu chưa có link, bài viết chưa được xuất bản trực tuyến}

Lời Bạt

Lời Mở Đầu

Chương I: 
Phương Pháp Tâm Lý Học Thông Qua Nguyên Mẫu BMTI 
Chương II: 
Phương Pháp Chiêm Tinh Học Dựa Trên Hành Tinh (Sao)
Chương III: 
Phương Pháp Chiêm Tinh Học Qua 12 Cung Hoàng Đạo
Phần I: Trường phái Volguine và Muchery
Phần II: Trường phái Golden Dawn
Chương IIII: 
Phương Pháp Biểu Tượng Học
Phần I: Phân giải biểu tượng
Phần II: Biểu tượng ngành nghề trong lá bài
Chương V: 
Phương Pháp Do Thái Học Dựa Trên Cây Sự Sống (Tree Of Life)
Phần I: Tổng quan về cây sự sống
Phần II: Liên kết với dự đoán nghề nghiệp.
Chương VI: 
Phương Pháp Do Thái Học Dựa Trên Khối Không Gian (Cube Of Space) 
Phần I: Tổng quan về khối không gian
Phần II: Liên kết với dự đoán nghề nghiệp.
Chương Kết

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ