Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hành Tinh Mars Sao Hỏa (Mars Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...

Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của hành động.
Biểu tượng của sao hỏa lấy từ hình tượng khiên và thương của Mars - vị thần chiến tranh Ares trong Hi Lạp. Sao hỏa cũng là hành tinh tiêu biểu cho tính dương. Trải bài kiểm soát sức mạnh, sự dũng cảm, gan dạ, liều lĩnh cũng như tính hiếu chiến và dục vọng bên trong của mỗi người. Trải bài cũng chỉ ra cách thúc đẩy hành động biến khát vọng thành sự thật. 

Ý Nghĩa Lá Bài:
- Lá 1: Khả năng nổi trội của tôi?
- Lá 2: Những mặt hạn chế của bản thân?
- Lá 3: Điều có thể thách thức tôi?
- Lá 4: Những khó khăn, cản trở tôi đạt được mục đích?
- Lá 5: Điều gì sẽ hỗ trợ, khắc phục khó khăn?
- Lá 6: Cách tôi đạt được mục đích?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ