Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu

item-thumbnail
Dẫn: Giải nghĩa chi tiết 78 lá tarot là bản chú giải đầy đủ dành riêng cho newbie khi mới bắt đầu. Nhận thấy sự yếu kém trong vấn đề tài liệu và những bản chú giải thiếu sót trong giới tarot. Hầu hết các bản lưu hành nêu lên một cách sơ sài và chung chung ý nghĩa bản chất của từng lá tarot, vì vậy khiến cho người học dễ suy diễn một cách sai lầm. Nhằm hạn chế những thiếu sót đó, tôi soạn lại toàn bộ nghĩa của 78 lá bài với sự hiệu chỉnh nhất định nhằm làm rõ hơn ý chính lá bài ở các mặt thông thường nhất về công việc, tiền bạc, bạn bè, gia đình. 

Loạt bài này có mục đích giới thiệu một cách nhìn tương đối tổng quát về ý nghĩa tổng quan của các lá bài, dựa cơ bản trên Rider Waite Tarot. Tiêu đề cuốn sách được tác giả Tarot Huyền Bí đề xuất. Chùm bài viết thuộc dự án Ebook (bản Lite) cho Tarot, tựa sách: 80 Ngày Học Tarot

Phát hành dự kiến: 
- Bản Trực Tuyến (bản Lite 78 lá): đã hoàn thành.
- Sách Giấy : 12.2015


Ghi chú: Các bài viết sau đây là kết quả từ sự cộng tác Phùng Lâm, thành viên Tarot Huyền Bí và Philippe Ngo, tác giả Tarot Huyền Bí. 
Bìa Trước của cuốn 80 Ngày Học Tarot.


Nội Dung Đọc Trực Tuyến Trên Website

Tổng Quan Tarot

Lời Nói Đầu (đang viết)
Lịch Sử Hình Thành Tarot (đang viết)
Ứng Dụng Tarot trong Tâm Lý Học (đang viết)
Phương Pháp Đoán Định (đang viết)
Cấu Trúc Và Giải Nghĩa Tarot (đang viết)

Quyển I: Ẩn Chính (Major Arcana)


Quyển IIa: Ẩn Phụ - Bộ Gậy (Minor Arcana - Wands Suit)
Quyển IIb: Ẩn Phụ - Bộ Tiền (Minor Arcana - Pentacles Suit)
Quyển IIIa: Ẩn Phụ - Bộ Cốc (Minor Arcana - Cups Suit)
Quyển IIIb: Ẩn Phụ - Bộ Kiếm (Minor Arcana - Swords Suit)Phùng Lâm, thành viên Tarot Huyền Bí, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu tarot tại Tp.HCM. 
Philippe Ngo, tác giả Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ