Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Uranus Sao Thiên Vương (Uranus Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của sự đột phá, thay đổi.

Uranus – sao Thiên Vương, kẻ nổi loạn, kẻ phá luật và vô trách nhiệm trái ngược với sao Thổ. Thiên Vương cũng mang trong mình tính đột phá, khi mang cách nhìn mới về sự vật, phá vỡ truyền thống và những khuôn mẫu cũ và thay vào đó là những gì độc đáo, tiến bộ hơn. Trải bài cho thấy sự đột phá, thay đổi của mỗi người mang lại khó khăn thuận lợi gì cho bản thân.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều cổ hủ, cố chấp trong con người tôi?

- Lá 2: Suy nghĩ của tôi về điều đó?

- Lá 3: Điều mới mẻ, không tuân theo cái cũ là gì?

- Lá 4: Tôi nghĩ gì về nó?

- Lá 5: Điều khiến tôi thay đổi?

- Lá 6: Thay đổi giúp tôi những gì?

- Lá 7: Thay đổi mang lại khó khăn gì cho bản thân tôi?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ