Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P5) - Phương Pháp Năng Lượng (Timing by Energy Factors)

item-thumbnail
Sử dụng giá trị năng lượng của bộ bài trong tiên tri thời gian được đề cập qua hai phương pháp chính: Phương Pháp Đoán Thời Gian Qua Năng Lượng và Phương Pháp Năng Lượng Thụ Động - Chủ Động.


Chuyên Đề Thời Gian Trong Tarot


Phương Pháp Đoán Thời Gian Qua Năng Lượng (Timing by Energy Factors) của Eva Yaa Asantewaa

1. Nguyên Lý

Nguyên lý được trình bày trong "The Tarot and Time: Some Suggestions" của Eva Yaa Asantewaa. Nhìn chung phương pháp này có mối quan hệ trực tiếp với Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology) khi nó chủ yếu bàn đến tốc độ nhanh chậm của từng lá bài, nhưng không phải dựa trên số học, mà dựa trên năng lượng của lá bài. Nó có thể coi như một bổ sung cho phương pháp Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology) khi gặp phải các lá Major Arcana. 

Nguyên lý của Asantewaa dựa trên ý nghĩa tốc độ của bộ đầu hình Wands - Cups - Swords - Pentacles, điều mà ta đã gặp trong lý luận của Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology), và bổ sung thêm các ý nghĩa về tốc độ cho các lá Mặt thay vì coi chúng là các nhân vật liên quan, bổ sung thêm cho các lá Major Arcana thay vì coi chúng là các nhân tố tác động. 

Tương ứng ở đầu hình:

- Swords: diễn ra tức thời ở cấp độ giờ.
- Wands: diễn ra nhanh ở cấp độ ngày.
- Cups: diễn ra chậm ở cấp độ tháng.
- Pentacles: diễn ra rất chậm ở cấp độ năm.
- Lý luận này giống với lý luận của Teresa Michelsen trong "Timing Questions", thứ tự tốc độ giống với WinterRose trong Aeclectic Forum (TarotForum.net). 

Tương ứng ở Minor Arcana (các lá Số - Pip cards)

- Ace: bắt đầu hình thành. 
- 2, 3, 4 ... 8: các cấp độ hình thành, thời điểm xảy ra có tốc độ tăng dần từ 2 đến 8.
- 9: tốc độ gấp, gần như sẽ sớm sảy ra.
- 10: tiến trình sắp hoàn thành.
- Tốc độ của các lá Minor Arcana - Pips Cards không đều nhau. Thời gian trong bộ Swords (cấp độ giờ trong ngày) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 2h cho mỗi cấp. Thời gian trong bộ Wands (cấp độ ngày trong tháng) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 3 ngày cho mỗi cấp.  Thời gian trong bộ Cups (cấp độ tháng trong năm) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 1 tháng cho mỗi cấp. Thời gian trong bộ Cups (cấp độ năm trong đời) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 1 năm cho mỗi cấp, tối đa 10 năm.  Chú ý là tốc độ thời gian đi ngược lại với số lượng thời gian. Vd như Ace of Swords tương ứng 24 giờ tới, 5 of Swords tương ứng 12 giờ tới, 10 of Swords tương ứng 1 giờ sắp tới kể từ lúc bói....

Trong "Tarot and Timing" của Barbara Moore, có ghi về một cách nhận định về thời gian thú vị, nhưng khác với cách nhìn nhận của Asantewaa về các lá Minor Pip Cards. 
- Ace, 2, 3: tình trạng mới bắt đầu và rất sớm.
- 4, 5, 6: tình trạng đang tiến triển.
- 7, 8, 9: tình trạng đang kết thúc.
- 10: tình trạng kết thúc hoàn toàn.

Tương ứng ở Minor Arcana (các lá Mặt - Court Cards):

- Kings: thời gian lâu dài cho kinh nghiệm, chưa thể diễn ra sớm.
- Queens: thời gian tương đối ở hiện tại, sẽ diễn ra.
- Page và Knight: thời gian hiện tại, sẽ diễn ra ngay thời điểm này.
- Các lá Minor Arcana - Lá Mặt dường như biểu hiện tốc độ liên quan đến nhân vật trong trải bài, hơn là một tốc độ thời gian cụ thể.

Tương ứng ở Major Arcana:

- The Fool: nhanh chóng, không định trước, rất bất ngờ 
- Magician: nhanh chóng nhưng đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu cũng như nỗ lực.
- High Priestess: chậm chạp, thường đi sau một sự kiện khác hay một phát hiện khác, cần thời gian và nỗ lực
- The Empress: đến tự nhiên, cần thời gian nhất định để diễn ra
- The Emperor: rất lâu để phát triển, nhưng càng về sau càng nhanh chóng
- Heirophant: diễn ra dễ dáng sau khi các kết nối được thiết lập, sự tiến triển bền vững
- The Lovers: chỉ diễn ra sau một quyết định cấp tốc hay một sự thay đổi định hướng, rất nhanh chóng diễn ra
- The Chariot: điều hiển nhiên xảy ra, với sự giúp sức của các yếu tố trong và ngoài, có thể liên hệ với những biến động xã hội hay thiên chúa
- Strength: chỉ sảy ra sau khi một sự kiện bất ngờ ập đến, cẩn trọng trong tiến hành các quy trình
- The Hermit: diễn ra chậm và chắc, mọi thứ được lên kết hoạch, tính toán, suy tư trước khi diễn ra, được hỗ trợ bởi các yếu tố bên trong mà không có sự tác động bên ngoài
- The Wheel of Fortune: diễn ra tuần hoàn, lặp đi lặp lại, cần tìm hiểu về yếu tố bên trong hay ngoài tác động lên các quyết định.
- Justice: diễn ra chỉ sau khi đạt sự cân bằng, hay đã được nghiên cứu kỹ, diễn ra đúng trật tự
- The Hanged Man: cực kỳ chậm, khó phát triển, không có động lực. Đôi khi là sự đứng im hay dừng lại. Nó cũng ám chỉ thời gian trống và thời gian trầm tư về quá khứ hay sự thư giãn tạm thời 
- Death: sự thay đổi bi kịch, nhanh chóng và chuẩn bị một chu trình mới 
- Temperance: phát triển có quản trị, chỉ diễn ra khi có kết quả một quá trình hay có sự cân bằng trong quy trình 
- The Devil: sự trễ nãi, có thể dừng vô thời hạn, hay bị thục lùi về trước. Chỉ phát triển sau khi đã nghiên cứu kỹ các bước trong quá khứ hoặc bài học đã rút được, chỉ xảy ra sau khi nhận thức được đúng đắn 
- The Tower: rất nhanh, xu hướng bi kịch và tiêu cực, không được dự trù trước 
- The Star: biến đổi có chu kỳ sau thanh tẩy hoặc sau khi thanh lọc, đối thoại. Diễn ra dễ dàng sau đó, nhưng có thể không được tính toán trước và không thường xuyên 
- The Moon: diễn ra theo tự nhiên, đi theo sự phát triển của chu kỳ trăng (?), diễn ra trong tháng.
- The Sun: diễn ra trong ngày, chu kỳ tự nhiên của trồi và lặng trong cuộc sống (?)
- Judgement: chỉ diễn ra khi mọi thứ được hiểu rõ ràng và có sự cân nhắc nặng nhẹ. 
- The World: thời gian được toan tính, quá khứ tương lai hay hiện tại đều có giá trị cân bằng.

2. Bình Luận:

Mốc thời gian tương đối mơ hồ. Nó thích hợp khi xét chung tổng thể trong một trải bài hoàn chỉnh nào đó, hơn là xét riêng bản thân lá bài. Ngoại trừ các chỉ dẫn về Minor ở lá Số có thể chỉ rõ thời gian trong tương lai, các chỉ dẫn Minor ở lá Mặt chỉ cho thấy sự biến đổi bên trong nhân vật của trải bài, còn chỉ dẫn Major chỉ cho thấy cách mà sự biến đổi đó diễn ra. Ưu điểm của nó chính là thời gian trong lý luận này một mặt, cho phép người bói diễn giải tương đối rộng theo sự hiểu biết của lá bài, có thể mở rộng được các giải pháp, mặt khác cho phép tiếp cận nhiều hơn về các khía cạnh khác của vấn đề  thời gian. Nhược điểm của nó là sự mơ hồ, hoàn toàn không xác định được một cách hiệu quả. Dù vậy, tôi đánh giá cao ưu điểm của phương pháp này.


Phương Pháp Năng Lượng Thụ Động - Chủ Động (Timing by Positive-Negative Energy) 

1. Nguyên lý

Được trình bày trong "A Matter of Timing" của James Rioux, và trong "Timing Questions" của Teresa Michelsen. Dường như James Rioux là tác giả của phương pháp này. Phương pháp sử dụng tính chất thụ động và chủ động của bộ đầu hình để xác định thời gian. Phiên bản của phương pháp này có thể là 3 lá, 4 lá hay thậm chí nhiều hơn. 

Các lá bài được phân thành 4 nhóm nguyên tố: Lửa, Nước, Đất, Khí tuỳ theo đầu hình. Lửa và khí được coi là chủ động, năng lượng cao; còn đất và nước được coi là thụ động, năng lượng thấp. Nếu trong trải bài, số lượng lá chứa năng lượng cao nhiều thì thời gian diễn ra sự kiện đó càng sớm, ngược lại, nếu số lượng lá chứa năng lượng cao quá thấp thì sẽ rất lâu, sự kiện đó mới diễn ra. Cụ thể như sau:
- Hơn 75% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo ngày (từ 1 ngày đến 7 ngày).
- Từ 75% đến 50% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo tuần (từ 1 tuần đến 4 tuần).
- Từ 50% đến 25% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo tháng (từ 1 tháng đến 12 tháng).
- Từ 25% trở xuống: sự kiện tính theo năm (nhiều năm).

Nguyên lý này đặc biệt thuận lợi nếu sử dụng trải bài Celtic Cross (với 10 lá bài). Cụ thể, nếu một câu hỏi được trải theo Celtic Cross, ta có thể đếm số lá bài chủ động (nhiều năng lượng) để phán đoán như sau:
- 8/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo ngày.
- 5/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo tuần.
- 2/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo tháng.
- ít hơn 2 chứa nhiều năng lượng: tính theo năm.

2. Bình Luận

Phương pháp này vô cùng hữu ích vì nó được tích hợp sẵn trong trải bài đang hỏi mà không cần đưa thêm câu hỏi phụ theo thời gian. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là độ chính xác khá kém, mơ hồ và chung chung. Độ giãn cách giữa các mốc thời gian cũng rất khó xác định. Mặc dù vậy, phương pháp này thật sự rất thú vị vì nó không cần bất kỳ trải bài riêng lẻ nào.

Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (Time Prediction By Tarot)

item-thumbnail
Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này. 
Loạt chuyên đề này nằm trong dự án Ebook (bản Lite) cho Tarot, tựa sách: DỰ ĐOÁN THỜI GIAN TRONG TAROT (phát hành tại Việt Nam). Tựa sách tiếng Anh TIME PREDICTION BY TAROT (phát hành tại Mỹ). Tác giả Philippe Ngo, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.

Thời gian phát hành dự kiến: 06.06.2015.


DỰ ĐOÁN THỜI GIAN TRONG TAROT
(TIME PREDICTION BY TAROT)
ISBN: 1511895497 
ISBN-13: 9781511895491


Phiên Bản Trực Tuyến (Online Edition): Đọc trực tuyến miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Phiên bản trực tuyến miễn phí, có thể không phải là bản chính thức của sách mà có thể là bản nháp trước khi beta của cuốn sách. Vui lòng không sao chép bất kỳ nội dung nào của chúng tôi đến các trang khác mà không thông qua sự cho phép. 
Phiên Bản Điện Tử (Electronic Edition): Tải về miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Vui lòng không tái phân phối bản điện tử dưới mọi hình thức. Nếu bạn muốn chia sẻ, hãy chia sẽ liên kết (link) giới thiệu sách của chúng tôi.
Phiên Bản Bìa Cứng (Hardcover Edition, Limited Edition): Phân phối độc quyền bởi LT TAROT SHOP (tp.HCM) và MIRA STORE (Hà Nội). Phiên bản giới hạn dành riêng cho những bạn có thú vui sưu tập sách giả cổ. Sách bìa cứng bọc da, in chữ mạ vàng, nội dung được trang trí cầu kỳ theo phong cách cổ. Mỗi trang đều có trang trí và phần chữ gọn trong trang trí, vì vậy có thể gây khó khăn với những bạn không thường đọc những sách có trang trí. Một số cuốn có thể được trang trí đính đồng, khắc da hoặc đính đá quý. Vui lòng liên hệ riêng với các shop phát hành. Giá phát hành  250.000 vnd. 
Phiên Bản Bìa Mềm (Softcover Edition, Standard Edition): Phát hành rộng rãi toàn thế giới. Phiên bản chuẩn của sách được thiết kế theo lối hiện đại, dễ đọc, phát hành toàn thế giới. Các bạn có thể mua sách trực tiếp trên hệ thống bán sách trực tuyến Amazon và Book Depository, hệ thống niêm yết sách của Barnes&Noble, hệ thống cho thuê sách Chegg hoặc có thể nhờ các shop trung gian (LT TAROT SHOP hoặc MIRASTORE) vận chuyển về Việt Nam. Sách trên amazon được niêm yết bằng tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng tên tiếng anh hoặc ISBN để tìm sách. Giá đầu sách là 12.99$.
http://www.amazon.com/Time-Prediction-Tarot-complex-Vietnamese/dp/1511895497/


LIMITED EDITION (HÌNH ẢNH)
.Nội Dung Đọc Trực Tuyến Trên Website
(nhắp vào link để đọc trực tuyến)

Lời Bạt
bởi Phùng Lâm
Lời Mở Đầu

Chương I:
Thời Gian, Câu Chuyện Định Mệnh 
- Bùi Thư, viết theo lời mời của tác giả.

Chương II:
Chương III:
Chương IIII:
Chương V:
Chương VI:
Phương Pháp Chiêm Tinh bằng Tinh Tú Kế (Timing by Ephemeris)
[dành riêng cho sách bản in]
 
Chương VII:
Những Nẻo Đường Định Mệnh
bởi Phùng  Lâm"Và vấn đề đầu tiên mà hẳn cả chính bản thân ta hay các vị khách của mình cũng tự hỏi: Thời gian trong Tarot? Nó không phải là một cột mốc chung chung, là chuyện của quá khứ, hiện tại hay tương lai mà nó là một thời gian cụ thể và xác định. Vậy dựa vào đâu để ta xác định thời gian trong Tarot? Làm thế nào ta có thể cho người khách của mình và chính bản thân ta biết chính xác được thời điểm diễn ra sự việc? Thời điểm nào là thích hợp để thực hiện một dự định và khi nắm chắc được thời gian của những sự kiện được dự đoán, con người sẽ dễ dàng kiểm soát cuộc sống của mình cũng như đưa ra được những quyết định phù hợp cho bản thân." 
- Trích Phần Mở Đầu


Buổi Ra Mắt Sách
Philippe NGO, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ