Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Hỏi Đáp Về Số Phận

item-thumbnail

[ Hỏi]

Mình có thể biết được tương lai?

——–


Để trả lời một cách tường tận mình xin trích một phần trong cuốn sách của mình để gửi đến bạn.


“ CHƯƠNG 19: CẢI BIẾN VẬN MỆNHNguồn Gốc Năng Lực Của Tarot


Trước khi trả lời câu hỏi, Tarot có thể biết những gì thì cần phải xác minh rõ, nguồn gốc của năng lực trong bói toán và trong Tarot. Chính năng lực đó sẽ quy định xem tarot sẽ giải đáp được những gì.


Như đã nói ở nhiều bài viết khác, bói toán là một thuật ngữ gây lẫn lộn và không rõ ràng. hãy bắt đầu từ "Divination” (tạm dịch là Bói toán, xin không dịch sát nghĩa vì không có từ tương đương). Bản thân từ Diviantion có nguồn gốc Latin “divinare” có nghĩa là được hỗ trợ bởi thần thánh. Vì vậy, bản thân ngữ nghĩa của từ này đã bị bó hẹp trong các hoạt động có tính chất thần thánh mà bỏ qua hết các hoạt động có tính lý luận và suy luận ra đời cùng thời. Dù vậy, tôi vẫn dùng Divination như một thuật ngữ bao gồm tất cả. Vì đồng thời có sự phân biệt khác nhau ngay cả trong từ tiếng việt, vì vậy, mọi người nên hiểu cách dùng từ theo ngữ cảnh của bài.

Xét về nguồn gốc của lời bói toán, người ta có thể chia thành 2 loại chính: bói toán trực giác và bói toán lý tính.

Marcus Tullius Cicero (Thế kỷ thứ I trước CN) chia thành hai loại cơ bản: voyance và mantique (thuật ngữ tiếng Pháp, trong thuật ngữ hiện đại được gọi là Divination intuitive và Divination raisonnée). Voyance (Divination intuitive - Bói toán trực giác) là sự bói toán dựa trên sự bộc phát không giải thích được, không dựa trên một nền lý luận kiến thức nào cả và không thể giải thích được nguyên do của lời tiên tri, thông thường gắng liền với các sức mạnh siêu nhiên hoặc các vị thần mà người đó phụng sự: các bà đồng, các nhà thông linh được xếp vào nhóm này; trong các quan niệm hiện đại, nó còn được gáng cho các giá trị huyết thống. Mantique (Divination raisonnée - Bói toán lý tính) là sự bói toán dựa trên một nền kiến thức được định trước, để lý luận về sự bói toán đó, thông qua các công cụ giải tượng, có tính ly luận cao, chặc chẽ nhưng có thể gây tranh cãi. Nó được xem là một môn khoa học (hay giả khoa học theo quan niệm hiện đại) vì vậy nó dành cho tất cả mọi người và trên nguyên tắc độc lập với các giá trị huyết thống. Sự kết hợp của nó với các sức mạnh thiên nhiên có thể được duy trì hay gạt bỏ tuỳ theo quan niệm.Trích dẫn gốc của Cicero trong “De la divination”, I, 6 : “Il y a deux sortes de divination, l'une relève d'un art qui a ses règles fixes, l'autre ne doit rien qu'à la nature. Mais quelle est la nation, quelle est la cité, dont la conduite n'a pas été influencée par les prédictions qu'autorisent l'examen des entrailles et l'interprétation raisonnée des prodiges ou celle des éclairs soudains, le vol et le cri des oiseaux, l'observation des astres, les sorts ? - ce sont là, ou peu s'en faut, les procédés de l'art divinatoire - quelle est celle que n'ont point émue les songes ou les inspirations prophétiques? - on tient pour naturelles ces manifestations. Et j'estime qu'il faut considérer la façon dont les choses ont tourné plutôt que s'attacher à la recherche d'une explication. On ne peut méconnaître en effet l'existence d'une puissance naturelle annonciatrice de l'avenir, que de longues observations soient nécessaires pour comprendre ses avertissements ou qu'elle agisse en animant d'un souffle divin quelque homme doué à cet effet. ”

Nhà triết học Platon (thế kỷ thứ 5 trước CN) cũng phân chia tương tự trong Phèdre, 244 (được dẫn chứng trong cuốn Les fureurs à la Renaissance của Monalisa Carrilho de Macedo, trang 42): 

Trích dẫn gốc của Platon trong Phedre 224: “La prophétesse de Delphes, les prêtresses de Dodone ont, et justement quand elles sont en proie au délire (mania), rendu à la Grèce nombre de beaux services… Si nous devions parler de la Sibylle, de tous ceux qui, usant d'une divination inspirée, ont donné à nombre de gens, par nombre de prédictions, la droite direction en vue de leur avenir, nous allongerions inutilement notre propos…À preuve encore est cet autre art, qui est un art des gens ayant leur bon sens et l'employant à scruter l'avenir au moyen des oiseaux et des autres signes, les Anciens considérant qu'au moyen de la réflexion on procure ainsi à la croyance des hommes sagacité et information… Le délire, au témoignage de l'Antiquité, est une chose plus belle que le bon sens : le délire qui vient d'un dieu, qu'un bon sens dont l'origine est humaine”.

Muộn hơn, Hugues de Saint-Victor, đề xuất vào khoảng năm 1135, trong cuốn Didascalicon đề xuất 5 loại pháp thuật trong đó bao gồm 2 loại bói toán: la mantique (Bói toán không tính toán) và les mathématiques (Bói toán có tính toán). La mantique bao gồm nécromancie (thuật triệu hồi linh hồn), géomancie (thuật bói đất), hydromancie (thuật bói nước), aéromancie (thuật bói khí), pyromancie (thuật bói lửa); mathématique bao gồm haruspicine (thuật đoán hiến tế), augures (thuật đoán thú tượng), horoscopes (thuật đoán hoàng đạo). Ở đây ta thấy, Mantique được nhóm lại những kiểu bói toán giải tượng không có tính toán chính xác và các kiểu bói toán giải tượng có tính toán chính xác được đưa vào nhóm Mathematiques. Thời kỳ này bói toán vẫn được nằm trong Toán Học nói chung (Từ Mathematiques có nghĩa là Toán Học, nhưng trong ngữ cảnh bài này, tôi dịch lại là bói toán có tính toán để phù hợp với toàn bài). Chú ý là Mantique trong cách hiểu của Hugues không khác gì Voyance trong cách hiểu của Cicero vì hoàn toàn là những phương thức đựa trên các đấng linh thiêng. Xin trích lại một phần trong cuốn Quỷ Học

Trong Tarot – Vài Luận Đề để làm rõ điều này: “Một cách nhìn nhận gần gũi hơn đối với các bạn quen sử dụng hình thức tiên tri. Các phương pháp […] hydromancy, […] đều dựa vào đấng linh thiêng có thuộc tính nước; […] aeromancy, […] đều dựa vào đấng linh thiêng có thuộc tính khí; geomancy, […]… đều dựa vào đấng linh thiêng có thuộc tính đất; pyromancy, […]… đều dựa trên các đấng linh thiêng có thuộc tính lửa. Các hình thức tiên tri không đựa trên các dụng cụ hay hình thức liên quan đến 4 loại này được xem là trung lập, mọi đấng linh thiêng đều có thể tương tác.”.

H. Leclerc, trong Histoire des Conciles, t. III, 2, p. 839 năm 1869 phân chia thành bói toán tự nhiên (divination naturelle) và bói toán nhân tạo (divination artificielle). Bói toán tự nhiên được coi là loại bói toán độc lập hoàn toàn với ý chí của người bói, tức là ngẫu tượng mà người bói sử dụng hoàn toàn vượt ngoài sự khiểm soát của người bói, nó gần giống với thuật ngữ Mantique của Cicero, tức là phải dựa trên 1 ngẫu tượng độc lập: lá bài, tiếng sét, cây cỏ, … Còn bói toán nhân tạo là loại bói toán chịu sự ảnh hưởng của người bói, gần giống với Voyance của Cicero. Những hình thức như giác quan thứ 6, tâm linh hay thuật triệu hồi linh hồn đều thuộc nhóm này.

Tóm lại, ta có một vài nhận xét dành cho việc xem tarot như sau:

Thứ nhất, trong hai loại đã nêu bên trên, tarot thuộc nhóm Mantique của Cicero (chứ không phải Mantique của Hegues) trong đó kiến thức của người bói và khả năng của người bói phụ thuộc vào trình độ của họ chứ không mang tính huyết thống, điều đó có nghĩa là lời giải đoán của người bói có khả năng đúng hoặc sai có giới hạn, chứ không tuyệt đối đúng mà dựa vào khả năng của người đó.Thứ hai, lời tiên tri trong Tarot phục thuộc vào giới hạn nghĩa của bộ bài, tức là khoảng không gian bói toán hoạt động của tarot, và lời tiên tri phải phụ thuộc hoàn toàn vào lá bài, không một lời kết luận nào được đưa ra mà không kèm theo lời giải thích bằng hình ảnh trong lá tarot. Đây là một đòi hỏi đối với người bói cần thuân thủ. Hãy cẩn trọng với lời giải đoán của mình, nếu nó không thể được giải thích thông qua lá bài (không nhất thiết đối với người được bói).


Tiên Tri và Hậu Tri

Đối với “câu hỏi” trong bói toán, xin được chia ra thành 2 nhóm là Tiên Tri và Hậu Tri (thuật ngữ hậu tri không tồn tại, tôi đề xuất cách gọi như vậy để đối xứng với từ tiên tri). Tiên tri là những câu hỏi nhằm tiên đoán tương lai. Còn hậu tri là những câu hỏi nhằm biết được những chuyện đã xảy ra. Người bói cần phân biệt rõ hai loại khả năng này. Hai loại này tồn tại ở cả Voyance và Mantique.

Đầu tiên, chúng tôi muốn giải thích về tiên tri và hậu tri trong phép Voyance, tức là không dựa trên một suy nghiệm có tính thiết lập mà dựa trên tiềm thức tâm linh. Để hiểu hơn về quan niệm này, xin trích lại một phần cuốn Quỷ Học Trong Tarot – Một Vài Luận Đề đã giải thích rõ về điều này:


“Tarot là một công cụ giao tiếp mạnh, vì vạy nó có thể giao tiếp với cả 4 nhóm đấng linh thiêng: gods, demon, angel, spirit. Nếu như gods, demon, angel là những đấng linh thiêng cách biệt, và dù đôi khi lầm lẫn, thì tính chất của 3 đối tượng này cũng khá đồng nhất. Trường hợp còn lại là Spirit thì phức tạp hơn rất nhiều. Tarot hoàn toàn có khả năng giao tiếp với spirit, nhưng spirit không thể báo trước tương lai; Spirit là linh hồn oán giận, nó chỉ có thể cho ta biết những gì mà nó đã chứng kiến. Chỉ có angels, gods, demons là có thể báo trước tương lai. Demon thì lại có một đặc thù khác, demons không chỉ đoán trước mà còn thực hiện lời đoán đó. Có nghĩa là điều demon tiên tri được sở dĩ đúng là vì chính nó đi làm việc đó cho đúng. Đó là lý do vì sao khi phát hiện một người bị Volac nhập, phải lập tức bịt miệng người bị nhập lại, bất cứ ai được volac nhập cũng có thể tiên tri trước cái chết của người khác, vì chính Volac sẽ thực hiện việc đó. Đó có thể là tiên tri nếu nhìn từ bề ngoài, nhưng thực ra, đó là kiểu giết người !

Tarot cũng giống như runes hay Ouija là các công cụ giao tiếp với đấng linh thiêng. Mỗi công cụ giao tiếp này có mức độ chính xác hay cách đoán nhận không đồng nhất. Các công cụ này nếu thực hiện trong việc tiên tri thì nó có tương ứng một phương pháp tiên tri. Tarot có phương pháp tiên tri tên Taromancy. Công cụ tiên tri bản thân nó không phải giao ước. Vì vậy cũng không thể có bất kỳ đấng linh thiêng nào ngụ trong đó cả. Giao ước với đấng linh thiêng để tiên tri là một vấn đề rất cổ xưa. Như tôi đã nói ở các phần trước, các đấng linh thiêng không giống nhau, và có những pháp lực khác nhau. Không phải mọi đấng linh thiêng đều có thể lập giao ước tiên tri. Danh sách các đấng linh thiêng phục vụ việc tiên tri đã từng được liệt kê ở nhiều tài liệu. Người ta có thể liệt kê được khoảng 40 đấng linh thiêng liên quan đến việc tiên tri. Trong số đó, một số đã được lên phim ảnh như Volac, Satan, Bahomet, Bael, … Trong số này có những đấng rất dễ giao ước, một số thì không.”Vai trò của đấng linh thiêng tuỳ thuộc vào quan niệm của tarot reader. Nguồn gốc của sự đoán biết của bói toán hoặc được coi là một phần của số phận được thể hiện tự nhiên hoặc qua các ý chí của đấng linh thiêng (văn hoá Hi-La). Một số cho rằng nguồn gốc của nó là dị giáo, với các giao ước riêng biệt cùng các đấng linh thiêng (các giáo phái dị giáo và phù thuỷ). Còn lại thì cho rằng đó là do quỷ satan xúi giục như quan niệm của thiên chúa giáo. Jean Bodin (Thế kỷ XVI) trong Démonomancie, II, 1, p. 170 cho rằng tất cả những bói toán sẽ không thực hiện được nếu không có “sự hỗ trợ của Satan” ( nguyên văn “ne se peuvent faire sans l'assistance de Satan”). Các nhóm này đều thống nhất rằng, tồn tại một mối liên hệ giữa các đấng và lời bói toán, mà lời bói toán không gì khác hơn là sự liên hệ giữa đấng và người thông qua một giao ước nào đó.

Tóm lại rằng, trong quan niệm của phép Voyance, chỉ có giao ước với nhóm quỷ (demon), thần (god), thánh (angel) mới cho phép thực hiện được cả tiên tri và hậu tri. Còn giao ước với linh hồn (spirit) thì có thể thực hiện được phép hậu tri. Quan niệm này chi phối bói toán phương tây suốt từ kỳ trung cổ đến cuối thế kỷ 19.Từ nửa sau thế kỷ 19, quan niệm tâm linh của phương tây đã có nhiều biến chuyển dựa trên sự nổi dậy của nhiều học thuyết như thuyết thông thiên học (Theosophy) của Blavatsky, thuyết Perennialism, thuyết Swedenborgianism, thuyết Biến Cải (Transcendentalism) của các giáo sư đại học Havard, thuyết Vũ Trụ Nhất Thống (Universalism), trào lưu Tân Tư Tưởng (New Thought), trào lưu tân Vệ Đà (neo-Vedanta) của Vivekananda.

Một trong các đặc trưng của hệ thống tâm linh mới là phủ nhận vai trò của thần/quỷ mà đưa đến sự suy nghiệm trong chính tâm linh của từng cá thể. Thượng đế ở vai trò vĩ mô đã trở thành thượng đế ở vai trò vi mô trong mỗi cá thể. Cùng theo nó là hệ thống tiên tri/hậu tri cũng thay đổi dần theo. Mặc dù khác biệt nhau ở mỗi trường phái, nhìn chung quan niệm mới này chấp nhận sự tương tác của con người có thể thay đổi bản thân và số phận. Nhấn mạnh sự tự thống suốt, sự tự điều chỉnh tâm linh và sự tự khai sang, giúp cho cá nhân hoàn toàn có thể nhận thức được thế giới tâm linh, lẫn số phận của mỗi người.

Mỗi hành động và hậu quả của nó trở thành những biến cố tiên tri và hậu tri, những biến cố này giống như một mắt xích trong chuỗi hành động, là một bánh rang trong toàn bộ hệ thống. Nhà chiêm thuật có thể dựa vào hiểu biết của mình về cấu trúc vẹn toàn của thế giới mà điều chỉnh từng mắt xích nhỏ. Giống như khi ta đã biết về phép cộng và trừ, thì bất cứ bài toán cộng trừ nào, ta cũng có thể biết được kết quả, miễn cho chúng ta đủ tư liệu. Nó khiến cho việc tìm hiểu một nguyên lý thống nhất của vũ trụ trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Hàng loạt những tư tưởng đã ra đời nhằm tìm ra một sự giải thích thỏa đáng cho mọi hiện tượng tâm linh lẫn xã hội. Điển hình nhất trong hệ thống phối giải này là tác phẩm Liber 777 của hội Bình Minh Ánh Kim (Golden Dawn).Chính những quan niệm cởi mở này đã đưa tarot đến một mức độ mới, mà bất kỳ ai cũng được khuyến khích tiếp cận nhằm giải đáp câu hỏi cho bản thân mình. Đến cuối những năm 1980, tarot trở thành một công cụ tự phát triển bản thân (seft-development). Ở quan niệm mới này, những câu hỏi về bên ngoài tự tâm (như cái gì sẽ xảy ra) dần được thay thế bằng các câu hỏi bên trong tự tâm (như tôi cảm thấy như thế nào). Trong hệ thống mới, các câu hỏi Tiên Tri được giảm lượt bớt, những câu hỏi Hậu Tri được phát triển mạnh mẽ. Áp dụng những lý thuyết mới của tarot: tâm lý Carl Jung, hành trình chàng khờ, thuyết năng lượng…, giờ đây tarot chỉ còn đảm nhiệm duy nhất một dạng câu hỏi về Hậu Tri: hiện nay tình trạng của tôi thế nào ? Tôi cảm thấy ra sao ? Tôi cần phải làm gì ?… Đó chính là quan niệm tarot hiện đại.


Quan Niệm Tarot Hiện Đại Về Tarot: Vài Điều Cần Biết

a. Giá trị của Tarot là gì ? Đây là một trong những phương pháp tham vấn tiên tri lâu đời của phương tây, và gần đây, được kết hợp cùng với tâm lý học Jung để đào sâu về tâm lý con người. Sự kết hợp giữa huyền học và tâm lý trong tarot cho phép hỗ trợ người xem trả lời những câu hỏi về bản thân và môi trường xung quanh.

b. Độ chính xác của tarot ? Tarot có hiệu lực tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố: sự chân thành của khách hàng, khả năng đọc nghĩa của người xem tarot, hoàn cảnh và môi trường xung quanh không gây nhiễu cho quá trình đọc bài (người xung quanh, tiếng ồn, sự tập trung …). Cũng giống như các ngành tâm lý, nó chịu ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và khả năng tư vấn tâm lý của người xem tarot. Và đồng thời, giống như các ngành huyền học khác, nó cũng chịu ảnh hưởng khả năng tâm linh của người xem tarot.

c. Thời gian hiệu lực ? Tarot có thời gian hiệu lực từ tức thì cho đến một năm. Đôi khi những lời tiên tri hay cảnh báo đến vào lúc người ta ít quan tâm nó nhất. Hãy ghi lại, không cần chăm chú vào nó, nhưng hãy để tâm quan sát những sự kiện xung quanh mình. Khi lời tiên tri không đến, đừng vội nghĩ nó đã qua, hay mình đã thoát nạn. Hãy nắm bắt tất cả những dấu hiệu gợi đến lời tiên tri để đối phó cho hiệu quả. Đừng bao giờ buông bỏ sự cảnh giác.

d. Cách đặt câu hỏi ? Hãy trình bày thật chi tiết điều bạn muốn hỏi, chúng tôi không phải những thầy pháp sư trên phim ảnh. Chúng tôi cần dữ liệu từ bạn, càng nhiều càng tốt, để những lá bài có thể phán đoán một cách chính xác. Một câu hỏi chung chung sẽ nhận được một câu trả lời chung chung, và điều đó thì không giúp được cho bạn nhiều.

e. Tích cực và tiêu cực: lời tiên tri không phải thẻ phạt hay thẻ thưởng. Sẽ chẳng ích gì nếu bạn chỉ chăm chăm vào câu trả lời yes/no. Hãy tập trung vào câu hỏi “tôi nên làm gì”. Định mệnh (những việc chắn chắn sẽ diễn ra trong cuộc đời ) của con người thì cố định, nhưng số phận (kết quả của những sự việc ấy) thì không. Nó tuỳ thuộc vào phản ứng và cách đối phó của bạn. Nhiệm vụ của chúng tôi là cảnh báo định mệnh và hướng dẫn bạn cách sống chung với nó để cải thiện số phận. Chúng tôi không giúp bạn đánh lừa định mệnh. Số mệnh sẽ không bị đánh lừa. Đừng khờ dại.


f. Cách phản hồi ? Đừng vội bài bác hay phủ định những lời tiên tri ngay lập tức. Hãy phản hồi lần đầu cảm nghĩ của bạn. Sau 1 tháng, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để xác nhận phản hồi. Sẽ thật tốt nếu lời cảnh báo và hướng dẫn của tarot giúp bạn vượt qua trở ngại một cách an toàn.


g. Chia sẻ câu chuyện: khách hàng hãy chia sẽ câu chuyện của bạn và những chi tiết xung quanh. Càng chi tiết và rõ ràng, tarot càng có cơ hội đến gần với sự thật, và lời khuyên càng đúng đắn và có giá trị. Hãy chia sẽ chân thành và thành thật. Có ích gì đâu nếu bạn che giấu người sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại đó. Tâm lý thoải mái sẽ giúp việc đưa ra lời khuyên chính xác và hiệu quả. Hãy cố gắng thoải mái và thư thả. Hãy suy ngẫm và nhớ lại những lời cảnh báo và lời khuyên của tarot. Muốn đối phó tốt với định mệnh thì cần có sự chuẩn bị. Hãy chú ý mọi dấu hiệu gợi nhớ về lời tiên tri. Đó có thể là những sự kiện bắt đầu cho định mệnh. Khi xác định được nó, hãy đối phó cho tốt. Bạn đã có sự chuẩn bị, hãy thực tập nó. Hãy chiến thắng.Trích cuốn Tarot Grimoire

Phùng Lâm & Phil Ngo"
Đọc tiếp »

“Ma Kết”, Âm Hưởng Bóng Tối

item-thumbnail
Khái quát về cung hoàng đạo mang tên “Ma Kết”, là cung hoàng đạo đứng vị trí thứ 10 trong các cung hoàng đạo, nguyên tố chính là Thổ. Chính nhờ ảnh hưởng của nguyên tố này mà “nó” cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều về tính chất và màu sắc của Thổ. Đó là: Sự chuyên nghiệp và mang đậm nét truyền thống, và cũng được coi là cung nghiêm túc nhất trong tất cả các cung hoàng. Chính vì vậy, những bộ Tarot thường là mang những màu sắc chủ đạo là những màu tối, đặc biệt là màu nâu, màu xanh biển, màu đen hay màu vàng được chọn nhiều nhất. Vì “nó” phản chiếu được khá là khách quan và tổng thể con người của họ. Mỗi lần nhìn vào bộ bài thì cũng giống như là nhìn vào bản thân của “mình” vậy..Vì thế, giữa bộ bài và người cảm nhận luôn có cảm giác thân thương và quen thuộc, dần dần thì mối liên kết ngày càng sẽ được nâng cao..

Ma Kết Capricorn. Ảnh: Internet
Một số bộ bài Tarot có thể suy nghĩ, để dùng là The Wildwood tarot, The Tarot of Trees, The Gilded Tarot, và The Hobbit Tarot….Mỗi bộ bài, mang mỗi phương thức khác nhau..Nhưng nhìn chung thì nó cũng có một thứ gì đó mang trong mình. Đó chính là sự cố định tiềm ẩn bên trong chúng. Chúng ta có thể lấy một vài cái tên trong những bộ bài trên để minh họa làm rõ cho những vấn đề trên. Đầu tiên, có thể nói đến cái tên “Two of Arrows” của bộ “The Wildwood Tarot”. Hình dáng bên trong lá bài, chính là 1 người phụ nữ bị không cho nhìn thấy với một miếng vải trắng quấn xung quanh mắt, trên cả hai cánh tay thì cầm hai mũi tên và phía dười lại có đôi bàn chân dẫm lên cung tên và phiến đá. Nhưng có lẽ hình ảnh đặc biệt nhất trong lá bài này. Chính là cái cán cân màu vàng phía trên đầu. Hai bên cán cân, một bên là một cái lông vũ, bên còn lại là tiền vàng. Nó tượng trưng cho công lý và những thứ phù phiếm xa hoa trong cuộc sống xã hội này. Mà chuyện quyết định, lựa chọn những vấn đề này, không ai khác. Đó chính là người phụ nữ ở phía dưới lựa chọn. Một sự lựa chọn có thể nói là mơ hồ và khó có thể mà đưa ra quyết định cuối cùng khi đứng trước sự lựa chọn như vậy. Trong bộ “The Gilded Tarot” cũng có 1 lá bài mang hình dáng và âm hưởng như vậy là lá “Justice” …….và còn nhiều lá khác như vậy nữa..

Có 1 đặc điểm khá là phổ biến mà hầu hết người thuộc cung “Ma kết” nào cũng có…Đó chính là luôn lưa chọn Bộ bài Tarot mang hình ảnh của mình trong đó..Ví dụ như: lá Devil trong Bộ Devian Moon Tarot. “Nó” là hình ảnh của một con ác quỷ, mang “nụ cười” khấu khỉnh, tinh ranh mang bên trong mình vô số những bí ẩn và có dáng vẻ không khác gì “ Thần Dê” trong truyền thuyết Hy Lạp xưa. Không chỉ có Ma Kết, mà hầu hết những người còn lại thuộc hai cung hoàng đạo còn lại mang trong mình nguyên tố Đất. Hầu hết đều có xu hướng như thế! 

Capricornus trên đường Hoàng Đạo. Ảnh: Wikipedia
Và riêng về bản thân mình, là một người mang trong mình dòng máu của một “Ma Kết” có thể nói là thuần chủng, thì mình đã rất thích Bộ “The Tarot of Trees”. Mình là một người mới bước chân tìm hiểu về bài tarot, thì đã bị bộ bài này cuống hút vào rồi. “Nó” giống như có một ma lực nào đó, khiến cho mình không thể nào rời bỏ được khi xem những lá bài này. Mặc dù là giá của Bộ “The Tarot of Trees” không hề rẻ chút nào, nhưng mà mình sẽ quyết tâm có được “nó”...

Một trong những lá bài mình thích. Đó chính là lá “The Fool”, hình ảnh của “nó” rất là đơn giản. Chẳng qua là một cái cây trên một quả đồi. “Nó” diễn tả hình ảnh của một con người vươn lên trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không thể khắc chế được. “Nó” thể hiện ý chí vươn lên của con người trong cuộc sống thường ngày, một con người không bao giờ khuất phục trước cuộc sống hiện tại và biết phấn đấu cho tương lai. Cùng với lá bài này, còn có thêm một lá khác, mang ý nghĩa cũng giống như vậy. Đó là lá “The Judgement”, hình ảnh bên trong lá bài là cây con mọc lên từ trong phong ba, bão táp. “Nó” tượng trưng cho những người không ngại khó khăn, vất vả trong hiện tại, mà vươn lên đến tương lai. Và đó là hai trong những lá bài trong bộ bài “The Tarot of Trees” mà mình cảm thấy ưa thích. Lá “The Fool” và ““The Judgement” cũng thể hiện rất là rõ ràng về bản chất đầy “Tham vọng” của một con “Dê Núi” (Ma Kết). Như chú dê núi chẳng ngại núi cao vẫn mải miết trèo lên đến đỉnh, Ma Kết để mắt vào một mổm núi xa xôi và tìm ra chiến lược đặng chinh phục nó. Kiên nhẫn, siêng năng, tiết kiệm, Ma Kết mạnh dạn quật ngã mọi khó khăn mà mình gặp phải trên đường đi. Đó là những mặt tích cực của “Ma Kết” nói chung, và Cung hoàng đạo thuộc nhóm Đất nói riêng. 

Capricorn trên một bản đồ tinh tú cổ. Ảnh: Internet
Còn về mặt tiêu cực (hạn chế) thì có thể nói, Ma Kết còn khá hạn chế về mặt tình cảm, hoặc biểu lộ trạng thái cảm xúc của mình, thường hay bị người khác hiểu lầm. “Ma Kết” là một con người hay bi quan, ủ rũ với cuộc sống. Chính vì điều đó, mà màu sắc được Ma Kết lựa chọn tất cả các đồ vật của bản thân đều có chút gì đó mang âm hưởng của màu tối, hay thậm chí là tối hoàn toàn.Và việc lựa chọn bộ bài mang sắc thái âm u, tăm tối cũng không phải là trường hợp cá biệt. Vì sao lại có sự lựa chọn màu sắc như vậy?? Đơn giản là vì trong mỗi bản thân của con người “Ma Kết” hiểu rất rõ về cuộc sống hiện tại, là một con người khá là thực dụng nên thường hay nhìn thẳng vào mọi vấn đề. Chứ không có xu hướng mơ mộng giống như những cung hoàng đạo khác mà ta thường gặp.
Dốc Vĩnh, thành viên Tarot Huyền Bí. Bài viết mang quan điểm của tác giả, không phản ánh quan điểm của Tarot Huyền Bí.
Đọc tiếp »

Death trong Legacy of the Divine Tarot - Chết Là Sự Bắt Đầu

item-thumbnail
The Fool sau một thời gian ngừng lại đã tiếp tục cuộc hành trình của mình. The Fool tiếp tục tiến bước, thế giới xung quanh chàng dường như thật lạ. Một màu u ám, ảm đảm, cảnh vật hiện lên thật đáng sợ, đầy chết chóc và tang thương. Xung quanh chàng chỉ là sự lụi tàn và đổ nát. Trong hoàn cảnh ấy, The Fool cũng cho rằng, mình đã chết, thể xác mình cũng lụi tàn như cảnh vật trước mắt, chàng đã không còn tồn tại trong hình hài vốn có nữa. Đến lúc này, suy nghĩ và cách nhìn nhận của chàng về thế giới đã hoàn toàn thay đổi. 

Death trong Legacy of the Divine Tarot. Ảnh: Internet
Lá bài số 13 trong bộ Legacy of the Divine Tarot, Death. Thoạt nghe tên, chắc hẳn mọi người đều nghĩ đến chết chóc hoặc những điều kinh khủng. Thêm vào đó, số 13 còn được coi là con số của quỷ, con số của những điều đen tối và tội lỗi. Có rất nhiều người sợ con số này, vì thế mà khi đi với Death, nó càng làm tăng lên sự đáng sợ của lá bài. Nhưng Death không hoàn toàn đáng sợ như thế. Cái chết không phải là sự kết thúc, cái chết là để bắt đầu cho một sự tái sinh. 

Màu sắc của lá bài luôn gợi cho ta thấy sự tang thương, sự đổ vỡ và mờ mịt. Mặt trời khuất dần, hoàng hôn đổ ập xuống, báo hiệu cho thời điểm chết chóc, thời điểm mỗi con người phải đối diện với tử thần. Sự sống càng trở nên mong manh. 

Nhìn vào lá bài, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng ta có lẽ là hình đầu lâu, một hình ảnh trước nay luôn khiến người khác sợ hãi bởi sự ma quái của nó. Đầu lâu, từ xưa đến nay, luôn là biểu tượng của sự chết chóc. Tuy nhiên, đầu lâu là những gì còn sót lại của một con người khi người đó mất đi. Vì thế nó được coi là nơi chưa đựng sự sống và ý nghĩ. Từ thời xa xưa, người ta đã cho rằng đầu lâu là ngôi là của linh hồn. Nhìn vào hộp sọ của con người, ta thấy có 2 hốc mắt, hai hốc mũi và 1 miệng. Số lượng lỗi trong hộp sọ khớp với con số liên quan đến ức mạnh kì bí theo quan niệm của người Celts. Vì thế, đầu lâu tuy đáng sợ nhưng nó lại là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần, sức mạnh của sự tập trung, sự sáng tạo và là cánh cổng mở ra những hiểu biết mới cho cho người. 

Hai bên của chiếc đầu, bên trái là con nhện và bên phải là bọ cạp, cả hai con vậy đều là biểu tượng cho cái chết. Đầu tiên, con nhện là một biểu tượng cổ bí ẩn, nó nói về sức mạnh và sự lớn mạnh. Ở đây, sự lớn mạnh thể hiện bằng hình ảnh nhện giăng tơ. Nó có thể giăng những màng tơ rất rộng, và ở bất kì đâu. Nhện không ngừng xây rồi lại phá hủy chiếc mạng của mình, điều nay tượng trưng cho những sự thay đổi luân phiên, luôn nối tiếp nhau. Nó còn là sự hi sinh không ngừng, là phương tiện liên tục chuyển đổi trong suốt cuộc đời của nó. Và ngay cả cái chết cũng chỉ là một bước đệm để tiến lên một cuộc sống mới. Nhện là một động vật thuộc mặt trăng, mặt trăng nắm giữ năng lượng thụ động và liên quan nhiều đến hoạt động của thế giới. Như những con nhện dệt tơ thành mạng, chúng ta cũng phải tự dệt nên cuộc sống của chúng ta. Biểu tượng con nhện như một lời nhắc nhở rằng sự lựa chọn của chúng ta ở hiện tại sẽ xây nên cuộc sống của chúng ta ở tương lai. Khi nó xuất hiện, nó nhắc nhở chúng ta hãy chú ý đến những sự lựa chọn và tự hỏi bản thân rằng những sự lựa chọn đó có thật sự chính xác hay chưa, hoặc những sự lựa chọn đó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thế nào. Đa số nhện có 8 mắt và 8 chân, số 8 cũng là biểu tượng của vô cực. Ngoài ra số 8 cũng liên quan đến chu kì tiến hóa, sự tiến triển của thời gian. 

Bọ cạp, biểu tượng cho sự nhạy cảm và đam mê. Nó cũng là biểu tượng cho cái chết. Khi nó xuất hiện, nó báo hiệu vòng đời của một người đang dưới sự đe dọa của cái chết, và đây là việc tất yếu phải xảy ra. Theo văn hóa của người người Samaria, bọ cạp liên quan đến mặt trời, trong những ghi chép cổ ghi lại rằng, bộ cạp đực như người bảo vệ cánh cửa thần thánh, dẫn tới sự thỏa mãn và khai sáng. Bọ cạp có nọc độc, chính vì thế, ít có người dám đến gần nó, tất cả đều xa lánh nó, vì vậy nó còn là biểu tượng cho sự cô độc, cứ mãi một mình. Bởi vì có nọc độc nên hình ảnh bọ cạp còn nói tới sự phòng vệ hoặc bảo vệ. Nọc độc giúp cho nó tự bảo vệ mình và tấn công kẻ thù. Khi nó tấn công kẻ thù của mình bằng nọc đọc, con mồi sẽ bị tê liệt, khi đó, kể cả nó quyết định ăn con mồi đã bị dính nọc độc của mình, thì nọc độc của nó lại bảo vệ nó để nó có thể tiếp tục sống sót. 

Bọ cạp, nhện và đầu lâu đều là những người bảo vệ cảnh cổng của cái chết và sự tái sinh. Tất cả mọi thứ ra đi và lại được tái sinh trong hình hài mới, đó là những gì mà tất cả chúng ta luôn phải trải qua. 

Tất cả những sự hiện hữu của những cảnh vật trong lá bài đều mang một màu ảm đảm và u ám, thêm vào đó, sự tàn lụi của cây cối, hoa lá, thậm chí là động vật như càng minh chứng cho sự rùng rợn, đáng sợ của cái chết. Tất cả như một cơn thảm họa, chỉ phút chốc, ập đến, cuốn phăng tất cả. Cây cối đang xanh tốt bỗng rụng lá, héo khô, chim chóc đang bay lượn bỗng nhiên không thể chất cánh. Và phía xa xa, ta thấy, hiện lên hình ảnh người kị sĩ cưỡi ngựa, mang dáng dấp của một vị thần chết. Hình ảnh này như một lời thông báo, đã đến lúc cho sự chuyển đổi, sự tái sinh. Vị thần chết tàn độc không thể bị lay chuyển bởi bất kì sự khóc thương hay tội nghiệp nào. Trong lá bài Death ở bản truyền thống (RWS), kị sĩ cầm một lá cờ, bên trong có hình một bông hoa hồng trắng trên nền đen, đây là hình ảnh biểu trưng cho sự luôn luôn bắt đầu từ cái chết. 

Cứ tưởng rằng khi thảm họa ập đến, mọi thứ sụp đổ, tàn lụi và biến mất. Nhưng không. Từ dưới mặt đất khô cằn, từ đống đổ nát của quá khứ, một bông hoa trắng tinh khiết đang dần dần vươn lên. Phải, đó chính là mầm mống của cuộc sống mới, hạt mầm của sự tái sinh, nó đã xuất hiện trong một hình hài mới. Hoa hồng trắng là biểu tượng của sự tinh khiết, biểu tượng cho khát vọng sống luôn dâng trào. Thêm vào đó, nó cũng là biểu tượng của sự chuyển đổi. The Fool ngỡ mình đã chết, nhưng không, chàng không chết, chàng đã hồi sinh. Cái chết không phải là tất cả. Tất cả những sự đổ nát và mục ruỗng của quá khứ là cái giá ta phải trả. Những thứ ta có được từ quá khứ không chỉ là những bài học, chúng còn là nguồn sống nuôi dưỡng cho sự tái sinh và sự lớn mạnh trong tương lai của chúng ta. 

Như vậy, ta có thể khẳng định một điều rằng, lá bài Death không hề đáng sợ như cái tên của nó. Nó không nói về sự chết chóc và kết thúc, nó nói về sự chuyển đổi, sự tái sinh đằng sau cái chết trong cuộc đời mỗi con người. Nó cũng chỉ ra thời điểm mà chúng ta cần phải rũ bỏ những gì đã là quá khứ, những gì đã không còn phù hợp để bắt đầu một khởi đầu mới. Và điều đó là cần thiết để mỗi chúng ta được trải nghiệm sự tiến bộ. Hình ảnh đầu lâu tuy đáng sợ nhưng lại như một lời nhắc nhở hãy sống cho hiện tại, cho hôm nay và cũng hãy biết nhún nhường trước sự bao la, rộng lớn của vũ trụ, của thế giời xung quanh chúng ta. 

Con bọ cạp đồng thời cũng là biểu tượng của cung Bọ Cạp, một biểu tượng của chết chóc. Và Sao Diêm Vương (Pluto), vị vua thống trị thế giới ngầm, thống trị cung Bọ Cạp, cả hai đều là biểu tượng cho sự tiến hóa và hồi sinh. Bọ cạp đầy đam mê và quyến rũ, nhưng đôi lúc có thể rất cực đoan, đầy ghen tuông và toan tính. 

Chết là sự cắt đứt mối ràng buộc giữa linh hồn và thể xác, mở ra một cuộc sống mới ở thế giới khác. Cuộc sống là dòng chảy không ngừng, nối tiếp nhau. Ví dụ mùa đông là sự kết thúc của một năm, có thể coi đó như cái chết để chào đón mùa xuân, mùa của sự sống sinh sôi. Nhiệm vụ của cái chết chính là xóa sạch những trì trì trệ, những gì đã thuộc về quá khư và không thể tiến bộ được, để mở ra một con đường mới. Sự biến đối nhiều khi có thể đau đớn và vô cùng tệ hại, nhưng nó lại là xu thế tất yếu của sự phát triển. 

Một số giải nghĩa thực tế. 

Đây là thời điểm để bạn thay đổi cuộc sống của mình. Một chút phiêu lưu, mạo hiểm sẽ tốt hơn một sự ổn định lâu dài nhưng nhàm chán. Bạn có sự tự tin tuyệt vời, và cũng có những kĩ năng cần thiết. Việc của bạn bây giờ chỉ là ra ngoài, rời xa nơi ở cũ, tìm kiếm những cơ hội rộng mở hơn. Nếu bạn đang lo sợ những điều không may sẽ đến, thì bạn nên nhớ rằng, không có thành công nào mà không phải đánh đổi, quan trọng là ở cách làm và cách suy nghĩ của mỗi người. Nếu muốn thay đổi nhưng lại không chịu vận động, thì sự thay đổi không bao giờ có thể thực hiện được. 

Về công việc, đây là thời điểm để bạn từ bỏ công việc cũ nhàm chán, tìm đến một công việc mới thú vị và ý nghĩa hơn. Dù rằng bạn đã quen với lề thói của công việc cũ, đồng thời cũng lại không nỡ bỏ qua những lợi ích mà công việc hiện có mang lại. Tuy nhiên, dường như công cũ không đem lại cho bạn sự hứng khởi cũng như sự phát triển và bạn muốn có. Vì vậy, đừng chần chừ thêm nữa mà hãy bắt đầu kế hoạch tìm việc mới ngay. 

Về mối quan hệ bạn bè, đây có thể nói là thời điểm bất lợi trong quan hệ bạn bè của bạn. Những việc xảy ra gần đây luôn khiến bạn thấy trăn trở và suy nghĩ. Những xích mích giữa những người bạn dường như đang khiến bạn muốn buông tay trong mối quan hệ này. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng, một khi bạn đã buông tay thì sẽ còn cơ hội để quay lại như ngày xưa. Vì vậy, bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định bất cứ điều gì liên quan đến chuyện này. Hãy trở nên phóng khoáng hơn để có thể bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm của bạn mình đồng thời cũng hãy kịp thời bù đắp khoảng thời gian bạn và bạn bè của mình xích mích bằng cách tổ chức đi chơi, xem phim hoặc cùng tham gia hoạt động gì đó cùng với nhau. 

Về tài chính, thời điểm tới sẽ là thời điểm có những xáo trộn nhất định trong vấn đề tài chính của bạn. Hãy trở nên thực tế và suy nghĩ kĩ càng về tình hình. Đây là thời điểm bạn cần đưa ra các quyết định chính xác, cũng là thời điểm mà bạn cần hi sinh một số thứ để có thể giải quyết vấn đề tiền bạc. Đồng thời bạn cũng đừng ngại khi phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Mọi vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu có người cũng bạn chia sẻ và gánh vác. 

Nếu bạn đang có ý định quay trở lại với người yêu cũ, trước hết hãy chắc chắn rằng, ý muốn quay trở lại của bạn lần này là thực sự nghiêm túc. Bạn và người cũ đã phải trải qua một thời kì chấm dứt và chia cắt. Hiện tại có lẽ là thời điểm thích hợp để hai người xây dựng lại từ đầu, nhưng phải bằng sự quyết tâm thực sự. Bỏ qua những sai lầm của quá khứ yếu tố đầu tiên bạn cần lưu tâm đến. Hãy luôn biến ứng biến và cư xử khi mới bắt đầu lại, bởi nó cũng như một mối quan hệ mới, cần sự chăm sóc và nuôi dưỡng. Hãy cố hết sức để bù đắp lại những gì mà nửa kia của bạn đã bị tổn thương trong quá khứ. Điều đó sẽ giúp người yêu của bạn cảm thấy ấm lòng và tin tưởng hơn vào mối quan hệ này. 

Thời gian tới, công việc của bạn dần bận rộn, sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình thậm chí không có thời gian rỗi để nghỉ ngơi, tạm thời điều này chưa gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của bạn. Nhưng về lâu về dài không ai có thể dám chắc điều đó. Bạn có vẻ coi nhẹ sự nghỉ ngơi và điều dưỡng hợp lí. Bạn thường ôm đồm rất nhiều việc và luôn cố gắng giải quyết chúng thật nhanh. Bạn nên dành thời gian để nghi ngơi trước khi bắt đầu công việc mới và sau khi kết thúc công việc cũ. Đã đến lúc bạn lo lắng cho sức khỏe của mình hơn là lao đầu vào làm việc để kiếm tiền trong khi sức khỏe sa sút.

Đây là thời điểm thích hợp để cả nhà bạn cùng thực hiện những chuyến du lịch sau những ngày nhàm chán ở nhà. Những chuyến đi này sẽ giúp cả gia đình bạn trở nên đoàn kết hơn. Các mối quan hệ trong gia đình cùng dẫn trở nên ổn định hơn. Bởi vì qua những chuyến đi này, mọi người có cơ hội khám phá về những thành viên khác trong gia đình, từ đó thêm hiểu và quan tâm đến nhau hơn. Đặc biệt nếu mọi người vẫn còn xích mích với nhau thì đây là cơ hội để làm lại từ đầu, hàn gắn lại mỗi quan hệ. Đây cũng là thời điểm để mỗi người có thể tự khám phá về bản thân nhiều hơn qua việc tiếp xúc và trò chuyện, và tham gia nhiều hoạt động cùng mọi người. 

Nguồn tham khảo:
The Complete Idiot's Guide to Alchemy của Dennis William Hauck.
Gateway to the Divine Tarot của Ciro Marchetti.

Xem toàn bộ chùm bài viết về Legacy of the Divine Tarot, trong cuốn sách Tarot: Di Sản Thánh Thần.
Mai Phạm, thành viên Tarot Huyền Bí, quản trị Legacy of The Divine Tarot Việt Nam và trang Legacy Tarot Fan Club, một người nghiên cứu Tarot ở Thái Nguyên. Bài viết mang quan điểm của tác giả.
Đọc tiếp »

Hanging Man trong Legacy of the Divine Tarot - Góc Nhìn Khác Biệt

item-thumbnail
The Fool dừng lại giữa cuộc hành trình của mình để lấy lại tinh thần. Chàng lưu lại trong 9 ngày, không đồ ăn, thức uống. Người, thú vật lần lượt lướt qua chàng, cứ nối tiếp nhau như vây. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng xuất hiện rồi biến mất, mây bay đến rồi tan, mưa rồi lại tạnh. Sự vật vẫn theo guồng quay của nó tiếp tục tiến lên, chỉ có chàng là dừng lại, trong 9 ngày. Đến ngày thứ 9, chàng trèo lên một cái cây, ra một nhánh cây rồi lộn ngược xuống như một đứa trẻ…


Hanging Man trong Legacy of the Divine Tarot. Ảnh: Internet
Ở đây, đã có một điểm dừng, một sự trì hoãn trong hành trình của the Fool. Cuộc hành trình đã vào giai đoạn giữa, và đây là lúc để chàng ngồi lại, nhìn ngắm, suy ngẫm về những sự vật, sự việc với một góc nhìn hoàn toàn khác. Khi góc nhìn thay đổi thì sự nhìn nhận về thời gian cũng hoàn toàn thay đổi. Thời điểm ở giữa cuộc hành trình có thể thấy rõ khi ta nhìn vào các biểu tượng bên trong lá bài. 

Những chiếc cột, luôn là biểu tượng của sự cân bằng, vững trãi được xếp ngay ngắn, hai bên 6 chiếc cột đối xứng với nhau và phản chiếu hình ảnh xuống mặt nước. 12 chiếc cột trùng với số thứ tự của chính là bài. Số 12 là con số đại diện cho sự kết thúc một chu kì khi một cá nhân đã kết thúc một chu kì học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để tiến tới một mức xa hơn. Số 12 cũng là con số ở giữa trong 22 con số đại diện cho 22 lá bài. Số 12 còn là con số tượng trưng cho khả năng hợp nhất của sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất.

Chiếc đồng hồ cát nằm ngang, những hạt cát cũng thôi không chuyển động, Thời gian như đang dừng lại. Chiếc đồng hồ cát xuất hiện lần đầu trong lá The Fool, đánh dấu khoảng thời gian chàng bắt đầu chuyến hành trình của mình. Đến nay, khi đã đi được nửa con đường, chiếc đồng hồ lại xuất hiện, báo hiệu thời điểm mà mọi thứ đều ngưng đọng. Không có hạt cát nào chảy qua, cũng không có hạt cát nào chảy ngược lại. Tất cả đều đang được giữ ở trạng thái cân bằng.

Ta thấy, vị trí của the Fool khi treo mình trên cao, không phải ở tư thế ngược thẳng đầu xuống như các lá bài khác. Chàng tự treo mình lên bằng dải lụa màu tím, trong thư thế nằm ngang và cân bằng với mặt đất. Sự cân bằng đòi hỏi sự đồng đều của sức lực và trọng lượng, chỉ cần một tác động nhỏ, cũng có thể khiến vị trí của chàng bị xô lệch, thậm chí chàng có thể ngã xuống. Trong trường hợp này, khi nhìn vào tất cả những hình ảnh trước mắt, ta nhận ra rằng không chỉ có lá Justice trước đó nói đến sự cân bằng, mà ngay cả The Hanging man, trong trạng thái ngừng trệ cũng nói đến sự cân bằng. Một sự cân bằng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và hi sinh. Cuộc hành trình của the Fool chỉ còn lại một nửa, rất nhanh chàng sẽ kết thúc chuyến hành trình này.

Từ trên tay the Fool, 9 đồng xu lần lượt được thả xuống. Những đồng xu tượng trưng cho 9 ngày chàng dừng lại để suy ngẫm trong cuộc hành trình của mình. Hành động thả đồng xu cũng là hành động tượng trưng cho sự tử bỏ. Đồng xu - tiền, tượng trưng cho những giá trị vật chất. Ở đây The Fool đã từ bỏ những giá trị vật chất, những lợi ích tạm thời để đạt được nhưng mục tiêu cao cả hơn trong tương lai. Đó có thể là những giá trị tinh thần vô giá, hoặc nhưng kinh nghiệm quý báu. Điều này như thầm nhắc nhở, trong cuộc sống, có những lúc ta phải từ bỏ một thứ gì đó để đạt được một thứ khác. Đó là điều hiển nhiên khi ta muốn đạt được những thứ có giá trị hơn. Không có kết quả nào lại không đánh đổi bằng sự hi sinh. Hình ảnh The Fool treo mình lên cao còn gợi lên hình ảnh của vị thần Odin. Ngài đã tự treo mình trên Cây thế giới để tìm chữ Rune thứ 14, chưa đựng tri thức, lòng quả cảm và tình yêu.

Nước luôn là biểu tượng của những suy nghĩ và những cảm xúc, là những thứ có có thể định hình, khó nắm rõ. Nước là nguồn sống nên nó được coi là biểu tượng của sự sống, sự tái sinh. Trong lá bài, nước đại diện cho những tri thức thầm kín, những điều còn đang được cất giấu. Đặc biệt, nước còn là sự phản chiếu. Khi treo mình lên cao, The Fool đã có cơ hội nhìn lại cuộc hành trình của mình từ lúc bắt đầu tới giờ, từ đó chàng thêm hiểu rõ, mình cần làm gì, cần hành động như thế nào trên những chặng đường tiếp theo.

Trong tư thế bị treo lơ lửng, The Fool đã tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình. Khi mới bắt đầu cuộc hành trình, The Fool đeo lên chiếc mặt nạ, như muốn che giấu, ẩn đi con người thật của mình với thế xung quanh. Nhưng khi chàng dừng chân và quan sát, chàng lại tự động tháo bỏ nó xuống. Điều đó hàm ý rằng, khi chỉ có một mình, ta không cần đội lên bất kì chiếc mặt nạ nào cả, bởi vì ta không thể giả dối với chính bản thân mình. Chúng ta đều là những thực thể riêng biệt, không giống với bất kì ai. Vì vậy, những lúc ta dừng lại, những lúc ta suy nghĩ, hãy là chính mình, hãy để mình được như mình mong muốn, không cần phải giấu giếm thêm nữa. 

Phía bên dưới, tấm gương như thầm nhắc nhở, hãy soi kĩ lại bản thân mình để biết ta là ai. Gương, cũng như nước, biểu tượng cho sự phán chiếu, sự phản chiếu con người thật của mỗi người khi soi vào nó. Hơn thế nữa, gương còn là biểu tượng cho sự tưởng tượng, là biểu tượng của ý thức, những gì liên quan đến suy nghĩ. Gương cho ta thấy được bản thân chúng ta khi soi vào, cho ta thấy được sự thật sâu thẳm, điều mà người khác không dễ gì nhìn thấy. Soi vào gương, ta không thể giả dối, bởi lúc đó tất cả đều được phơi bày. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm để dối diện với chính con người thật của mình. Chúng ta vẫn thường tự đánh lừa bản thân bằng những ảo ảnh khác biệt, rằng chúng ta khác, chúng ta không phải như thế. Bởi vì chúng ta không đủ can đảm để đối mặt, bởi vì chúng ta sợ sẽ thất vọng nếu tự thấy được bản chất, con người xấu xa của mình. Vì thế, tấm gương không chỉ là sự phản chiếu, nó còn nói đến sự can đảm, dám đối diện với sự thật của mỗi chúng ta. Những gì chúng ta thấy không chỉ về bản thân mà còn là về thế giới mà chúng ta đã tạo dựng.

Lá bài đã thay đổi ý nghĩa rất nhiều trong suốt chiều dài lịch sử. Ban đầu, nó có nghĩa là một kẻ phản bội, một người phản bội ai đó hoặc điều gì đó. Sau này nó lại mang nghĩa là sự hi sinh. Điều mà ta nhận thấy trong lá bài chính là, nó không nói về sự sống, không nói về cái chết, nó chỉ nói về sự ngưng đọng, sự dừng lại hay sự đình trệ. Khi chúng ta dừng lại, chúng ta không còn hoạt động, cảm giác thế giới xung quanh dường như cùng dừng lại theo chúng ta, nhưng cánh cửa của những điều mới mẻ thì lại dần hé mở để ta bước vào. Lá bài nói đến sự từ bỏ, thậm chí hi sinh một hoặc một vài thứ của bản thân cho những gì tốt đẹp hơn. Sự hi sinh để đạt được những điều mình mong ước là không hề vô ích.

Cũng như các lá bài khác, có những thứ giá trị luôn đòi hỏi con người phải không ngừng tìm kiếm và khám phá. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở trạng thái đình trệ, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được nó. Vì vậy, đây là lúc The Fool phải dồn hết sức mạnh, tiến lên để kết thúc cuộc hành trình của mình.

Phía sau The Fool, hình ảnh của Neptune (Hải Vương Tinh) hiện lên. Neptune gắn với sự lớn mạnh về tinh thần, nó là hành tình của sự thay đổi và những ảo ảnh. Nhưng đồng thời nó cũng là hành tinh của sự hi sinh và sự lí tưởng hóa.

Trải nghĩa thực tế

Trong tình yêu, việc bạn và người bạn yêu đã là việc không thể thay đổi. Mọi sự đã yên vị ở đúng vị trí của nó, vì vậy, mọi cố gắng lúc này sẽ không mang lại kết quả tốt. Vì vậy, bạn không nên tiếp tục cố chấp, theo đuổi trong vô vọng. Hãy chấp nhận sự thật và để nó trôi đi, để đón nhận những mối quan hệ khác, dù rằng việc này có thể không dễ dàng và vô cùng đau khổ. Hãy cố mở rộng lòng mình, để gặp gỡ nhiều người, cho mình những cơ hội mới. Tin rằng, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, bạn sẽ không bận lòng vì những chuyện cũ nữa. 

Về tiền bạc, các nguồn thu chính của bạn dường như sẽ bị ngừng trệ, có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với sự thâm hụt tài chính trong thời gian tới. Và có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài bạn mới có thể thoát khỏi nó. Vì vậy, trong thời điểm sắp tới, bạn không nền vội vàng hấp tấp. Vì là những việc bạn khó lòng thay đổi nên dù bạn có nóng lòng cũng không thay đổi được tình hình. Bạn hãy cứ bình thản chấp nhận nó, đồng thời vẫn duy trì công việc bình thường, tránh những tổn thất lớn hơn mà bạn không thể ngờ đến.

Trong vấn đề sức khỏe, trong cuộc sống ồn ào, vội vã và bận rộn, dưới áp lực của công việc cũng như học hành, hẳn bạn sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, chán nản. Về lâu về dài nó sẽ dẫn đến một số bệnh về tâm lí, từ mệt mỏi về tinh thần sẽ lây sang mặt thể chất. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để bạn nghỉ ngơi lấy lại sức. Có thể bạn sẽ ngần ngại khi công việc còn quá nhiều. Hãy đặt sức khỏe của bạn lên hàng đầu. Có sức khỏe thì bạn mới có thể tiếp tục công việc và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Nếu để trạng thái này diễn ra, e rằng cả cuộc sống lẫn công việc của bạn đều sẽ bị ảnh hưởng.

Điểm yếu của bạn trong công việc tính là tính cố chấp. Cố chấp ở việc không chịu thay đổi, cố chấp ở việc nhiều khi muốn ôm đồm mọi thử trong khi khả năng của mình có hạn. Vì vậy, đây là thời điểm bạn nên thả lỏng hơn để xác định lại những mục tiêu quan trọng của mình. Thà là làm ít mà hiệu quả còn hơn làm nhiều mà chất lượng không tốt. Đồng thời bạn cũng nên dành thời gian suy nghĩ để xem lại khả năng của bản thân, xem mình có thể làm được gì và không làm được gì. Như vậy, bạn mới có thể đưa ra được những quyết định chính xác khi làm bất cứ việc gì hoặc khi xử lí bất kì tình huống nào.

Đây là thời điểm khiến bạn cảm thấy lo lắng và bất định trong các mối quan hệ bạn bè của mình. Bạn cần những mối quan hệ mới nhưng bạn lại không cẩn thận chọn lựa trong các mối quan hệ đó. Kết quả là bạn không cảm thấy an tâm với những người bạn coi là bạn, cũng không cảm thấy thoải mái trong những mối quan hệ đang có. Vẫn biết mong muốn có thêm nhiều bạn, thêm nhiều mối quan hệ mới là điều dễ hiểu. Nhưng trước khi bắt đầu bất kì mối quan hệ nào, bạn cũng nên dành thời gian theo dõi, quan sát và tìm hiểu thật kĩ người mà bạn sẽ làm bạn, sẽ chơi cùng. Sự vội vã và dễ dãi đã khiến bạn có những mối quan hệ lung tung và thừa thãi, thậm chí chính bạn cũng không hiểu vì sao lại có những mối quan hệ như thế.

Về công việc, việc bạn phải chuyển công tác là điều không thể tránh khỏi, vì vậy bạn nên tập để chấp nhận nó. Đầu tiên, bạn cần rèn luyện khả năng ứng biến của mình. Tức là bạn cần kịp thời thay đổi những thói quen cũ và tập dần những thói quen mới để phù hợp với môi trường và hoàn cảnh mới. Tiếp đó, bạn cũng nên thay đổi bản thân, không nên khư khư nếp cũ, khi làm việc sẽ không hiểu quả. Điều cuối cùng, trong tình huống hiện tại, bạn vẫn chưa thể thay đổi được gì, nhưng biết đâu, bằng sự cố gắng của hiện tại bạn có thể thay đổi được tương lai và có một chỗ làm tốt hơn thì sao. Vì vậy, hãy luôn lạc quan và tin tưởng, tương lai sáng lạn sẽ đến. 

Bạn có một cuộc sống ổn định và vững chắc, không có quá nhiều áp lực cũng như lo lắng. Điểm mạnh của bạn là tự tin, đặc biệt là vào khả năng của bản thân mình. Khi thực hiện một công việc hay giải quyết một vấn đề, bạn luôn có khả năng giải quyết nhanh và kịp thời. Tuy nhiên, đôi lúc bạn quá cố chấp. Vì quá tự tin vào khả năng của bản thân, và sự thật là bạn cũng có khả năng nên đôi lúc bạn không muốn suy nghĩ đến những phương thức, cách thức khác, hoặc những thứ mới mẻ hơn những thứ bạn đã từng làm, từng thực hiện. Hơn thế nữa, bạn cũng không để tâm tới góp ý hay lời khuyên của mọi người. Bạn nên khách quan và công bằng hơn trong suy nghĩ và đánh giá về bản thân mình. Có thể bạn giỏi nhưng vẫn còn rất nhiều thứ bạn cần học hỏi thêm để có thể tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức trong cuộc sống.

Nguồn tham khảo:
The Complete Idiot's Guide to Alchemy của Dennis William Hauck.
Gateway to the Divine Tarot của Ciro Marchetti.

Xem toàn bộ chùm bài viết về Legacy of the Divine Tarot, trong cuốn sách Tarot: Di Sản Thánh Thần.
Mai Phạm, thành viên Tarot Huyền Bí, quản trị Legacy of The Divine Tarot Việt Nam và trang Legacy Tarot Fan Club, một người nghiên cứu Tarot ở Thái Nguyên. Bài viết mang quan điểm của tác giả.
Đọc tiếp »

Những Chàng Hiệp Sĩ của Tarot

item-thumbnail
Hầu hết các lá bài trong bộ Tarot thì đều được đánh số thứ tự trên đỉnh như một thứ tự. Tuy nhiên, có tới 16 lá bài không được đánh số và có các hình vẽ về những cá nhân hoàng tộc mà trong bài này tôi sẽ gọi bằng cái tên Bộ Hoàng Gia. Mỗi một Bộ Hoàng Gia đại diện cho một Bộ Tiểu Bí Mật của Tarot bao gồm Gậy, Cốc, Kiếm, Tiền và trong mỗi Bộ Hoàng Gia lại có 4 thành viên là 1 vị Vua (King), 1 Nữ Hoàng (Queen), 1 Hiệp Sĩ (Knight) và 1 Hầu Cận (Page).

Bức The Knight at the Crossroads của Viktor Vasnetsov
Hiệp Sĩ là người bảo vệ và sứ giả của Hoàng Gia. Bất cứ khi nào Hiệp Sĩ xuất hiện trong trải bài Tarot của bạn điều đó đồng nghĩa rằng các sự kiện trong cuộc sống, sự nghiệp của bạn cần phải có sự thúc đẩy cũng như phòng thủ cẩn mật. Một Hiệp Sĩ của bất cứ Bộ Tiểu Bí Mật nào cũng đưa ra một kết quả rằng mong muốn của bạn về một kết quả, một kết thúc nhanh chóng đang sắp dần trở thành hiện thực.

Tính chất của mỗi Bộ Cốc, Gậy, Kiếm hay Tiền trong chàng Hiệp Sĩ sẽ cung cấp cho người đọc bài rõ hơn về dòng năng lượng nào chàng đang mang đến cuộc sống của bạn. Chàng Hiệp Sĩ Kiếm đại diện cho lời nói và ý tưởng. Khi mà chàng xuất hiện, hãy để ý đến sự quay trở lại nhanh chóng của vấn đề, sự linh động, tiến và lui cũng như trái và phải.

Bộ Gậy đại diện cho sự sáng tạo. Hiệp Sĩ xuất hiện khi bạn cần ứng biến và khám phá ra những giải pháp mới cho vấn đề. Những ý tưởng và giải pháp này cuối cùng chắc chắn sẽ đưa bạn đến hành động thực tế. Hiệp Sĩ Tiền lại là một điềm báo về túi tiền của bạn. Nếu bạn đang nợ nần và có những khoản cần phải trả thì lá này là một lá tuyệt vời, giúp việc trả tiền cho một ai đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết vì với lá bài này xuất hiện có nghĩa ra, tiền sẽ đi vào túi bạn trong thời gian tới một cách bất ngờ và không tưởng nhất.

Hiệp Sĩ Cốc thì lại là lá bài của cái được gọi như "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Yên tâm rằng, với cảm xúc trào dâng và cá tính của mình, tất cả chỉ có vậy đã đủ để tán tỉnh và quyến rũ đối phương. Lá bài này sẽ phải làm bạn rạo rực với những dự đoán của nó.

4 lá Hiệp Sĩ trong Waite Tarot. Ảnh: Internet
Tất cả các lá Hiệp Sĩ đều cưỡi ngựa. Tuy là nhiều bộ bài, các tác giả đã thiên biến vạn hóa các hình ảnh để không còn giống với hình ảnh gốc thì bạn có thể yên tâm rằng, ý nghĩa của các chú ngựa không có gì là quá đáng kể.

Hiệp Sĩ Gậy cưỡi một chú ngựa màu nâu đang phi nước đại. Màu nâu là màu trung tính và chỉ ra rằng nguồn cảm hứng phải được áp dụng với chính những thành kiến của riêng bạn. Hiệp Sĩ Kiếm lao lên với một con ngựa xám cùng một bộ bờm lộng gió tung bay. Điều này hiển hiện tốc độ mà những sự phản biện của thể thay đổi con người ta ra sao.

Hiệp Sĩ Tiền ngồi ngay ngắn trên lưng một chú ngựa đen đang đứng bình tĩnh. Như một sự đâù tư mới, con ngựa đã sắn sàng tiến tới nhưng bài học quan trọng nhất của sự giàu có là sự bình tĩnh. Hiệp Sĩ Cốc cưỡi một chú ngựa trắng thuần khiết chạy phi nước kiệu trên con đường của tình yêu khi ông đang dâng chiếc chén của mình cho một trình yêu đích thực.

Sức mạnh tuyệt vời nhất của các chàng Hiệp Sĩ là mang đến những thông tin mà không phải các dạng tin tức. Pha trộn các lá Hiệp Sĩ với các lá bài khác gần chàng nhất trong trải bài để có cái nhìn về một bức tranh toàn cảnh. Lá bài Hiệp sĩ thường thường sẽ chỉ ra rằng một sự thay đổi nhanh chóng đối với hiện trạng của vấn đề đang tới. Tuy nhiên, những lá xung quanh chàng sẽ làm cụ thể hơn sự hiện diện của chàng. Một thay đổi lớn có thể được nhìn thấy dựa vào lá trước và sau chàng.

Bốn lá Hiệp Sĩ. Ảnh: Internet
Sau đây là một số sự kết hợp của lá Hiệp Sĩ với các lá khác:
Thằng Khờ: Một kì nghỉ hoặc một thời gian tốt đẹp không gò bó.
Pháp Sư: Ai đó đang nói dối bạn càng lúc càng nhiều.
Nữ Tư Tế: Bức phá nhờ sự say mê tích lũy học tập và trau dồi kiến thức.
Nữ Hoàng: Bạn sẽ chi tiêu nhiều trong thời gian tới đây.
Hoàng Đế: Một người độc đoán đang tiến đến cuộc đời bạn.
Đại Tư Tế: Bạn sẽ bị buộc phải làm việc theo một cách truyền thống.
Tình Nhân: Sự theo đuổi, đam mê của bạn dành cho một ai đó sắp không thể kìm nén nổi nữa.
Chiến Xa: Quá gần một chiến thắng, thành công vĩ đại.
Sức Mạnh: Một cáo buộc gây shock hoặc một sự đối đầu.
Ẩn Sĩ: Một khoảng không gian cho riêng bạn.
Vận Xa: Hoàn cảnh thay đổi một cách chóng mặt.
Công Lý: Một quyết định vô cùng quan trọng mà bạn không thể kiểm soát sắp được đưa ra.
Người Treo: Một việc mà bạn đã kỳ vọng rất nhiều nay lại là một sự thất vọng.
Thần Chết: Một điều gì đó sắp biến mất mà bạn sẽ không bao giờ thấy lại.
Điều Tiết: Sự tìm kiếm trạng thái an bình của bản thân bị ảnh hưởng xấu bởi các bản năng sợ hãi những trải nghiệm đớn đau.
Quỷ Dữ: Ai đó, người mà khao khát địa vị và quyền lực, không có thiện chí với bạn.
Tòa Tháp: Tái định cư là giải pháp duy nhất.
Mặt Trăng: Biến động cảm xúc làm cho bạn kiệt quệ.
Mặt Trời: Bản ngã của bạn nhận được một thông điệp tích cực.
Phán Xét: Quyết định cuối cùng sẽ đến vào ngày mai.
Thế Giới: Những gì bạn muốn nhất sẽ là của bạn trong hôm nay.
Anh Nguyễn, thành viên Tarot Huyền Bí. Một người say mê tarot tại Hà Nội. Bài viết mang quan điểm của tác giả, tổng hợp từ các tài liệu.

Ban Biên Tập: những phần liên hệ giữa lá bài được nêu lên ở bài này chỉ nên mang tính tham khảo. Các lá bài tarot luôn có sự biến hóa nhất định trong từng hoàn cảnh cụ thể mà không sách vở nào có thể lượng trước được.
Đọc tiếp »

Legacy of The Divine Tarot : Di Sản Thánh Thần (Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu)

item-thumbnail
Loạt bài này có mục đích phân tích toàn bộ hình ảnh của Legacy of the Divine Tarot của Ciro Marchetti, một họa sĩ tài hoa. Ở Việt Nam, số lượng thành viên sử dụng bộ này không ít, hi vọng loạt bài này hữu ích cho người muốn tìm hiểu sâu về Legacy of the Divine Tarot. Cuốn sách được xuất bản với tựa đề Legacy Of The Divine Tarot: Di Sản Thánh Thần. 

Bìa sách Divine Legacy - Di Sản Thánh Thần
Chùm bài viết sẽ được tổng hợp thành sách, thuộc dự án Ebook Cho Tarot, dưới tiêu đề: DI SẢN THÁNH THẦN (phát hành tại Việt Nam). Tựa đề tiếng Anh: DIVINE LEGACY (phát hành tại Mỹ). Tác giả Mai Phạm, Phùng Lâm và Philippe Ngo.

DI SẢN THÁNH THẦN (DIVINE LEGACY) - VOLUME I
ISBN: 978-1511930550

DI SẢN THÁNH THẦN (DIVINE LEGACY) - VOLUME II
ISBN:[CHƯA CÓ]

Phát hành dự kiến: 
- Quyển I: Vol I - Major Arcana (đã phát hành).
- Quyển II: Vol II - Minor Arcana dự trù phát hành vào 01.12.2015

Phiên Bản Trực Tuyến (Online Edition): Đọc trực tuyến miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Phiên bản trực tuyến miễn phí, có thể không phải là bản chính thức của sách mà có thể là bản nháp trước khi beta của cuốn sách. Vui lòng không sao chép bất kỳ nội dung nào của chúng tôi đến các trang khác mà không thông qua sự cho phép.
Điện Tử (Free Edition): Tải về miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Vui lòng không tái phân phối bản điện tử dưới mọi hình thức. Nếu bạn muốn chia sẻ, hãy chia sẽ liên kết (link) giới thiệu sách của chúng tôi.
http://adf.ly/1HEh81
Phiên Bản Bìa Cứng (Limited Edition, Hardcover Edition): Phân phối độc quyền bởi LT TAROT SHOP (tp.HCM) và MIRA STORE (Hà Nội). Phiên bản giới hạn dành riêng cho những bạn có thú vui sưu tập sách giả cổ. Sách bìa cứng bọc da, in chữ mạ vàng, nội dung được trang trí cầu kỳ theo phong cách cổ. Mỗi trang đều có trang trí và phần chữ gọn trong trang trí, vì vậy có thể gây khó khăn với những bạn không thường đọc những sách có trang trí. Một số cuốn có thể được trang trí đính đồng, khắc da hoặc đính đá quý. Vui lòng liên hệ riêng với các shop phát hành.
https://www.facebook.com/LT.Tarot/app_328616467220795
Phiên Bản Bìa Mềm (Softcover Edition, Standard Edition): Phát hành rộng rãi toàn thế giới. Phiên bản chuẩn của sách được thiết kế theo lối hiện đại, dễ đọc, phát hành toàn thế giới. Các bạn có thể mua sách trực tiếp trên hệ thống bán sách trực tuyến AmazonBook Depository, hệ thống niêm yết sách của Barnes&Noble, hệ thống cho thuê sách Cheggs hoặc có thể nhờ các shop trung gian (LT TAROT SHOP hoặc MIRASTORE) vận chuyển về Việt Nam. Sách trên amazon được niêm yết bằng tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng tên tiếng anh hoặc ISBN để tìm sách. Giá thống nhất tất cả đầu sách là 14.99$.
http://www.amazon.com/Divine-Legacy-Guide-beginner-Vietnamese/dp/1511930551
 
Chùm bài viết là dự án hợp tác giữa Mai Phạm, quản trị Legacy Of The Divine Tarot Việt Nam và trang Legacy of the Divine Tarot Fan Club cùng với Phùng Lâm và Philippe Ngo.

LIMITED EDITION
(Hình Ảnh Phiên Bản Bìa Cứng)
"Chiếc đồng hồ cát đang bắt đầu chảy những hạt cát li ti màu đỏ xuống, báo hiệu thời điểm cho chuyến hành trình mới đã bắt đầu. Một không gian mới đã mở ra với the Fool. Lượng cát chảy xuống như để khẳng định rằng chuyến hành trình chỉ vừa mới bắt đầu và đây sẽ là một chuyến hành trình dài. Vì vậy hãy cứ tận tưởng, cứ hân hoan, hãy cứ hết sức tìm tòi hay khám phá. Theo thời gian tất cả những gì chàng thấy, khám phá và trải nghiệm sẽ giúp cho chàng trưởng thành hơn."

- Trích Chương I : The Fool - Vũ Điệu Hoang Dã.Nội Dung Đọc Trực Tuyến Trên Website
Chú ý: bản đọc trực tuyến là bản Beta chưa được chỉnh sửa lần cuối

Lời Nói Đầu
Legacy of The Divine Tarot: Di Sản Thánh Thần 

Ẩn Chính (Major Arcana)
{Vui lòng nhắp vào link bên dưới lá bài để đọc}
"Có những tri thức được tiếp thu từ ánh sáng nhưng có những tri thức lại được tiếp thu từ bóng tối. Tri thức của ánh sáng là những gì của thế giới bên ngoài. Tri thức của bóng tối là những gì thuộc về bản thân mỗi con người đó, chỉ họ mà thôi. Nhưng nó đã được giấu kín đi và người ta không bao giờ biết được cho đến khi người ta tìm kiếm nó. Vì vậy, khác với nhiều người, chấp nhận thực tại và chấp nhận bề nổi, The Hermit quyết tâm ra đi, tìm kiếm những gì thuộc về bản thân ông, những gì được chôn giấu ở tận cùng sâu thẳm."
- Trích Chương X : The Hermit - Bóng Tối Cô Độc.

Buổi Ra Mắt Sách 
DI SẢN THÁNH THẦN (DIVINE LEGACY) 
tại Hà Nội


Thông tin chi tiết buổi Ra Mắt Sách: [nhắp vào đây]

Mai Phạm, thành viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Thái Nguyên.
Phùng Lâm, thành viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Sài Gòn.
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ