Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Bách Việt và Kinh Dịch

item-thumbnail
Ngày giỗ tổ, kể chuyện nước Việt. Truyện huyền sử, kể lại nghe chơi.


Thời xa xưa có ngũ thị thay phiên nhau mà cai quản 5 cõi :
Hữu Sào thị (有巢氏)
Toại Nhân thị (燧人氏)
Phục Hi thị (伏羲氏)
Nữ Oa thị (女媧氏)
Thần Nông thị (神農氏)

Trong năm thị tộc lớn đó, có 3 thị tộc mạnh hơn cả tục xưng là Tam Hoàng (Phục Hi, Nữ Oa, Thần Nông)

Thần Nông thị cai quản phía nam là thủy tổ của người bách việt. Thần Nông biết ngề làm lúa, dạy cho dân tính toán lịch nước lên xuống. Vua lúc này là ông Viêm Đế (một trong Ngũ Đế). Để tính toán đó tạo ra Hà Đồ.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ