Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Ace of Cups, Six of Cups, Page of Cups Và Những Tín Hiệu Tình Yêu

item-thumbnail
Một người chưa từng gặp? Một người đã từng quen? Một người có cảm tình nhưng không dám nói ra? Đó là 3 lá Ace, six và Page của bộ cups. Ba lá này gắn liền với các tín hiệu của tình yêu thế nào trong trải bài?

Six Of Cups, Ace Of Cups trong Shadowscapes Tarot. Ảnh: shadowscapes.com

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ