Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Sagittarius (Trải Bài Nhân Mã)

item-thumbnail
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 


Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của học thức và tâm linh:  Du lịch nước ngoài và các nước khác. Văn hóa. Các chuyến du lịch và đi xa. Tôn giáo. Luật pháp và đạo đức. Giáo dục bậc cao. Kiến thức. Trải nghiệm thông qua mở rộng. Nói lên triết lý, tôn giáo, luật pháp, học vấn cao cấp (khả năng chúng ta học tập ở môi trường cao đẳng/đại học, bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ...) nhân cách, đạo đức, những chuyến du hành dài ngày, cuộc sống ở nước ngoài (nếu có), nhu cầu tinh thần, mơ ước, sự quan sát, ý tưởng. Đây là cung hoàng đạo của những tưởng vĩ đại.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Tiềm lực trí tuệ của tôi ?
- Lá 2: Điều tôi cần suy nghĩ để đạt đến ?
- Lá 3: Trí tuệ của tôi sẽ phát triển đến đâu ?
- Lá 4: Điều gì bên trong tâm trí cản trở tôi tiến bước ?
- Lá 5: Ngoại cảnh nào có thể tác động xấu đến tâm trí tôi ?
- Lá 6: Làm sao để tôi phát huy ưu điểm ?
- Lá 7: Làm sao để tôi tránh những tác động tiêu cực cản trở tôi ?

Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ