Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Europa (Europa Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...
Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài cảnh giác

Theo Homer, Europa là con gái vua Phoenix, cũng là một trong những thiếu nữ xinh đẹp mà Zeus để ý. Cô bị vẻ đẹp bên ngoài của một con bò mộng (do Zeus hóa thành) đánh lừa khiến cô bị mang đi. Zeus mang Europa ngang qua biển Địa Trung Hải đến một vùng đảo và để nàng lại sau khi đã mây mưa xong. Từ đây mà miền đất đó được gọi là Europe, chính là châu Âu ngày nay. Theo chiêm tinh thì Europa là vệ tinh thứ 6 và là vệ tinh nhỏ nhất của sao Mộc. Theo câu chuyện trên, chúng ta có trải bài Europa để xem xét có phải cảnh giác về tình huống hay người nào đó hay không.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Bản chất sự việc/tình huống/đối phương như thế nào?

- Lá 2: Tôi có vị trí như thế nào?

- Lá 3: Mặt tích cực là gì?

- Lá 4: Mặt tiêu cực là gì?

- Lá 5: Mục đích của sự việc/tình huống/đối phương?

- Lá 6: Tôi cần cảnh giác điều gì?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ