Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Tổng Kết Giải Thưởng [10.2014]

item-thumbnail


Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 10.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Hoàng Linh Vũ] Các Lá Queen Trong Steampunk Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/10/cac-la-queen-trong-steampunk-tarot.html
103 + 32  = 135 likes

Người chiến thắng giải này là 
Hoàng Linh Vũ [135likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1.
[Trung Nguyễn] Kiến Thức Là Vô Hạn, Cuộc Đời Là Hữu Hạn
http://www.tarothuyenbi.info/2014/10/tarot-kien-thuc-la-vo-han-ma-cuoc-oi-la.html
59 + 5   = 64 likes


Người chiến thắng giải này là 
Trung Nguyễn [64 likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.
 
D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Nguyễn Hoàng Hảo] Bộ Ảnh: Smith Diary
http://www.tarothuyenbi.info/2014/10/bo-anh-smith-diary.html
17 + 1 = 18 likes

Người chiến thắng giải này là 
Nguyễn Hoàng Hảo [18 likes]

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

Chú ý: 
- giải Best Tarot Photos, liên hệ trực tiếp admin Phil NGO.
- Tháng 11 và tháng 12, các giải thưởng đang trên tiến trình cải tổ, nên sẽ không tổ chức các giải thưởng cho hai tháng này. Giải thưởng mới sẽ công bố vào năm sau 2015.

Đọc tiếp »

Tổng Kết Giải Thưởng [09.2014]

item-thumbnail


Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 08.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Anh Nguyễn] Deviant Moon Tarot: Bí mật của Bộ Cốc
http://www.tarothuyenbi.info/2014/09/deviant-moon-tarot-bi-mat-cua-bo-coc.html
35 + 9  = 54 likes

Người chiến thắng giải này là 
Anh Nguyễn [54 likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1.
[Anh Nguyễn] Tarot và Liên Minh Huyền Thoại: Từ Thằng Khờ cho đến Chiến Xa
http://www.tarothuyenbi.info/2014/09/tarot-va-lien-minh-huyen-thoai-tu-thang.html
33 + 7 (Bonus)  = 40 likes


Người chiến thắng giải này là 
Anh Nguyễn [40 likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.
 
D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Mèo] Bộ Ảnh: My Ghost
http://www.tarothuyenbi.info/2014/09/bo-anh-my-ghost.html
56 + 31 = 87 likes

Người chiến thắng giải này là
Mèo [87 likes]

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

Đọc tiếp »

Tổng Kết Giải Thưởng [08.2014]

item-thumbnail


Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 08.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Cỏ Xanh Kính Đỏ] Mật Mã Bài Tarot: Lá The Lovers - Lá Tình Nhân
http://www.tarothuyenbi.info/2014/08/mat-ma-bai-tarot-la-lovers-la-tinh-nhan.html
59 + 8 + 25 (Bonus)  = 92 likes

Người chiến thắng giải này là Cỏ Xanh Kính Đỏ [92 likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1.
[Cỏ Xanh Kính Đỏ] Mật Mã Bài Tarot: Lá The Emperor- Lá Hoàng Đế
http://www.tarothuyenbi.info/2014/08/mat-ma-la-emperor-la-hoang-e.html
40 + 4 + 25 (Bonus)  = 69 likes


Người chiến thắng giải này là
Cỏ Xanh Kính Đỏ [69likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.
 
D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Tóc Ngắn] Bộ Ảnh: Kỷ Niệm Đầu Tiên Với Rider Waite Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/08/bo-anh-ky-niem-au-tien-voi-rider-waite.html
20 + 1 =21 likes

Người chiến thắng giải này là
Tóc Ngắn [107 likes]

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

Đọc tiếp »

Kết Quả Giải Thưởng Tháng 07.2014

item-thumbnail


Danh Mục Bài Viết Tham Dự Giải Tháng 07.2014
A. Giải Best Tarot Researcher (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do LT SHOP hỗ trợ.

1. [Cỏ Xanh Kính Đỏ] Lá V - The Hierophant
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/la-v-hierophant.html
245 + 53 + 25 (Bonus)  = 323 likes

2. [Lotu ThAnk] Deviant Moon Tarot: Bí Mật của Bộ Gậy
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/deviant-moon-tarot-bi-mat-cua-bo-gay.html
113 + 213 = 326 likes

Người chiến thắng giải này là Lotu ThAnk [326 likes]

B. Giải Best Tarot Writer (giải: 1 bộ tarot)

Giải Thưởng do BÔNG XÙ TAROT SHOP hỗ trợ. 

1. [Bé Ngoan] Viết Về The Chariot trong The Gilded Tarot: Cảm Nhận Đơn Giản và Dễ Hiểu
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/viet-ve-chariot-trong-gilded-tarot-cam.html
47 + 9 = 56 likes

2. [Sâu Chăm Chỉ] 10 of Swords trong Mystic Faerie Tarot - Hi vọng và Niềm tin
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/10-of-swords-trong-mystic-faerie-tarot.html
82 + 24 = 106 likes


3. [Thu Trang] Cơ hội và sự lựa chọn - Two of Wands trong Deviant Moon Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/co-hoi-va-su-lua-chon-two-of-wands.html
507 + 53 = 560 likes

Người chiến thắng giải này là Thu Trang [560 likes]

C. Giải Best Tarot Translator (giải: 1 hộp tarot)

Giải Thưởng do VY VY SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

1. [Lotu ThAnk] The Chariot trong Tarot - Cỗ Chiến Xa của Nhà Vua
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/the-chariot-trong-tarot-co-chien-xa-cua.html
29 + 6 = 35 likes

Người chiến thắng giải này là Lotu ThAnk [35 likes]

D. Giải Best Tarot Reader (giải: một hộp gỗ tarot)

Giải Thưởng do MIRA SHOP (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

E. Giải Best Tarot Reviewer (giải: một hộp da tarot)

Giải Thưởng do PHONG'S HANDMADE  (Phụ Kiện Tarot) hỗ trợ. 

Không có ai dự tranh, giải thưởng được sung công quỹ.

F. Giải Best Tarot Photos (1 khăn trải bài)

Giải Thưởng do MYSTIC DREAM SHOP hỗ trợ. 

1. [Dung Le Huu] Bộ Ảnh: Dark Fairy Tales Tarot
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/bo-anh-dark-fairy-tales-tarot.html
47 + 3 = 50 likes

2. [Thu Trang] My Little Sunshine - Mystic Faerie Tarot 
http://www.tarothuyenbi.info/2014/07/bo-anh-my-little-sunshine-mystic-faerie.html
103 + 4 = 107 likes

Người chiến thắng giải này là Thu Trang [107 likes]

Giải Thưởng Phụ:


Xét hình thức bộ ảnh Dark Fairy Tales Tarot có đầu tư và nhận được cảm tình của ban quản trị. Xét đặc cách giải thưởng Best Tarot Photos tháng này cho Dung Le Huu. Mọi cách thức và thể lệ giải phụ tương tự với giải Best Tarot Photos.

 Ghi chú: Người thắng giải vui lòng làm theo thủ tục đã ghi trong điều lệ giải, sau đó, nhanh chóng liên hệ với ban quản trị.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ