Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Lục Đạo Luân Hồi Đồ và Tarot

item-thumbnail
Dẫn: Trong một cuộc tranh luận về phật giáo, tôi và một người bạn có bàn về lục đạo luân hồi đồ. Tôi được gợi ý để tìm hiểu mối quan hệ giữa lục đạo luân hồi đồ và Tarot. Việc lập liên kết này thực ra không quá khó, điều thú vị là khi ta nhìn lại ý nghĩa của từng lá bài qua "kính lọc" của phật giáo trong vấn đề luân hồi, ta nhận thấy được nhiều điều mà trước đó ta bỏ sót. Càng ngày tôi càng tin vào lý thuyết nguyên lý thống nhất rằng: "Bản thể vũ trụ là một, cho dù nhìn dưới góc độ khác nhau đến thế nào đi nữa, nó vẫn là một".

Phần trình bày gồm: lục đạo luân hồi đồ là gì, mối quan hệ giữa lục đạo luân hồi đồ và vòng xoay số phận trong tarot, cuối cùng là sự tương ứng từng phần giữa lục đạo luân hồi đồ và tarot.

Lục Đạo Luân  Hồi Đồ và Tarot

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ