Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Iapetus (Iapetus Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...


Ý Nghĩa Trải Bài: 
Trải bài của sự thủ công.

Khác với các vệ tinh khác chuyển động quanh Sao Thổ gần như cùng mặt phẳng, Iapetus quay quanh Sao Thổ theo quỹ đạo từ trên xuống dưới. Iapetus cũng như hầu hết các vệ tinh khác, được đặt tên theo 1 Titan có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến Zeus. Iapetus đại diện cho nghề thủ công (một số tài liệu nó rằng ông đại diện cho sự bất tử). Ông là ngưới nắm giữ cột trụ cho phương Tây.
Trải bài Iapetus sẽ giúp bạn biết về 1 công việc, 1 kế hoạch cần đến sự thủ công phải làm như thế nào, có khả năng thành công không, tìm thấy giúp đỡ ở đâu?


Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều tôi hi vọng về công việc, kế hoạch?

- Lá 2: Yêu cầu, đòi hỏi từ phía công việc đối với tôi?

- Lá 3: Kĩ năng, sự kiên trì của tôi gây ảnh hưởng như thế nào trong công việc đòi hỏi thủ công?

- Lá 4: Nhìn nhận của tôi về công việc và mối liên hệ giữa bản thân và công việc như thế nào?

- Lá 5: Thuận lợi khi làm việc đối với tôi?

- Lá 6: Khó khăn trong việc làm thủ công đối với tôi?

- Lá 7: Tôi tìm thấy sự giúp đỡ của người khác ở đâu/ điều gì? Ai có thể giúp đỡ tôi?

- Lá 8: Tôi có thể trau dồi kĩ năng gì/ khắc phục cản trở của mình như thế nào?


- Lá 9: Kết quả công việc nếu tôi cố gắng hết sức?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 


Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ