Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Capricorn (Trải Bài Ma Kết)

item-thumbnail
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 

Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của địa vị xã hội: ham vọng. Động lực. Sự nghiệp. Vị trí xã hội. Cai quản. Quyền lực. Cha và các thứ tượng trưng cho người cha. Người gánh vác gia đình. Ấn tượng và thể hiện của một người trước công chúng. Là cung của địa vị, danh dự, sức mạnh cộng đồng, uy tín, danh tiếng, chuyên nghiệp. Trong xã hội của chúng ta, điều này còn gồm cả thành công về tài chính, nhưng chỉ khi nó có liên hệ tới sức mạnh cộng đồng và uy tín. Tuy nhiên điều này không phải là về kiếm được "của cải vật chất" như trong cung Kim Ngưu. Cung Ma Kết mong muốn được thành công vì danh dự và địa vị xã hội.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Khả năng thực sự của tôi ?
- Lá 2: Hạn chế lớn nhất của tôi ?
- Lá 3: Tính xấu có thể ảnh hưởng đến tôi ?
- Lá 4: Con đường tôi nên chọn ?
- Lá 5: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ?
- Lá 6: Điều tôi nên làm theo để đạt thành công ?


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ