Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Cancer (Trải Bài Cự Giải)

item-thumbnail
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 


Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của nhà và gia đình: Tổ tiên, di sản, cội nguồn. Nền tảng và môi trường ban đầu. Những thứ tượng trưng cho người chăm sóc gia đình, phản ánh những điền sản của bạn - từ khi chào đời cho đến thời điểm hiện tại - và mọi thứ có liên quan đến nó : ba mẹ, và cội nguồn của bạn

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Cách nhìn nhận của tôi về gia đình và họ hàng của tôi ?
- Lá 2: Ảnh hưởng của gia đình đối với tôi ?
- Lá 3: Ảnh hưởng của họ hàng đối với tôi ?
- Lá 4: Ảnh hưởng của truyền thống gia đình và họ hàng tổ tiên đối với tôi ?
- Lá 5: Cách gia đình và họ hàng tôi nhìn nhận về tôi ?
- Lá 6: Ảnh hưởng của tôi đối với gia đình ?
- Lá 7: Ảnh hưởng của tôi đối với họ hàng ?
- Lá 8: Ảnh hưởng và trách nhiệm của tôi đối với truyền thống của gia đình và họ hàng tổ tiên ?

Chú ý: lá số 4 và 8 đọc từ trung tâm trải bài đọc ra.

  Xem toàn bộ các trải bài Hoàng Đạo Zodiac: nhắp vào đây.


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ