Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Terra Trái Đất (Terra Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...


Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của chăm sóc, bao bọc.

Terra – mẹ đất Gaia, cội nguồn của sự sống. Trái Đất là nơi mọi người sinh ra và lớn lên.Trải bài Terra chỉ ra trong mỗi chúng ta niềm tin, bản năng chăm sóc, bao bọc mọi người (người thân, bạn bè). Bên cạnh đó cũng nhắc nhở về những rủi ro khi mọi thứ quá đà.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều mà tôi tin tưởng ở cá nhân mỗi người?

- Lá 2: Cách tôi thể hiện sự tin tưởng, chăm sóc?

- Lá 3: Tôi hi vọng đối phương đạt được điều gì?

- Lá 4: Điều tôi hi vọng nhận được?

- Lá 5: Sự chăm sóc của tôi mang lại điều gì?

- Lá 6: Tôi nên chú ý cẩn thận những gì?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ