Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Virgo (Trải Bài Xử Nữ)

item-thumbnail
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia. 


Ý Nghĩa Trải Bài: 
  
Trải bài của sức khỏe: Các nghĩa vụ và bổn phận. Các kỹ năng và những gì đã được đào tạo. Nghề nghiệp và việc làm. Sức khỏe và thể chất chung. Phục vụ người khác. Chăm sóc. Các vật nuôi, gia cầm, gia súc. nói lên những công việc hằng ngày, thói quen ăn uống, sức khỏe, bệnh tật, khả năng vật lý
Nói cách khác Xử Nữ bao gồm những công việc tình nguyện, đóng góp trong cộng đồng, nhưng là những công việc hằng ngày (vệ sinh răng miệng, tắm rửa, giặt giũ...) Xử Nữ thật sự ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc của bạn, chất lượng của nhiệm vụ bạn đang làm.


Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1:Thể trạng tinh thần của tôi ?
- Lá 2:Thể trạng vật chất của tôi ?
- Lá 3:Công việc phù hợp thể trạng mà tôi muốn làm?
- Lá 4:Công việc phù hợp thể trạng tôi có thể làm?
- Lá 5:Điều ngăn cản của công việc tôi muốn làm?
- Lá 6:Ngăn cản của công việc tôi có thể làm ?
- Lá 7: Tôi phải làm sao để hòa hợp 2 điều đó với năng lực và thể trạng của tôi?


Xem toàn bộ các trải bài Hoàng Đạo Zodiac: nhắp vào đây.


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ