Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Tarot Cấm Thư- Chương VIIII: Bí Ẩn Và Nguyên Lý Của Xào Bài, Xếp Bài, Cắt Bài, Chia Bài, Rút Bài

item-thumbnailCó một phần quan trọng về xào, xếp, cắt, chia, rút trong Tarot mà chúng ta chỉ được biết một cách sơ lược, và chỉ có những hướng dẫn ngắn. Và dễ thường, người ta cũng bỏ qua trong khi hướng dẫn cho những người mới. Trong chương này, chúng tôi xin chỉ ra những bí ẩn và nguyên lý trong phần này.

--------- 

Xếp Bài: 

Về mặt lý thuyết, trước khi bắt đầu một buổi xem bài Tarot, chúng ta cần phải sắp xếp các lá bài lại theo một thứ tự nhất định. Có nhiều nguyên do, mà đầu tiên là cấu trúc bộ bài từ trạng thái “ hỗn loạn” về với trạng thái “ trật tự” ban đầu, để hiểu đơn giản hơn hãy tưởng tượng sau mỗi lần xem bài cho bản thân, hay cho người khác thì trạng thái của bộ bài đạt được ở con số 10, và việc sắp xếp lại sẽ giúp cho bộ bài trở về lại trạng thái của con số 1, trạng thái khỏi đầu; tích cực; tràn đầy năng lượng. Ở nguyên do tiếp theo, việc sắp xếp lại bộ bài giống như một hình thức thanh tẩy; mà theo thuyết năng lượng là bộ bài cần được làm rỗng trước khi bắt đầu một lần xem cho người tiếp theo. Trên cơ sở lý thuyết, thì khi xem bài thì bộ bài giống như một đỉnh trong tam giác gồm người đọc bài, người xem bài, bộ bài. Mà ở đây, bộ bài nhận nguồn năng lượng từ người xem để tương tác với người đọc. Vì nguyên do này nên bộ bài sẽ mang theo dấu ấn của thân phận người xem bài, và để tránh việc ảnh hưởng đến người xem trong lần tiếp theo thì bộ bài cần được sắp xếp lại để trở về với trạng thái cân bằng. 

Tuy nhiên, việc sắp xếp các quân bài trở về đúng vị trí không phải là điều đơn giản. Chúng ta có thể sắp xếp tùy ý theo cách thức riêng của mỗi cá nhân, hay theo thứ tự mà nhà sản xuất đóng gói bộ bài. Song, để việc sắp xếp đạt được mục đích như đã đề cập ở trên, thì chúng ta nên tham khảo những chỉ dẫn từ các hệ thống thứ tự của các nhà huyền học. Cấu trúc này mang ý nghĩa biểu tượng rất phức tạp, đó có thể là trật tự cấu trúc vũ trụ, là hành trình thụ pháp- hành pháp của con người, hay là con đường để chiêm nghiệm trước siêu nhiên, hoặc là thứ tự để đào sâu tìm hiểu về chính bản thể của con người trong miền tâm thức sâu thẳm. 

Các nhà huyền học lớn sắp xếp hệ thống 78 lá bài Tarot theo những thứ tự khác nhau mà cụ thể là Mathers, Crowley, Case, Waite và Etteilla( thứ tự của hai ông tương ứng với nhau). 

Đầu tiên, hãy nói về Waite và Etteila, thì quân bài được đánh số I(The Magician) tương ứng với số 1, quân bài số 0( The Fool) tương ứng với số 21, quân bài số XXI( The World) tương ứng với số 22. Một điểm cần lưu tâm là với Waite thì vị trí số 8 ứng với lá VIII, là quân bài Strength(Fortitude), còn vị trí số 11 ứng với lá XI, là quân bài Justice. Thứ tự cụ thể chúng ta có thể tham chiếu đến cuốn The Pictorial Key to the Tarot của Waite. Tiếp theo ở bộ ẩn phụ, với Waite thì số 23 ứng với King Of Wands, cho tới số 26 ứng với Page Of Wands, 27 ứng với 10 gậy cho đến 36 ứng với 1 gậy, sau đó 37 ứng với King Of Cups, rồi 50 ứng với một 1 cúp, và 51 ứng với King Of Swords, 64 ứng với một gươm, 65 ứng với King Of Pentacles cho đến 78 ứng với một tiền. 


Tiếp đó, ở bộ ẩn chính thì Crowley và Case có sự tương đồng nhất định trong thứ tự hệ thống: lá The Fool, mang số 0 ứng với số 1 khởi đầu. Và kết thúc ở số 22 ứng với lá XXI( The World/The Universe). Một điểm khác biệt là ở Crowley lá VIII là Adjustment(Justice) và XI là Lust( Strength). Song trong bộ ẩn phụ thì sự sắp xếp của Crowley lại khác biệt với Case. Theo Crowley, Knight Of Wands ứng với 23 tiếp đến Queen Of Wands là 24, …, Princess Of Wands là 26, sau đó là Knigh Of Cups là 27, theo thứ tự đó tới Princess Of Diss là 38, sau đó là một gậy ứng với 39…10 gậy là 48, kế tiếp tới bộ cúp, bộ gươm, và kết thúc ở lá 10 tiền với vị trí 78. 

Còn với Case thì ở vị trí 23 là một gậy, cho đến 33 là King Of Wands,…, 35 là Knight Of Wands, kết bộ gậy ở lá Page Of Wands ở 36. Tiếp đó là bộ cúp, bộ kiếm và kết thúc ở bộ tiền; với lá Page Of Pentacles kết thúc ở vị trí 78. 

Với Mathers, thì thứ tự của ông được đề cập trong cuốn Book T, khởi đầu ở số 1 là lá một gậy, tiếp là một cúp, một gươm, một tiền. Tiếp đến ở số 5 là Knight Of Wands,…, số 7 là King Of Wands, số 8 là Page(Knave) Of Wands, tương tự cho đến Page Of Pentacles. Tiếp đó là các lá số được sắp xếp theo thứ tự chiêm tinh đã được đề cập ở trong chương trước. Thí dụ như 5,6,7 gậy ở vị trí 21,22,23 ứng với ba decan của cung sư tử, sau đó là 8,9,10 tiền ứng với 24,25,26 ứng với ba decan của cung xử nữ.Tiếp tục cho đến hết vòng hoàng đạo ở cung cự giải với 2,3,4 cúp tương ứng với 54,55,56. Tiếp theo, lá The Foolish Man tương ứng ở vị trí 57,…, kết thúc ở lá The Universe ở vị trí 78.
Có một điểm cần lưu ý, là ở một số bộ đặc biệt mà hệ thống bộ ẩn phụ được ghép khác biệt với hệ thống của hội Bình Minh Ánh Kim, tức là Gậy ứng với khí, Tiền ứng với lửa, cúp với nước, gươm ứng với đất như của Thierens thì cần tham khảo hệ thống thứ tự được ghi trong tài liệu đi kèm của bộ bài hoặc cuốn General Book of the Tarot của ông. Xào Bài: 

Sau khi đã sắp xếp lại cỗ bài mà bản thân chúng ta sẽ sử dụng, thì bước tiếp đến chính là xào bài. 


Trong các tài liệu hiện đại, chỉ giới thiệu cho chúng ta cách xào bài, rất nhiều phương pháp. Song, hiếm người lý giải nguyên do tại vì sao phải xào bài, rồi ai sẽ là người xào bài, và xào bao nhiêu lần? 


Trước nhất, hãy nói về nguyên cớ của việc xào bài. Ở đây có hai thuyết đáng lưu tâm gồm thuyết giao ước và thuyết năng lượng. Với thuyết thứ nhất, tức là lý thuyết về giao ước, thì thuyết này quan niệm cỗ bài Tarot là chìa khóa để giao tiếp, kết nối với các vị thần/ đấng linh thiêng/ các thực thể siêu nhiên, thì khi chúng ta xào bài nghĩa là chúng ta đang quay vòng quay của số phận, đang gửi những thông điệp, mong muốn của mình đến các vị thánh thần. Và khi đó, thông điệp của chúng ta sẽ được trả lời bằng những lá bài trong cỗ Tarot. 


Còn ở thuyết thứ hai, tức là thuyết năng lượng trong các quan điểm hiện đại. Thì khi chúng ta bắt đầu xào bài, thì chúng ta kết nối nguồn năng lượng bản thân với cỗ bài, và sự xáo trộn lẫn lộn được tạo ra, những lá bài ngẫu nhiên khi rút ra sẽ kết nối với chúng ta thì sẽ giúp chúng ta nhìn rõ các vấn đề thực tại, giúp chúng ta nhìn rõ như đang đứng giữa nhiều tấm gương soi. Bên cạnh đó, từ những sự kiện thực tại, người đọc bài có thể phân tích, suy luận, để dựa trên đó đưa ra những dự đoán các trường hợp và sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. 

Ở đây sẽ tiếp tục nảy sinh một vấn đề, vậy ai sẽ là người xào bài? Và sẽ là bao nhiêu lần.

Chúng ta sẽ có một tam giác bao gồm: người đọc bài( reader), cỗ bài Tarot, người xem bài( querent). Thì dựa vào niềm tin với lý thuyết 1 hay 2 nêu ở trên, thì người đọc bài sẽ phối hợp với người xem bài. Đi theo với thuyết giao ước, thì việc xào sẽ hoàn toàn thuộc về người đọc bài, vì việc những lá bài xuất hiện mang tính chất thuộc về số phận, câu hỏi được trả lời bởi các đấng linh thiêng. Người xem bài chỉ cần nêu ra vấn đề của bản thân. 

Tiếp đó, với thuyết năng lượng, thì cỗ Tarot có liên kết mật thiết với người xem bài thì việc xào bài có thể được thực hiện bởi người xem bài, hoặc người đọc bài vẫn sẽ là người xào bài nhưng sẽ có các phương pháp tạo sự kết nối với người xem, như việc tập trung và đặt tay lên bài, hay cắt bài ra làm các tụ khác nhau. 


Và trong phần xào bài này, tạm kết lại cùng với việc bàn luận về một vấn đề chung là sẽ xào bao nhiêu cái. Thì đây là vấn đề mà chúng ta sẽ áp dụng với tính chất cá nhân nhiều. Có người sẽ xào cho đến khi cảm thấy bộ bài đủ nặng, có người xào đủ ba lần, có người thì xào theo cách nam bảy cái; nữ chín cái. Tuy nhiên, trên lý thuyết của Tarot thì chúng ta chỉ xào ba cái cho mỗi lượt trải bài. Chỉ ba lần, không hơn không kém, được đề cập trong phương pháp Celtic cổ của Waite. Và trong khi xào bài, nếu có một lá bài rớt ra thì hãy lấy nó bỏ vào lại bộ bài, nhưng nếu lá bài ấy rớt ra liên tục ba lần, thì chúng ta nên ngừng việc xem bài lại. Lý giải cho vấn đề này, thì chúng ta có hai lý giải: đầu tiên, là câu hỏi yêu cầu không được các đấng linh thiêng đáp lời, tiếp theo, thì sự kiện rớt bài báo hiệu mức độ liên kết năng lượng thấp không phù hợp cho việc đọc Tarot trong thời điểm này. Cắt Bài: 

Sau khi đã hoàn thành hai phần là xếp bài và xào bài, thì chúng ta tiếp tục với phần cắt bài. Trong mục này, chúng tôi sẽ bàn đến hai vấn đề trọng tâm là mục đích của việc cắt bài, và sử dụng tay nào? 


Cắt bài là cách thức mà chúng ta sẽ chia bộ bài 78 lá ra thành hai tụ hoặc ba tụ hay thậm chí lá bảy tụ khác nhau trên bàn xem bài. Trong thực tế, thường những người đọc bài chỉ chia bài thành ba hoặc bốn tụ trên bàn, đôi khi có người còn bỏ qua giai đoạn này. Mà mục đích của việc cắt bài chính là để tạo các lá ngược. Như đã đề cập ở phần xếp bài, thì các lá bài khi được xếp lại sẽ trở về trạng thái gốc tức là lá bài xuôi. Để tạo lá ngược, thì trong khi cắt bài thành các tụ thì chúng ta sẽ đảo chiều một số lá, hoặc một số tụ trong toàn bộ để có được các lá ngược. Trong hướng dẫn về phương pháp biến dịch của Waite, dường như ông chỉ đề xuất đảo ngược các lá bài với số lượng ít hơn một nửa bộ bài. Trong cách hiểu của chúng tôi, việc này nhằm đảm bảo số lượng lá ngược hay nghĩa ngược (tiêu cực nói chung) không vượt quá một giới hạn nghĩa chính, tức là như chúng tôi hiểu, nghĩa ngược chỉ là một phần phụ của lá bài, và nghĩa thuận là nghĩa chính thức của lá bài. Điều này có vẻ đơn giản nhưng có một số thay đổi quan trọng. Nếu nghĩa ngược chỉ là phần phụ, đồng nghĩa với việc khi rút được lá ngược, chúng ta phải diễn dịch nghĩa thuận (đồng thời là nghĩa chính thức của lá bài) trước, rồi mới diễn dịch nghĩa ngược từ nghĩa thuận đó. Nói cách khác, bối cảnh của nghĩa ngược phụ thuộc hoàn toàn vào bối cảnh của nghĩa thuận và không có chiều ngược lại. 

Cũng trong phần hướng dẫn của Waite trong cuốn The Pictoral Key To Tarot, thì người cắt bài sẽ là người xem bài chứ không phải người đọc bài, và bằng tay trái. Trước hết, chúng tôi tin rằng việc để người xem bài cắt bài là một bước quan trọng nhằm tạo sự liên kết về mặt tinh thần trong buổi đọc bài. Mặt khác, nó sẽ khiến người xem có sự hòa nhập, thoải mái, để có thể chia sẻ những điều mà bản thân đang kiềm nén. 

Còn vấn đề tay trái. Dường như không có trải bài nào khác chỉ rõ điều này, hoặc giả là người ta cho phép tự do hơn. Chúng tôi đã duyệt qua hầu hết các trải bài ở cùng thời với ông, hầu hết chúng đều không nhắc gì đến tay trái hay phải. Tuy nhiên, vẫn cần nhận định là trong khá nhiều trường hợp sách huyền học lúc bấy giờ đều được viết với một chỉ dẫn hời hợt hoặc thần bí, mà trong đó mọi nghi thức và kiến thức quan trọng bị ẩn dấu một cách có hệ thống. Vì vậy, không có lý do gì để tin rằng, việc sử dụng tay trái không phải là một nghi thức có tính bắt buộc, và sau đây chúng tôi sẽ lướt qua một số liên hệ về vấn đề này. 

Trước hết hãy bắt đầu phân tích từ nghi lễ "Neophyte Ritual" dành cho Grade 0=0. Đáng chú ý là phần nghi lễ sau: "Hiero: Thou wilt kneel on both knees, give me your right hand, which I place on this sacred and sublime symbol (Places Candidate's right hand on the center of the triangle.) Place your left hand in mine, bow your head, repeat your full name at length and say after me (All rise)" và "As they pass the Hierophant, who is standing and holding the Banner of the East in his left hand, the Scepter in his right, they make the Neophyte Signs". 

Trong quan niệm Golden Dawn, tay phải mang tính lý trí (thuộc tính nam, tính mạnh, tính thần thánh), còn tay trái mang tính tình cảm (thuộc tính nữ, tính yếu, tính trần tục). Việc người xem được cắt và chạm đến bộ bài có lẽ nhằm đưa năng lượng và yêu cầu của người xem vào bộ bài. Còn người đọc, vốn là chủ thể kết nối với bộ bài, thì mới được dùng tay phải để sử dụng, vì đó là năng lực và quyền hạn của người được tin cậy, phải đưa ra lời khuyên một cách lý trí và quyết đoán.

Trong cuốn The Magical Tarot of the Golden Dawn của Chris và Pat Zalewski, tác giả dẫn ra bản viết tay của Mathers vào năm 1900 về "Seven branched candlestick" trong đó hướng dẫn một số nghi lễ dành cho trình độ Theoricus Adeptus Minor của hội Golden Dawn như sau "Nun: Arms bare and strong: on Right, a shield, Golden, and charge with a dove (the eagle on the card in the ordinary pack is a corruption): in the left hand, Three lillies, held like a scepter, and the Crux Ansata or Nile Key; hanging form the left wrist;the coloring bluish green.". 

Một cuốn thứ hai mà chúng tôi tìm được đó là bản thảo Flying Roll của tiến sĩ W.W. Westcott (thầy của Mathers, sáng lập viên của Golden Dawn) viết vào cuối thế kỷ 19 (trong khoảng 1880 đến 1900). Trong bản thảo này, người ta thấy một hướng dẫn nghi lễ ở chương 12 - Telesmatic Images & Adonai như sau "NUN. Arms bare, strong, extended as a cross. In the right hand are ears of corn, and in the left a golden Cup. Large dark spreading Wings.". 

Cả hai cuốn này cho thấy phân tích bên trên của chúng tôi là khá phù hợp. Rõ ràng trong Golden Dawn, vị trí và ảnh hưởng của hai tay hoàn toàn khác nhau. Ở tay phải là những hình thức của cái mạnh, đại diện cho lý trí, quyền lực, sự quyết đoán, tính nam (Khiên Vàng, Hạt Bắp *). Còn ở tay trái là những hình thức của cái yếu, đại diện cho tình cảm, sự tôn sùng, sự tuân theo, tính nữ (Biểu tượng nữ thần sông Nile, Cành Hoa Lyly, Cúp Vàng*). 

* Khiên là vật dụng chiến đấu của người nam, cành hoa lyly là đại diện cho sự trồng trọt của tính nữ. Hạt bắp một mặt đại diện cho sự sinh trưởng nhưng đồng thời đại diện cho người phối giống (như dương vật nói chung), còn cái Ly đại diện cho vật thụ hưởng (ly đựng nước hoặc hạt ngũ cốc) và dạng lõm của cái ly được xem như dạng của âm đạo phụ nữ, vì vậy đại diện cho tính nữ. Biểu tượng nữ thần vừa là sự sùng kính tuyệt đối (thuộc tính nữ), vừa đại diện cho tính nữ của nữ thần.

Một phần khác của bản thảo Flying Roll mà chúng tôi chú ý là ở chương 9 - Right & Left viết năm 1893. Phần này nói về cột Jachin&Boaz của đền thờ Solomon. Trích Kinh Thánh Chronicles II; 3-17: "And call the Name on the right hand (of him who enters) Jachin, and the Name of that on the left, Boaz."; dịch "Và gọi bên phải là Jachin và bên trái là Boaz". 

Jachin là cột trắng đại diện cho tính nam, Boaz là cột đại diện cho tính nữ. Và như chúng tôi đã nói đến trong kinh thánh Chronicles II, Westcott đã đưa ra quy tắc được áp dụng cho Golden Dawn như sau "Black Pillar = Severity = Left = North ; White Pillar = Mercy = Right = South". Vì vậy, từ tài liệu của Westcott càng chứng minh được Golden Dawn ngay từ ban đầu đã xác định tay trái dành cho tính nữ (tính yếu, tính tình cảm) và tay phải dành cho tính nam (tính mạnh, tính lý trí) chứ không phải chỉ xuất hiện từ thời kỳ Mathers trở đi.

Một số ý nghĩa khác cũng cần được nói đến. Theo truyền thống ma thuật, người thuộc White Magic-Ma Thuật Trắng* dùng tay phải cho nghi lễ chính và tay trái cho nghi lễ phụ (điển hình như những hội thuộc black magic như Ceremonial Magick, Qabalah, The Golden Dawn, Rosicrucian, các hội thuộc angelic magic...). Những hội này coi bản thân như sự mặc khải của thiên chúa xuống trần gian và thực hiện theo phán truyền của thiên chúa (dù không hoàn toàn như Rosicrucian vẫn thờ Bathomet, Golden Dawn có nhiều nghi lễ thuộc ngoại giáo Talisman). 

Còn người thuộc Black Magic-Ma Thuật Đen* thì ngược lại, dùng tay trái cho nghi lễ chính, và tay phải cho nghi lễ phụ (điển hình như các hội Satanism, Setian, Qliphothic, Paganism). Và dựa vào quy tắc đặt tay và cử chỉ, hoàn toàn có thể đoán được nghi lễ đó thuộc ma thuật trắng hay đen.

* Ma Thuật Trắng là thuật ngữ ám chỉ các nghi lễ của các phù thủy sử dụng ma thuật cho mục đích cao cả theo mặc khải của đấng tối cao (phải nói rõ là đó có thể không phải là thiên chúa của Thiên Chúa Giáo). Ma Thuật Đen là thuật ngữ ám chỉ các nghi lễ của các phù thủy sử dụng ma thuật cho mục đích đen tối nói chung, thường là phục vụ theo các giao dịch tiền bạc hoặc quyền lực mà không cần sự mặc khải của đấng tối cao.

Tay trái gắng liền với cái yếu và cái phụ ngay từ đầu thời kỳ trung cổ. Từ "left"- bên trái có gốc anglo-saxon từ "lyfy" trong cổ ngữ và có nghĩa là nhẹ. Trích từ The Free Dictionairy của từ "lyfy" như sau "Middle English, from Old English lyft-, weak, useless (in lyftdl, paralysis).". Một dẫn chứng khác là từ Sinister, có gốc từ tiếng Latin có nghĩa là dùng tay trái hay thuận tay trái, vốn là bàn tay của ma quỷ và các thế lực siêu nhiên, vẫn còn được dùng ngày nay với ý nghĩa là ma quái, điềm xấu, kém may mắn ... Trích từ The Free Dictionnairy của từ "sinister" như sau "Middle English sinistre, unfavorable, from Old French, from Latin sinister, on the left, unlucky, from Old English lyft-, weak, useless (in 'lyftdl', paralysis)." .

Chúng ta còn có thể bắt gặp điều này ở trường ca Homer Odyssey, khi mà dấu hiệu một con chim ưng bay về phía tay phải thì nó mang tin tốt lành, còn nếu bay về tay trái thì nó mang tin dữ. Ngoài ra ý tưởng của nó còn có trong tiếng pháp khi mà từ "droit"-tay phải tương đương với nghĩa quyền lực (avoir la droit = có quyền làm) hoặc đúng đắn. Còn bên trái tương đương với từ maladroit (biến âm từ mal-à-droit = không phải bên phải) có nghĩa là xấu xa, sai lầm. Hầu hết các ngôn ngữ châu Âu đều có chung khái niệm này, khác với châu Á khi mà bên trái được coi trọng hơn bên phải và được gán cho tính nam. 

Ngoài ra, còn khái niệm cổ về năng lượng và ma thuật cho rằng, tay phải được coi là nơi thu năng lượng, còn tay trái được coi là nơi tống năng lượng; hay một cách diễn đạt khác: tay phải là xây dựng, tay trái là phá hủy. Một dẫn chứng từ sách The Witches Bible (Kinh Thánh Ma Thuật) do Jan và Stewart Fararr xuất bản năm 2002 có mô tả về một nghi lễ của Gardenarian Wicca trong đó người phù thủy mở và đóng cánh cửa năng lượng từ tay phải và trái của mình. 

Chia Bài Và Rút Bài: 

Trong phần này, việc chia bài( đôi lúc gọi là xòe bài) trước khi rút bài thì chúng ta sẽ quan tâm đến hai vấn đề là nên úp lá bài xuống, hay lật ngược lá bài lên. Và ai sẽ là người rút bài. 

Thông thường, chúng ta vẫn thấy đại đa số những người đọc bài chia bài ra một cách thuần thục, mặt sau của lá bài đồng nhất hệt như một tấm màn che phủ số phận mà bản thân người xem không thế biết trước được. Sự bất ngờ luôn xuất hiện mỗi khi lá bài được lật ngửa. Trong quan niệm của trường phái tâm linh, thì việc úp lá bài xuống này mang tính chất ngẫu nhiên, không thể kiểm soát được những quân bài mà chúng ta sẽ rút. Ở quan niệm này, người đọc sẽ đóng vai trò chủ đạo, đọc những dấu hiệu của các sự kiện đã xảy ra, đang diễn ra, hoặc sẽ xuất hiện cho người xem bài nghe. Mặt khác, khi tiên đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai thì việc này sẽ phụ một vài yếu tố hiện tại như sự chân thành của người xem. Bởi vì một khi bạn thiếu sự chân thành, niềm tin và thông tin đưa ra sai lệch thì việc liên kết sẽ khó thực hiện và ảnh hưởng đến việc đọc các dấu hiện trên các lá bài. Nếu bạn đến để đọc Tarot với định kiến, thì bạn vẫn ra về với định kiến. 


Một yếu tố tiếp theo trong quan điểm tâm linh, là việc đọc bài phụ thuộc một phần nào đó vào khả năng tâm linh của người đọc. Cụm từ “ khả năng tâm linh” để diễn tả định nghĩa rất khó, vì nó là khái niệm khá mơ hồ không thể cân đong đo đếm được. Hệt như nước thay đổi và biến ảo hình thái từ nước sang sương lại thành mây, hóa mưa rồi qua băng tuyết, nhưng bản chất vẫn là nước. Đôi lúc, chúng ta có thể xem những người có trực giác mạnh thường sẽ là người có khả năng tâm linh mạnh, hệt như lá Nữ Tu trong cỗ Tarot. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, đa số chúng ta đều sinh ra với ba phần thân, tâm, ý. Vì vậy, khả năng tâm linh tồn tại trong mỗi chúng ta. Giống như một kho tàng tiềm ẩn. Và chúng ta có thể thông qua nhiều phương pháp để rèn luyện khả năng này. 


Trong trường phái tâm lý, việc chia bài được diễn ra ngược lại. Người xem bài đóng vai trò chủ đạo, người đọc bài đóng vai trò lắng nghe. Các lá bài được lật ngửa lên. Và người xem Tarot chọn lựa những lá bài tương ứng với câu chuyện, hay đơn thuần là phù hợp với bản thân. Người đọc sẽ liên kết và kể cho người xem, câu chuyện của chính họ. Ở đây, thay vì úp các lá bài xuống, mang tính chất tiên đoán sự kiện, giải đoán, thì việc ngửa các lá bài tương tự với phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật trong tâm lý học( Art Therapy). Những hình ảnh sẽ được người xem bài chọn lựa và sắp xếp thành câu chuyện của họ. Sự tương tác giữa người đọc và người xem sẽ giúp phá vỡ những rào cản bên trong, để những cảm xúc bị dồn nén có thể bộc phát. 


Ở đây, chúng ta thường nhận được câu hỏi, tại sao lại sử dụng Tarot, mà không dùng hình thức khác như âm nhạc, vẽ tranh? 


Thứ nhất, Tarot là ngôn ngữ của các biểu tượng, mà các biểu tượng trong Tarot tập hợp tạo thành các nguyên mẫu trong vô thức chung (theo Jung) của con người. Đó có thể là người cha, người mẹ, người thầy, anh hùng, ác quỷ, ẩn sĩ, pháp sư, thần chết… Từ những lá bài mang theo các nguyên mẫu này, chúng ta có thể tìm ra được nguyên nhân bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý người xem trong cuộc sống, phân tích và đưa ra hướng đi phù hợp, giúp người xem chấp nhận bản thân, sự thật. Đồng thời, dựa trên tính cách được thể hiện mà dự đoán các xu hướng hành động trong tương lai. 

Thứ hai, dựa trên những nguyên mẫu của các lá bài Tarot chúng ta có thể sắp xếp vào tạo thành một câu chuyện, một giấc mơ của người xem. Từ đó, tương tác với người xem, để tìm hiểu những tổn thương về mặt tâm lý trong thời thơ ấu, niên thiếu, hay hiện tại. Mỗi lá bài, là một mảnh ghép của giấc mơ. Và chính bản thân người xem sẽ nói ra những điều mà họ chưa bao giờ dám nói. Những đau khổ họ phải chịu, những kì vọng; trách nhiệm họ phải gánh lấy, những chọn lựa mà chưa bao giờ họ muốn chọn. 

Nhưng phải nói thêm rằng, người đọc bài Tarot ở vị trí một người tham vấn cũng cần có sự quyết đoán để giúp người xem chấp nhận khó khăn mà bản thân gặp phải để tìm cách vượt qua. Chứ không phải là xoa dịu người xem, ru ngủ người xem bằng những ảo vọng tương lai. 


Quay trở lại với vấn đề rút bài. Thì theo trường phái tâm linh, người đọc bài nên là người rút bài. Tuy nhiên, bản thân người đọc cần phải ở trạng thái cân bằng không bị ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài lẫn bên trong. Các yếu tố bên ngoài như ánh sáng, tiếng động, con người. Các yếu tố bên trong như cảm xúc người đọc, sự định kiến, thù hận, quan tâm. Như Waite cũng đã nêu ra trong phần lưu ý trong sách của mình, ông nói: “Giữ cho tâm trí tránh khỏi sự thiên vị và những định kiến càng xa càng tốt, nếu không sự phán xét của bạn sẽ bị nhuốm màu theo những điều đó.” 

Còn theo trường phái tâm lý, thì việc rút bài nên là người xem Tarot. Điều này có thể giúp phá vỡ những rào cản tâm lý vô hình để giúp người xem có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Và bên cạnh đó, người đọc bài cũng cần phải ở trạng thái không định kiến hay thiên vị, mới có thể giúp được người xem một cách tốt nhất. 


Tạm Kết: 
Để tạm kết lại trong chương này, chúng tôi tin rằng quá trình làm quen và thực hành với cỗ Tarot là một quá trình cá nhân hóa. Nó mang đậm màu sắc cá nhân vì vậy những kiến thức chúng tôi nêu ra nhằm giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn trong lĩnh vực Tarot rộng lớn này. Bạn có thể đọc và lắng nghe, song quyết định nằm trong tay bạn, cũng như cỗ Tarot nằm trong tay bạn. Hãy gieo trồng niềm vui để thu gặt hạnh phúc.Phùng Lâm, nhà văn, thành viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại tp HCM. Tác giả của nhiều đầu sách về tarot như Tarot Dẫn Nhập Ngắn, 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu...

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp. Tác giả của nhiều đầu sách tarot như Quỷ Học Trong Tarot, Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot, Hành Trình Chàng Khờ Trong Tarot ...

Đọc tiếp »

Tarot Cấm Thư - Chương VI: Cấu Trúc Chiêm Tinh Trong Tarot

item-thumbnail
Theo Mathers đề cập trong Book T thì cấu trúc của Tarot có sự liên kết với các yếu tố chiêm tinh như bốn nguyên tố, bảy hành tinh, mười hai cung hoàng đạo. Sự liên kết này được ông trình bày một cách cụ thể trong cuốn sách của mình.Gồm các nhóm:

- Nhóm nguyên tố gồm : The Fool – Air, khí. The Hanged Man- Water, nước. Judgment- Fire, lửa. Ba nguyên tố này biến đổi, kết hợp với nhau để tạo ra nguyên tố sau cùng là Earth, đất, The World.

- Nhóm các hành tinh : The Magician – Mercury, thủy tinh.The High Priestess- Moon, mặt trăng. The Empress- Venus, kim tinh. The Wheel Of Fortune – Jupiter, mộc tinh.The Tower- Mars, hỏa tinh.The Sun – Sun, mặt trời. The World- Saturn, thổ tinh.- Nhóm các cung hoàng đạo : The Emperor- Aries, The Hierophant- Taurus, The Lover- Gemini, The Chariot- Cancer, Strength- Leo, The Hermit – Virgo, Justice – Libra, Death- Scorpio, Temperance- Sagittarius, The Devil – Capricorn, The Star – Aquarius, The Moon – Pisces.

Về mặt tạo hình cho các lá bài, thì ý nghĩa của các yếu tố chiêm tinh có thể trình bày trực tiếp hay miêu tả gián tiếp. Đó có thể là hình ảnh người treo ngược hướng xuống dưới tạo thành hình tam giác hướng xuống tượng trưng cho nước. Hay là hình ảnh con sư tử trong lá bài Strength ám chỉ đến cung Sư Tử, hoặc là chiếc cân trong lá Justice liên kết đến cung Thiên Bình. Trong lá bài The Star, hai chiếc bình nước lại nối với cung Bảo Bình.

Theo cuốn The Tarot, Mathers đã miêu tả lá bài Death với hình ảnh một bộ xương cùng một lưỡi hái để thu gặt sinh mệnh. Theo Mathers hình ảnh này đại diện cho sự chuyển hóa(Transformation), hoặc thay đổi(Change). Vì vậy, trong Book T, ông đã gọi lá bài này là : “The Child of the Great Transformers: the Lord of the Gates of Death”, được kết nối trực tiếp với cung Bọ Cạp; vì bản chất tự nhiên của cung hoàng đạo này, theo Mary Jo Wevers là dấu hiệu của sự chuyển hóa tinh thần, sự tái sinh. 

Ý nghĩa của lá bài Death được Mathers đề cập trong Book T: “ Thời gian, tuổi tác, chuyển hóa, sự thay đổi bất khả kháng ( khác với sự thay đổi trong lá bài được đại diện bởi cung hoàng đạo Song Ngư). Cái chết, sự sụp đổ (chỉ khi đứng cùng các lá đặc biệt).” Sự tạo thành những từ khóa này chịu ảnh hưởng bởi các giá trị của cung Bọ Cạp.


Đọc các chương khác của cuốn Tarot Cấm Thư (Tarot Grimoire) của Phùng Lâm & Philippe Ngo.
Phùng Lâm, nhà văn, một người nghiên cứu tarot ở Sài Gòn. Tác giả của nhiều cuốn sách về tarot như Tarot Dẫn Nhập Ngắn, 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu...  
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp. Tác giả của nhiều đầu sách tarot như Quỷ Học Trong Tarot, Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot, Hành Trình Chàng Khờ Trong Tarot ...
Đọc tiếp »

Tarot Cấm Thư - Chương IIII: Hai Luận Giải Trong Cấu Trúc Tam Vị Quy Nhất

item-thumbnailCon số ba trong huyền học mang ý nghĩa đặc biệt. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu : “ Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.”, không chỉ thế quân bài The Empress trong cỗ bài Tarot được đánh số ba, và con số 21 của quân bài The World cộng lại bằng 3. Con số ba mang tính chất phát triển, sinh sôi nảy nở chậm rãi và ổn định. 

Con số 3 chính là sự dung hòa cân bằng để sáng tạo, trong thuật giả kim quan niệm ba nguyên tố gốc cân bằng với nhau để tạo thành vũ trụ; chúng gồm Lưu Huỳnh, Muối, Thủy Ngân. Mặt khác, con số 3 còn đại diện cho Chúa Ba Ngôi, cho Thiên Địa Nhân, cho Thân Tâm Ý, cho Phật Pháp Tăng, cho Brahma- Vishnu- Shiva, cho Tinh Thần Khí.
Trong cấu trúc Tam Vị Quy Nhất(Trinity) này, chúng ta có hai hướng quan trọng cần phải phân tích đó chính là cấu trúc Thân Tâm Ý và cấu trúc Chủ Động Thụ Động Trung Hòa. 


Ảnh hưởng của cấu trúc Chủ Động – Thụ Động – Trung Hòa 

Nếu tách riêng lá The Fool, quân bài mang con số 0 thì các lá chính còn lại hai mươi mốt lá. Chúng ta có thể phân chia các quân bài này thành ba nhóm, mỗi nhóm có 7 quân bài. Thí dụ như nhóm thứ ba chúng ta có 15-The Devil, 16- The Tower, 17- The Star, 18- The Moon, 19- The Sun, 20- Judgment, 21- The World.


Theo Case, Pollack thì nhóm đầu tiên với các lá từ số 1 đến số 7 mang tính chất chủ động, đại diện cho ý thức, cơ thể, vật chất, thế giới xung quanh chúng ta. Là sự khai sáng, tìm kiếm bên ngoài. Nhóm thứ hai, từ lá số 8 đến lá số 14 mang tính chất thụ động, đại diện cho trực giác, tiềm thức, là sự tiếp nhận, khám phá bên trong tâm trí. Nhóm thứ ba, từ lá số 15 đến lá số 21 mang tính chất trung hòa, là sự cân bằng giữa chủ động và thụ động, chịu sự dẫn dắt tâm linh thiêng liêng hay siêu thức. Ba nhóm này, theo lần lượt là Active, Passive, Intermediary.


Cũng chịu ảnh hưởng bởi cấu trúc này, tuy nhiên Wirth lại có quan niệm khác. Theo ông, nhóm đầu tiên mang tính chất chủ động, tượng trưng cho Linh Hồn. Nhóm thứ hai mang tính chất trung hòa, đại diện bởi Tinh Thần. Nhóm thứ ba mang tính chất thụ động, đại diện cho Cơ Thể. Chúng ta có thể lý giải quan niệm của ông theo vũ trụ luận của Phương Tây, nổi bật trong thuật giả kim. Theo thuyết này, vũ trụ được khởi nguyên từ ba điểm, tạo thành một hình tam giác. Sự sống được luân chuyển bởi hai nguồn lực đối nghịch và được trung hòa bởi nguồn lực thứ ba. Lửa tương ứng nam tính, chủ động, ứng với lưu huỳnh đối nghịch với nước tương ứng với nữ tính, thụ động, ứng với muối. Và khí đại diện cho con cái được hình thành từ sự tương tác của cha mẹ, ứng với thủy ngân. Lửa và nước như hai đĩa cân, mà khí là đòn cân để dung hòa hai yếu tố còn lại. Từ đó, vũ trụ được phát sinh và sự sống luân chuyển.


Ảnh hưởng của cấu trúc Thân – Tâm – Ý ( Body - Mind – Spirit) 

Ở cấu trúc trước, chúng ta có ba nhóm 7 nếu tách lá số 0 ra. Thì ở cấu trúc này, chúng ta lại có 7 nhóm 3 nếu tách lá số 21 ra độc lập. Bộ ba thứ nhất gồm The Fool ,The Magician,The High Priestess (0-1-2) cho đến bộ ba thứ bảy gồm Moon, Sun, Judgment( 18-19-20) và cuối cùng là lá The World sự hợp nhất, từ đa nguyên trở về nhất nguyên. 

Theo Tom Waters, mỗi bộ ba tạo ra một tam giác thần thánh, thí dụ như bộ ba đầu tiên gồm các lá số 0 -1-2, là tam giác vật lý. Mang tính chất tương tác giữa bản thể với đời sống hiện thực. The Fool đại diện cho sự thơ ngây, chịu sự tác động, chi phối, ảnh hưởng của các sự kiện, nhân tố bên ngoài. The Magician đại diện cho sự mô phỏng, ý thức, tìm tòi các quy luật tự nhiên, và từ vô tận tri thức khuấy động thế giới bên ngoài. The High Priestess đại diện cho tiềm thức, trực giác,tâm linh, sự lắng nghe tiếng nói bên trong. 

Với bộ ba 15-16-17 là tam giác giải phóng. The Devil đại diện cho những bản năng, ham muốn nguyên thủy, sự lệ thuộc vào vật chất, những nỗi sợ hãi thầm kín trước sống chết, sự biến đổi vô định của cuộc sống. The Tower thể hiện sự giải phóng tinh thần bởi tia sét đến từ bầu trời, phá tan mọi ảo tưởng trước mắt để chúng ta có thể nhìn rõ bản chất thực sự của mọi vật. Hệt thanh gươm thiêng, chém nát vô tận phiền não trong đời thực. The Devil là sự phát triển đỉnh cao của chuỗi vật chất, The Tower là sự hủy diệt tất cả sự vật để tái lập lại trật tự mới. Đi xa hơn, là Star với sự khai sáng được tìm thấy sau khi giới hạn được phá vỡ. Trải nghiệm với bộ ba này không phải là điều dễ chịu, nó thể hiện những biến cố lớn giữa đời sống như được mất trong tình cảm; sự nghiệp; sinh mệnh… Và khi trải qua những khóc cười nổi trôi của tấn trò đời, chúng ta mới có đủ điều kiện để tìm thấy ánh sáng của vì tinh tú đưa lối chúng ta ra khỏi bóng tối.

(Còn Tiếp)

Đọc các chương khác của cuốn Tarot Cấm Thư (Tarot Grimoire) của Phùng Lâm & Philippe Ngo.

Phùng Lâm, nhà văn, một người nghiên cứu tarot ở Sài Gòn. Tác giả của nhiều cuốn sách về tarot như Tarot Dẫn Nhập Ngắn, 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu... 
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp. Tác giả của nhiều đầu sách tarot như Quỷ Học Trong Tarot, Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot, Hành Trình Chàng Khờ Trong Tarot ...
Đọc tiếp »

Tarot Cấm Thư - Chương V: Cấu Trúc Và Ý Nghĩa Của Hành Trình Chàng Khờ

item-thumbnail
Thụ Pháp và Hành Pháp với hai mươi hai lá bài Tarot, có thể hiểu theo cách đơn giản là trên con đường tìm kiếm học hỏi thì chúng ta sẽ có được những bài học giúp chúng ta nhận thức về mọi thứ, đây chính là Thụ Pháp. Song để có thể tự chiêm nghiệm, biến đổi điều được học thành cái tự thân thì chúng ta phải trải qua quá trình hành pháp. Hãy tưởng tượng, chúng ta học bơi và được giảng dạy về các phương pháp bơi. Và chúng ta phải xuống nước để tự mình trải nghiệm, tìm ra cách bơi nào phù hợp nhất với chúng ta.


Trở lại với cấu trúc trong Tarot, thì từ lá số 0 cho đến lá số 10 là quá trình Thụ Pháp. Còn từ lá số 11 đến lá số 21 là quá trình Hành Pháp. Bắt đầu con số không thì ở giai đoạn đầu tiên thì hình ảnh các lá bài diễn tả sự tìm hiểu tri thức vô tận, đây là một quá trình chủ động. Từ khi còn là đứa trẻ thơ ( The Fool) cho đến lúc trở thành một cụ già ( The Hermit) là cả hành trình dài để trưởng thành. Song ở thời điểm này bản thân con người vẫn chịu sự ảnh hưởng của bánh xe số phận, hay nói cách khác là vẫn còn mải mê quay cuồng với đời sống cơm áo gạo tiền bình thường. Vẫn chịu sự tác động bởi ngoại lực ở bên ngoài.

Ở giai đoạn tiếp theo, là quá trình Hành Pháp từ Justice cho đến The World, thể hiện cách chúng ta thấu hiểu về quy luật nhân quả, để chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Quá trình Hành Pháp là một sự biến đổi, chiêm nghiệm xảy ra ở bên trong, khi chúng ta chịu ảnh hưởng và đối mặt những yếu tố siêu nhiên, bất định. Thí dụ như The Devil là sự phóng chiếu những bản năng, tội lỗi, tham lam, thù hận của chính bản thân con người.

Trong quá trình Hành Pháp này, bản thân chúng ta bước vào bóng tối để đối diện với chính bản chất của mình, chấp nhận và điều phục từ bên trong. Chứ không là để trốn chạy với nỗi sợ hãi. Ở lá The World, người vũ công nhảy điệu nhảy của riêng mình, với sự thoải mái, nhẹ nhàng. Rõ ràng con người này vẫn ở trong vòng tròn của số phận, nhưng dẫu vận mệnh đưa lên cao, hay đẩy xuống thấp thì người vũ công ở lá The World không hề phiền não mà bình thản đón nhận.

Trên thực tế, hai quá trình Thụ Pháp- Hành Pháp không xảy ra một cách tách biệt mà chúng song hành với nhau. Đôi lúc chúng hòa quyện với nhau, đôi khi lại lần lượt xảy ra trong đời sống hiện thực cũng như tinh thần của chúng ta.

Đọc các chương khác của cuốn Tarot Cấm Thư (Tarot Grimoire) của Phùng Lâm & Philippe Ngo.
Phùng Lâm, nhà văn, một người nghiên cứu tarot ở Sài Gòn. Tác giả của nhiều cuốn sách về tarot như Tarot Dẫn Nhập Ngắn, 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu...
Đọc tiếp »

Tarot Cấm Thư (Tarot Grimoire)

item-thumbnail
Trong cuốn sách này, tất cả những câu hỏi cơ bản nhất về tarot dành cho người mới bắt đầu đều được trả lời đầy đủ. Để hiểu rõ tất cả những nguyên lý trong tarot: cấu trúc lá bài, luận giải ý nghĩa, phương pháp tiếp cận... cuốn sách này là một hành trang không thể thiếu. Cuốn sách không đi sâu vào ý nghĩa của lá bài (như cuốn 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu), cũng không phải đi sâu vào luận giải ý nghĩa trong từng trường hợp cụ thể (như cuốn Tình Yêu Hôn Nhân và Gia Đình Trong Tarot hay cuốn Học Hành Công Việc và Sự Nghiệp trong Tarot), cũng không phải đi sâu vào một phương pháp luận giải cụ thể (như cuốn Hành Trình Chàng Khờ Trong Tarot hay cuốn Hành Trình Số Học Trong Tarot), cũng không phải đi sâu vào trải bài (như cuốn Trải Bài Chiêm Tinh hay cuốn Các Trải Bài Huyền Học Cổ Điển), mà cuốn sách là sự tổng hợp tất cả, không đi vào chi tiết, mà giới thiệu tất cả những điều cơ bản nhất mà người mới gặp phải.

"Thụ Pháp và Hành Pháp với hai mươi hai lá bài Tarot, có thể hiểu theo cách đơn giản là trên con đường tìm kiếm học hỏi thì chúng ta sẽ có được những bài học giúp chúng ta nhận thức về mọi thứ, đây chính là Thụ Pháp. Song để có thể tự chiêm nghiệm, biến đổi điều được học thành cái tự thân thì chúng ta phải trải qua quá trình hành pháp. Hãy tưởng tượng, chúng ta học bơi và được giảng dạy về các phương pháp bơi. Và chúng ta phải xuống nước để tự mình trải nghiệm, tìm ra cách bơi nào phù hợp nhất với chúng ta. Trở lại với cấu trúc trong Tarot, thì từ lá số 0 cho đến lá số 10 là quá trình Thụ Pháp. Còn từ lá số 11 đến lá số 21 là quá trình Hành Pháp. Bắt đầu con số không thì ở giai đoạn đầu tiên thì hình ảnh các lá bài diễn tả sự tìm hiểu tri thức vô tận, đây là một quá trình chủ động. Từ khi còn là đứa trẻ thơ ( The Fool) cho đến lúc trở thành một cụ già ( The Hermit) là cả hành trình dài để trưởng thành. Song ở thời điểm này bản thân con người vẫn chịu sự ảnh hưởng của bánh xe số phận, hay nói cách khác là vẫn còn mải mê quay cuồng với đời sống cơm áo gạo tiền bình thường. Vẫn chịu sự tác động bởi ngoại lực ở bên ngoài."- Trích Chương III.


Cuốn sách là một dự án hợp tác giữa Philippe Ngo và Phùng Lâm, một người nghiên cứu tarot tại tp HCM. 

Phát Hành Dự Kiến: 06.06.2016.


TAROT CẤM THƯ
(TAROT GRIMOIRE)
ISBN-10: 1515090922
ISBN-13: 978-1515090922Phiên Bản Trực Tuyến (Online Edition): Đọc trực tuyến miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Phiên bản trực tuyến miễn phí, có thể không phải là bản chính thức của sách mà có thể là bản nháp trước khi beta của cuốn sách. Vui lòng không sao chép bất kỳ nội dung nào của chúng tôi đến các trang khác mà không thông qua sự cho phép. 
Phiên Bản Điện Tử (Electronic Edition): Tải về miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Vui lòng không tái phân phối bản điện tử dưới mọi hình thức. Nếu bạn muốn chia sẻ, hãy chia sẽ liên kết (link) giới thiệu sách của chúng tôi.
Phiên Bản Bìa Cứng (Hardcover Edition, Limited Edition): Phân phối độc quyền bởi TAROT BOOK SERIES (tp.HCM). Phiên bản giới hạn dành riêng cho những bạn có thú vui sưu tập sách giả cổ. Sách bìa cứng bọc da, in chữ mạ vàng, nội dung được trang trí cầu kỳ theo phong cách cổ. Mỗi trang đều có trang trí và phần chữ gọn trong trang trí. Một số cuốn có thể được trang trí đính đồng, khắc da hoặc đính đá quý. 


Phiên Bản Bìa Mềm (Softcover Edition, Standard Edition): Phát hành rộng rãi toàn thế giới. Phiên bản chuẩn của sách được thiết kế theo lối hiện đại, dễ đọc, phát hành toàn thế giới. Các bạn có thể mua sách trực tiếp trên hệ thống bán sách trực tuyến Amazon và Book Depository, hệ thống niêm yết sách của Barnes&Noble, hệ thống cho thuê sách Chegg hoặc có thể nhờ các shop trung gian (LT TAROT SHOP hoặc MIRASTORE) vận chuyển về Việt Nam. Sách trên amazon được niêm yết bằng tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng tên tiếng anh hoặc ISBN để tìm sách. Giá thống nhất tất cả đầu sách là 14.99$.
"Để làm rõ hơn, chúng ta có thể xem xét ý nghĩa của lá Queen Of Wands. Xét trên yếu tố lửa là chủ đạo, thì ngọn lửa của Queen Of Wands không phải là một ngọn lửa mạnh do chịu sự tác động của yếu tố nước. Tính cách của Queen Of Wands thể hiện ra trong đời sống là sự nhiệt tình, thẳng thắn, nghiêm túc tận tụy với công việc, có nhiều ý tưởng sáng tạo, lạc quan, sôi nổi, tự tin. Trong tình cảm, đây lại là con người nồng cháy, quyến rũ. Song Queen Of Wands lại là người dễ chịu sự chi phối của cảm xúc, thiếu khả năng kiềm chế, có xu hướng tổn thương người khác trong khi nóng giận, thiếu kiên định. Mathers đã luận giải về Queen Of Wands là người có khả năng thích nghi tốt, giải quyết các vấn đề một cách trực tiếp; nguyên tắc, có khả năng truyền cảm hứng, nhiệt tình; rộng lượng khi mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng thuận lợi. Ở mặt khác, những điểm tiêu cực trong Queen Of Wands là sự cố chấp, thù hận, độc đoán, dễ dàng gây hấn; xung đột với đối tượng khác khi ở trạng thái không kiềm chế được cảm xúc. Bên cạnh đó, Crowley cũng luận giải có nhiều nét tương đồng như: khả năng thích nghi tốt, sở hữu năng lực cuốn hút mạnh mẽ, dáng vẻ điềm tĩnh, cao thượng/ hào phóng nhưng thiếu kiên nhẫn trước sự chống đối, bên cạnh đó ở mặt tiêu cực thì đây lại là người ngu ngốc, ngoan cố, hay thù hằn, độc đoán, dễ nổi giận vô cớ. Khác biệt, là Crowley lại cho rằng Queen Of Wands có nguồn năng lượng bền bỉ. Còn ở Waite, thì Queen Of Wands có những đặc điểm như: thân thiện, thuần khiết, khả ái, đáng kính trọng. Có nhiều đam mê về tài chính, nhạy bén trong kinh doanh. Nhưng ở hướng khác lại là sự phản nghịch, ghen ghét, ích kỷ, thiếu trung thực, dễ thay đổi.- Trích Chương V

ĐỌC TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE

{nhắp vào liên kết để đọc, chú ý, nội dung trong website là nội dung nháp của cuốn sách, chưa được hiệu đính, có thể khác biệt so với nội dung chính thức của cuốn sách}Lời Bạt 

của nhà văn Mạc Thụy


[đọc trực tuyến]

[đọc trực tuyến]

[đọc trực tuyến]

[đọc trực tuyến]

[đọc trực tuyến]

[đọc trực tuyến]

Chương VIII: Cấu Trúc Và Ý Nghĩa 40 Lá Số
[dành riêng cho sách bản in]


Chương X: Trải Bài, Sơ Đồ Trải Bài Và Phương Pháp Liên Kết Các Quân Bài

Chương XI: Nghi Lễ, Thần Chú, Dụng Cụ, Môi Trường Trong Tarot

Chương XII: Nghệ Thuật Đặt Câu Hỏi, Hiệu Lực Của Tarot

Chương XIII: Thiền Định, Đối Diện Các Biến Cố Quan Trọng Cùng Tarot


Chương XV: Định Mệnh, Nghiệp Và Các Giá Trị

Chương XVI: Lịch Sử Huyền Bí Của Tarot

Chương XVII: Thể Loại Bài Tarot, Phương Hướng Chọn Lựa Tarot Cho Bản Thân

Chương XVIII: Quy Trình Bói Bài Tarot Đơn Giản

Chương XVIIII: Tarot Và Tâm Lý Học

Chương XX: Chữa Lành Tổn Thương Tinh Thần, Tâm Trí Cùng Tarot
LIMITED EDITION
[HÌNH ẢNH]
chưa có


BUỔI RA MẮT SÁCH
[chưa có]


Phùng Lâm, nhà văn, thành viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại tp HCM. Tác giả của nhiều đầu sách về tarot như Tarot Dẫn Nhập Ngắn, 80 Ngày Học Tarot Cho Người Mới Bắt Đầu...
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp. Tác giả của nhiều đầu sách tarot như Quỷ Học Trong Tarot, Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot, Hành Trình Chàng Khờ Trong Tarot ...
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ