Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P5) - Phương Pháp Năng Lượng (Timing by Energy Factors)

item-thumbnail
Sử dụng giá trị năng lượng của bộ bài trong tiên tri thời gian được đề cập qua hai phương pháp chính: Phương Pháp Đoán Thời Gian Qua Năng Lượng và Phương Pháp Năng Lượng Thụ Động - Chủ Động.


Chuyên Đề Thời Gian Trong Tarot


Phương Pháp Đoán Thời Gian Qua Năng Lượng (Timing by Energy Factors) của Eva Yaa Asantewaa

1. Nguyên Lý

Nguyên lý được trình bày trong "The Tarot and Time: Some Suggestions" của Eva Yaa Asantewaa. Nhìn chung phương pháp này có mối quan hệ trực tiếp với Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology) khi nó chủ yếu bàn đến tốc độ nhanh chậm của từng lá bài, nhưng không phải dựa trên số học, mà dựa trên năng lượng của lá bài. Nó có thể coi như một bổ sung cho phương pháp Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology) khi gặp phải các lá Major Arcana. 

Nguyên lý của Asantewaa dựa trên ý nghĩa tốc độ của bộ đầu hình Wands - Cups - Swords - Pentacles, điều mà ta đã gặp trong lý luận của Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology), và bổ sung thêm các ý nghĩa về tốc độ cho các lá Mặt thay vì coi chúng là các nhân vật liên quan, bổ sung thêm cho các lá Major Arcana thay vì coi chúng là các nhân tố tác động. 

Tương ứng ở đầu hình:

- Swords: diễn ra tức thời ở cấp độ giờ.
- Wands: diễn ra nhanh ở cấp độ ngày.
- Cups: diễn ra chậm ở cấp độ tháng.
- Pentacles: diễn ra rất chậm ở cấp độ năm.
- Lý luận này giống với lý luận của Teresa Michelsen trong "Timing Questions", thứ tự tốc độ giống với WinterRose trong Aeclectic Forum (TarotForum.net). 

Tương ứng ở Minor Arcana (các lá Số - Pip cards)

- Ace: bắt đầu hình thành. 
- 2, 3, 4 ... 8: các cấp độ hình thành, thời điểm xảy ra có tốc độ tăng dần từ 2 đến 8.
- 9: tốc độ gấp, gần như sẽ sớm sảy ra.
- 10: tiến trình sắp hoàn thành.
- Tốc độ của các lá Minor Arcana - Pips Cards không đều nhau. Thời gian trong bộ Swords (cấp độ giờ trong ngày) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 2h cho mỗi cấp. Thời gian trong bộ Wands (cấp độ ngày trong tháng) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 3 ngày cho mỗi cấp.  Thời gian trong bộ Cups (cấp độ tháng trong năm) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 1 tháng cho mỗi cấp. Thời gian trong bộ Cups (cấp độ năm trong đời) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 1 năm cho mỗi cấp, tối đa 10 năm.  Chú ý là tốc độ thời gian đi ngược lại với số lượng thời gian. Vd như Ace of Swords tương ứng 24 giờ tới, 5 of Swords tương ứng 12 giờ tới, 10 of Swords tương ứng 1 giờ sắp tới kể từ lúc bói....

Trong "Tarot and Timing" của Barbara Moore, có ghi về một cách nhận định về thời gian thú vị, nhưng khác với cách nhìn nhận của Asantewaa về các lá Minor Pip Cards. 
- Ace, 2, 3: tình trạng mới bắt đầu và rất sớm.
- 4, 5, 6: tình trạng đang tiến triển.
- 7, 8, 9: tình trạng đang kết thúc.
- 10: tình trạng kết thúc hoàn toàn.

Tương ứng ở Minor Arcana (các lá Mặt - Court Cards):

- Kings: thời gian lâu dài cho kinh nghiệm, chưa thể diễn ra sớm.
- Queens: thời gian tương đối ở hiện tại, sẽ diễn ra.
- Page và Knight: thời gian hiện tại, sẽ diễn ra ngay thời điểm này.
- Các lá Minor Arcana - Lá Mặt dường như biểu hiện tốc độ liên quan đến nhân vật trong trải bài, hơn là một tốc độ thời gian cụ thể.

Tương ứng ở Major Arcana:

- The Fool: nhanh chóng, không định trước, rất bất ngờ 
- Magician: nhanh chóng nhưng đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu cũng như nỗ lực.
- High Priestess: chậm chạp, thường đi sau một sự kiện khác hay một phát hiện khác, cần thời gian và nỗ lực
- The Empress: đến tự nhiên, cần thời gian nhất định để diễn ra
- The Emperor: rất lâu để phát triển, nhưng càng về sau càng nhanh chóng
- Heirophant: diễn ra dễ dáng sau khi các kết nối được thiết lập, sự tiến triển bền vững
- The Lovers: chỉ diễn ra sau một quyết định cấp tốc hay một sự thay đổi định hướng, rất nhanh chóng diễn ra
- The Chariot: điều hiển nhiên xảy ra, với sự giúp sức của các yếu tố trong và ngoài, có thể liên hệ với những biến động xã hội hay thiên chúa
- Strength: chỉ sảy ra sau khi một sự kiện bất ngờ ập đến, cẩn trọng trong tiến hành các quy trình
- The Hermit: diễn ra chậm và chắc, mọi thứ được lên kết hoạch, tính toán, suy tư trước khi diễn ra, được hỗ trợ bởi các yếu tố bên trong mà không có sự tác động bên ngoài
- The Wheel of Fortune: diễn ra tuần hoàn, lặp đi lặp lại, cần tìm hiểu về yếu tố bên trong hay ngoài tác động lên các quyết định.
- Justice: diễn ra chỉ sau khi đạt sự cân bằng, hay đã được nghiên cứu kỹ, diễn ra đúng trật tự
- The Hanged Man: cực kỳ chậm, khó phát triển, không có động lực. Đôi khi là sự đứng im hay dừng lại. Nó cũng ám chỉ thời gian trống và thời gian trầm tư về quá khứ hay sự thư giãn tạm thời 
- Death: sự thay đổi bi kịch, nhanh chóng và chuẩn bị một chu trình mới 
- Temperance: phát triển có quản trị, chỉ diễn ra khi có kết quả một quá trình hay có sự cân bằng trong quy trình 
- The Devil: sự trễ nãi, có thể dừng vô thời hạn, hay bị thục lùi về trước. Chỉ phát triển sau khi đã nghiên cứu kỹ các bước trong quá khứ hoặc bài học đã rút được, chỉ xảy ra sau khi nhận thức được đúng đắn 
- The Tower: rất nhanh, xu hướng bi kịch và tiêu cực, không được dự trù trước 
- The Star: biến đổi có chu kỳ sau thanh tẩy hoặc sau khi thanh lọc, đối thoại. Diễn ra dễ dàng sau đó, nhưng có thể không được tính toán trước và không thường xuyên 
- The Moon: diễn ra theo tự nhiên, đi theo sự phát triển của chu kỳ trăng (?), diễn ra trong tháng.
- The Sun: diễn ra trong ngày, chu kỳ tự nhiên của trồi và lặng trong cuộc sống (?)
- Judgement: chỉ diễn ra khi mọi thứ được hiểu rõ ràng và có sự cân nhắc nặng nhẹ. 
- The World: thời gian được toan tính, quá khứ tương lai hay hiện tại đều có giá trị cân bằng.

2. Bình Luận:

Mốc thời gian tương đối mơ hồ. Nó thích hợp khi xét chung tổng thể trong một trải bài hoàn chỉnh nào đó, hơn là xét riêng bản thân lá bài. Ngoại trừ các chỉ dẫn về Minor ở lá Số có thể chỉ rõ thời gian trong tương lai, các chỉ dẫn Minor ở lá Mặt chỉ cho thấy sự biến đổi bên trong nhân vật của trải bài, còn chỉ dẫn Major chỉ cho thấy cách mà sự biến đổi đó diễn ra. Ưu điểm của nó chính là thời gian trong lý luận này một mặt, cho phép người bói diễn giải tương đối rộng theo sự hiểu biết của lá bài, có thể mở rộng được các giải pháp, mặt khác cho phép tiếp cận nhiều hơn về các khía cạnh khác của vấn đề  thời gian. Nhược điểm của nó là sự mơ hồ, hoàn toàn không xác định được một cách hiệu quả. Dù vậy, tôi đánh giá cao ưu điểm của phương pháp này.


Phương Pháp Năng Lượng Thụ Động - Chủ Động (Timing by Positive-Negative Energy) 

1. Nguyên lý

Được trình bày trong "A Matter of Timing" của James Rioux, và trong "Timing Questions" của Teresa Michelsen. Dường như James Rioux là tác giả của phương pháp này. Phương pháp sử dụng tính chất thụ động và chủ động của bộ đầu hình để xác định thời gian. Phiên bản của phương pháp này có thể là 3 lá, 4 lá hay thậm chí nhiều hơn. 

Các lá bài được phân thành 4 nhóm nguyên tố: Lửa, Nước, Đất, Khí tuỳ theo đầu hình. Lửa và khí được coi là chủ động, năng lượng cao; còn đất và nước được coi là thụ động, năng lượng thấp. Nếu trong trải bài, số lượng lá chứa năng lượng cao nhiều thì thời gian diễn ra sự kiện đó càng sớm, ngược lại, nếu số lượng lá chứa năng lượng cao quá thấp thì sẽ rất lâu, sự kiện đó mới diễn ra. Cụ thể như sau:
- Hơn 75% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo ngày (từ 1 ngày đến 7 ngày).
- Từ 75% đến 50% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo tuần (từ 1 tuần đến 4 tuần).
- Từ 50% đến 25% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo tháng (từ 1 tháng đến 12 tháng).
- Từ 25% trở xuống: sự kiện tính theo năm (nhiều năm).

Nguyên lý này đặc biệt thuận lợi nếu sử dụng trải bài Celtic Cross (với 10 lá bài). Cụ thể, nếu một câu hỏi được trải theo Celtic Cross, ta có thể đếm số lá bài chủ động (nhiều năng lượng) để phán đoán như sau:
- 8/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo ngày.
- 5/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo tuần.
- 2/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo tháng.
- ít hơn 2 chứa nhiều năng lượng: tính theo năm.

2. Bình Luận

Phương pháp này vô cùng hữu ích vì nó được tích hợp sẵn trong trải bài đang hỏi mà không cần đưa thêm câu hỏi phụ theo thời gian. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là độ chính xác khá kém, mơ hồ và chung chung. Độ giãn cách giữa các mốc thời gian cũng rất khó xác định. Mặc dù vậy, phương pháp này thật sự rất thú vị vì nó không cần bất kỳ trải bài riêng lẻ nào.

Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P3) - Phương Pháp Golden Dawn

item-thumbnail
Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này.

Chuyên Đề Thời Gian

Phương Pháp Chiêm Tinh Golden Dawn 

1. Nguyên Lý:

Phương pháp Chiêm Tinh Golden Dawn của Paul Hughes-Barlow dựa trên các mốc chiêm tinh của hệ thống Golden Dawn. Phương pháp này được nhiều người sử dụng và đã có trước khi Hughes-Barlow đề xuất. Có rất nhiều tham chiếu đến các tác giả khác khi đề cập phương pháp này. Tuy nhiên, ông lại là người đầu tiên (? - theo tư liệu hiện tại) trình bày phương pháp này trong "Predicting Events in Tarot Readings using Astrology".  Một đóng góp đáng kể của ông trong phương pháp này là hệ thống đoán giờ, chính vì vậy, tôi đặt trên ông trong trong tên của phương pháp. Phương pháp này sử dụng 12 lá Major tương ứng 12 cung hoàng đạo, bộ lá Mặt - Court card tương ứng 12 cung hoàng đạo, bộ lá số từ 2 đến 10 tương ứng 12 cung hoàng đạo, 7 lá Major tương ứng 7 ngày trong tuần để dự đoán. Vì dựa trên các mốc dể dự đoán nên phương pháp này thuộc loại đoán theo mốc thời gian. 
Đọc tiếp »

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P2) - Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Numerology)

item-thumbnail
Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này.


Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot


Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Numerology)

Phương Pháp Đến Thời Gian Theo Số Học là một tập hợp gồm khoảng hơn 10 phương pháp được tôi phân thành ba nhóm chính: Phương pháp "Đếm Thời Gian Bởi Ace", Phương pháp "Đếm Thời Gian Bởi Vòng Quay Số Phận" và Phương pháp "Đếm Thời Gian Bởi Nguyên Tố Đầu Hình". Nó còn rất nhiều các phiên bản phụ, hoặc kết hợp các phiên bản, hoặc có sự điều chỉnh ít nhiều.

Phương Pháp"Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces) 

1. Nguyên Lý

Đơn giản đến ngạc nhiên, phương pháp này được mô tả như sau: Rút lần lượt các lá đến khi gặp lá Aces bất kỳ. Tổng thời gian của các lá bài là thời gian sự kiện xảy đến. Phương pháp này được mô tả trong "Timing and the Tarot" trên www.bewitchingways.com. Dường như phương pháp này được lấy từ "The Tarot Companion," của Tracy Porter (Thông tin cần xác minh). Giá trị các lá bài được gáng như sau:

Các lá Minor: Được tính theo số trên lá bài, trong đó King = 14, Queen = 13, Knight = 12, Page = 11, Ace = 1. Ứng với mỗi đầu hình sẽ có sự tương ưng như sau:

- wands = một ngày; 
- cups = một tuần; 
- swords = nửa tháng (2 tuần); 
- pentacles = một tháng;

Các lá Major: Thể hiện những bước tác động theo từng thời điểm, tuy nhiên, sẽ không tính vào số tổng thời gian.

Các lá bài được cộng dồn thành một giá trị thời gian nhất định. Thời gian diễn ra sự kiện sẽ bằng chính khoảng thời gian đó kể từ lúc bói bài.

2. Bình Luận:

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là sự hợp lý trong việc lắp đầy khung thời gian. Thật vậy, nó cho phép diễn tả chính xác ở mức độ từng ngày, và cho phép diễn tả mọi định dạng thời gian. Điểm yếu duy nhất của nó chính là việc chỉ dùng duy nhất Minor Arcana, làm cho hệ thống dường như không được trọn vẹn. Dù vậy, đó không phải là một vấn đề lớn.

3. Trải bài "Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces) 

Cách trải bài tương đối rộng về số lượng lá bài. Việc cộng dồn chỉ kết thúc khi gặp một lá Aces. Tối thiểu của trải bài này là 1 lá và tối đa là 74 lá. Vì vậy biên độ thời gian của trải bài này kéo dài từ ngay ngày hôm sau (1 lá Ace of Wands ngay vị trí đầu tiên) hoặc đến hơn 111 tháng rưỡi (111 tháng và 8 tuần, tức là hơn 10 năm nếu ở vị trí tối đa 74 lá). 

Ví dụ: Rút được các lá như sau: 2oC, 3oP, 5oW, AoS. Vì đến lá thứ 4 thì rút được Aces nên quy trình dừng lại. Tổng thời gian trong trải bài này là 2x tuần + 3x tháng + 5 x ngày + 1 x nửa tháng = 4 tháng 5 ngày.


Phương Pháp "Đếm Thời Gian Bởi Vòng Quay Số Phân" (Timing By The Wheel of Fortune) 

1. Nguyên Lý

Áp dụng hệt như phương pháp số học Phương Pháp Số Học "Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces) của Tracy Porter, nhưng thay vì vòng quay sẽ dừng lại ở Ace thì trong phương pháp này, vòng quay sẽ dừng lại ở lá Major The Wheel of Fortune. Phương pháp này được trình bày bởi Phuture.com  trong bài "Timing Tarot Events: 4 methods for working out when an event will happen using Tarot." dường như được lấy từ tác giả Wilma Carroll, trong cuốn "The 2-hour Tarot Tutor" (Thông tin cần được kiểm chứng). Trong phương pháp này, mỗi lá bài ứng với 1 ngày và kết thúc khi rút được lá The Wheel of Fortune mà không cần quy tắc cộng gộp các trị khác nhau của lá bài.

Trong bài "Timing Tarot Events: 4 methods for working out when an event will happen using Tarot", tác gỉa còn trình bày 3 phương pháp khác nữa, nhưng xét thấy ba phương pháp này hoặc đã trùng, hoặc đã nằm trong một phương pháp khác nên tôi không trình bày thêm ở đây.

2. Bình Luận

Giống hệt ưu và khuyết điểm của Phương Pháp Số Học "Đếm Thời Gian Bởi Ace" (Timing By Aces). Tuy nhiên, với một độ dãn thời gian tương đối hẹp (khoảng 2 tháng), nó phù hợp cho những dự đoán ngắn hạn. 

3. Trải bài "Đếm Thời Gian Bởi Vòng Quay Số Phân" (Timing By The Wheel of Fortune) 

Cách trải bài tương đối rộng về số lượng lá bài. Việc cộng dồn chỉ kết thúc khi gặp lá The Wheel Of Fortune. Tối thiểu của trải bài này là 1 lá và tối đa là 78 lá. Vì vậy biên độ thời gian của trải bài này kéo dài từ một ngày đến 78 ngày. 

Ví dụ: Rút được các lá như sau: 2oC, 3oP, 5oW, AoS, Wheel Of Fortune. Vì đến lá thứ 5 thì rút được Wheel Of Fortune nên quy trình dừng lại. Tổng thời gian trong trải bài này là 6 ngày kể từ ngày bói.


Đếm thời gian trong tarot. Ảnh: Internet

Phương Pháp "Đếm Thời Gian Bởi Nguyên Tố Đầu Hình" (Timing By Element of Suit)

1. Nguyên Lý

Phương pháp này lấy đầu hình làm lý luận chính: Wand, Cup, Sword, Pentacle mỗi đầu hình biểu hiện một tốc độ khác nhau của thời gian. Trong phương pháp này, có khá nhiều dị bản, chủ yếu sai khác nhau ở cách nhận định về tốc độ. Có 3 hệ thống được liệt kê bên dưới đây:

a. Hệ Thống được trình bài trong bài "Timing Tarot Events. 4 methods for working out when an event will happen using Tarot" trên trang phuture.me dường như của tác giả Wilma Carroll, trong cuốn "The 2-hour Tarot Tutor" (Thông tin cần được kiểm chứng), được mô tả như sau:
- Cups: Ngày.
- Wands: Tuần. 
- Swords: Tháng. 
- Coins (Pentacles): Năm.
- Major Arcana: không có giá trị thời gian.

b. Hệ thống trình bày trong "Three Ways To Accurately Predict When Events Will Happen" của Douglas Gibb. Ginny Hunt cũng ủng hộ quan điểm này trong "It's Only A Matter of Time":
- Wands: Ngày
- Swords: Tuần
- Cups: Tháng
- Disks (Pentacles): Năm
- Major Arcana: không có giá trị thời gian.

c. Hệ thống trình bày trong "Timing Questions" của  Teresa Michelsen:
- Swords: Ngày 
- Wands: Tuần
- Cups: Tháng
- Pentacles: Năm
- Major Arcana: các vấn đề tác động lên thời gian.
- Lá Mặt (Court Card): các nhân vật tác động lên thời gian.

e. Hệ thống trình bày trong "Tarot and Timing" của Barbara Moore:
- Wands: ngày, 
- Wands và Swords: tuần
- Cups và Pentacles: tháng.
- Major Arcana: không có giá trị thời gian (?).
Chú ý: đối với lá Wand, giá trị của nó tương ứng ngày hay tuần dựa vào sự cảm nhận lá bài và sự việc, hoặc dựa vào các lá còn lại trong trải bài.
d. Crowqueen trong Aeclectic Forum (TarotForum.net)
- Wands: Giờ
- Swords: Ngày
- Cups: Tháng
- Disks (Pentacles): Năm
- Major Arcana: không có giá trị thời gian.

f. WinterRose trong Aeclectic Forum (TarotForum.net)
- Swords: Giờ
- Wands: Ngày 
- Cups: Tuần 
- Pentacles: Tháng. 
- Major Arcana: năm dựa trên trị số trên lá bài. The Fool ám chỉ không xác định được thời gian.

2. Trải bài Một Lá "Đếm Thời Gian Bởi Nguyên Tố Đầu Hình" (Timing By Element of Suit)

Trải bài đề xuất của tôi nhằm hệ thống hóa các hệ thống trong việc đếm thời gian bởi nguyên tố đầu hình dựa trên trải bài đề xuất của  Teresa Michelsen. Trải bài này riêng lẽ có thể được dùng khi tách ra dùng riêng cho bộ Minor Arcana. Trải bài đề xuất của tôi chấp nhận các giá trị King = 14, Queen = 13, Knight = 12, Page = 11. Khi đó toàn bộ 56 lá Minor sẽ giải đáp cho chúng ta một giới hạn từ 1 ngày đến 14 năm. 

Trải bài này có thể kết hợp với các trải bài khác tạo thành câu hỏi "thời điểm là khi nào ?" như một câu hỏi phụ cho trải bài chính, một lá bài cho câu hỏi thời gian. Trong trường hợp này, nếu lá bài không là một lá minor arcana (tức là không có giá trị nguyên tố đầu hình) thì có thể dùng nguyên lý của Teresa Michelsen trong mục c về giá trị của Major Arcana. Khuyến nghị dùng hệ thống ở mục c.

Trải bài đề xuất gốc của Teresa Michelsen không chấp nhận các giá trị King = 14, Queen = 13, Knight = 12, Page = 11. Khi đó Khi đó toàn bộ 56 lá Minor sẽ giải đáp cho chúng ta một giới hạn từ 1 ngày đến 10 năm. 

Ví dụ: lá rút ra là 5 of Cups có nghĩa là 5 x tháng = 5 tháng.  

3. Trải bài Một Lá "Dự Đoán Dựa Trên Tốc Độ Của Đầu Hình" (Predictions based on the speed of the suit)

Trải bài là trải bài đề xuất của Douglas Gibb.  Trải bài một lá này dựa trên tốc độ của đầu hình dựa trên hệ thống ở mục b. Các lá Major được xem là câu trả lời "không xác định được". Trải bài này cũng có thể dùng riêng lẽ cho bộ Minor Arcana. Các lá Minor chỉ xác định thời điểm gần đúng: "khoảng 1 tháng", "khoảng 1 năm", "khoảng 1 ngày" ... Khuyến nghị dùng hệ thống ở mục b.

Ví dụ: lá rút là thuộc hệ Cups có nghĩa là "khoảng 1 tháng".

Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P1) - Phương Pháp Định 52 Tuần (52 Weeks Timing)

item-thumbnail
Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này.


Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot


Phương Pháp Định 52 Tuần (52 Weeks Timing)


Phương Pháp Định 52 Tuần (52 Weeks Timing) là phương pháp dựa trên nguyên lý của bộ 52 lá để xác định 52 tuần trong năm. Phương pháp này được thể hiện qua 2 phương pháp con: Hệ Thống Khung Thời Gian (Tarot Time Frame System) của Cheryl Lynne Bradley và Phương Pháp "Định Thời Gian Bởi Mùa" (Timing By Season of Suit) của Teresa Michelsen.


52 Tuần trong một năm. 


Nguồn: kellybrownpaper.wordpress.com

Hệ Thống Khung Thời Gian (Tarot Time Frame System) của Cheryl Lynne Bradley

1. Nguyên Lý

Phương Pháp này thực hiện dựa trên nguyên lý của bộ 52 lá bài. Cheryl Lynne Bradley trình bày phương pháp này trong "Tarot Time Frame Reference System". Nhiều người trong chúng ta biết rằng bộ 52 lá bài được thiết kế dựa trên 52 tuần của một năm, vì vậy, dựa vào đó có thể dự đoán được vị trí tuần cần biết. Bradley dùng Minor 56 lá bài để dự đoán 52 tuần và 4 lá bài còn lại để ám chỉ cho biết "không đoán trước được". Hệ thống Major được Bradley dùng để xác định ngày trong tuần. Lý do để hai lá bài trong Major là Fool và World không được dùng để xác định ngày là vì đó là điệu nhảy của cuộc sống ở giữa trung tâm vũ trụ, vì vậy đó là một quãng vô định (Nguyên văn "dancing the dance of life at the centre of the universe"). Lý do để lá Pages không được tính xác định là vì nó thể hiện là một lá bài thông điệp, nó cần các lá bài khác để giải thích (Nguyên văn: "Pages are predominantly a card of messages and require another card to be drawn for explanation"). Hệ thống xếp đặt của Bradley tương đối khó hiểu và cũng không có bài giải thích cho sự sắp đặt đó (? theo tôi biết) ngoài một hiểu biết duy nhất là các sắp đặt này dựa vào các chu kỳ mặt trăng. Tôi trình bày nó dưới đây:

- Minor Arcana: Ngoại từ Page được coi như không xác định được ngày. Còn lại 52 lá Minor tương ứng với 52 tuần. Hiện vẫn chưa rõ quy tắc để có được bảng tương ứng.
- Major Arcana: Ngoại trừ Fool và World không xác định được ngày. Còn lại 20 lá Minor tương ứng với 7 ngày trong tuần. Vẫn chưa rõ quy tắc để có được bảng tương ứng.

Các tuần được tính từ ngày đầu tiên của năm, chứ không phải từ tuần đầu của năm. Có nghĩa là nếu ngày đầu của năm bắt đầu từ thứ 6, thì tuần thứ 1 của năm sẽ tính từ thứ 6 đầu tiên đến thứ 6 tuần kế, và cứ vậy tiếp tục. Nó khác với tuần lịch theo quy ước quốc tế.

Hệ thống Minor và Các Tuần trong Năm:

Week 1:        7 of Cups        
Week 2:     King of Wands
Week 3:     8 of Coins
Week 4:     Ace of Cups
Week 5:     5 of Wands
Week 6:     3 of Swords
Week 7:     9 of Cups
Week 8:     2 of Wands
Week 9:     Queen of Coins
Week 10      Knight of Swords
Week 11:     10 of Wands
Week 12:     4 of Coins       
Week 13:     2 of Swords
Week 14:     9 of Coins        
Week 15:     King of Cups
Week 16:     8 of Swords
Week 17:     6 of Wands        
Week 18:     7 of Coins
Week 19:     3 of Cups
Week 20:     10 of Swords
Week 21:     Knight of Wands
Week 22:     10 of Cups
Week 23:     6 of Coins
Week 24:     Queen of Swords
Week 25:     4 of Cups
Week 26:     Ace of Wands
Week 27:     King of Coins
Week 28:     5 of Swords
Week 29:     3 of Coins
Week 30:     Knight of Cups
Week 31:     Queen of Cups
Week 32:     4 of Wands
Week 33:     Ace of Swords
Week 34:     9 of Wands
Week 35:     5 of Cups
Week 36:     8 of Wands
Week 37:     10 of Coins
Week 38:     2 of Cups
Week 39:     6 of Swords
Week 40:     7 of Wands
Week 41:     Knight of Coins
Week 42:     4 of Swords
Week 43:     6 of Cups
Week 44:     Queen of Wands
Week 45:     2 of Coins
Week 46:     9 of Swords
Week 47:     Ace of Coins
Week 48:     7 of Swords
Week 49:     5 of Coins
Week 50:     3 of Wands
Week 51:     King of Swords
Week 52:     8 of Cups

Hệ thống Major và các Ngày trong Tuần:

The Magician: Chủ Nhật
The High Priestess: Thứ 2
The Empress: Thứ 6
The Emperor: Thứ 5
The Hierophant: Thứ 6
The Lovers: Chủ Nhật
The Chariot: Thứ 5
The Strength: Thứ 4
The Hermit: Chủ Nhật
The Wheel of Fortune: Thứ 6
Justice: Thứ 6
The Hanged Man: Thứ 4
Death: Thứ 3
Temperance: Thứ 2
The Devil: Thứ 7
The Tower: Thứ 3
The Star: Thứ 7
The Moon: Thứ 2
The Sun: Thứ 3
Judgement: Thứ 3

Cấu trúc 52 tuần, 13 tháng và 4 mùa.
Nguồn: theabysmal.wordpress.com

2. Bình Luận:

Vì không hiểu rõ về các cấu trúc của hệ thống này nên tôi không thể phân tích đầy đủ các khía cạnh của hệ thống. Một vài nhận xét chung như sau: sự sắp xếp dùng 56 lá bài Minor để tạo tương ứng với 52 tuần là một hệ thống hoàn thiện. Cho dù các sắp xếp vị trí giữa 52 lá này tương đối không rõ ràng, nhưng hệ thống dù sao cũng lắp đầy được khung thời gian, và với một cấu trúc rất dễ hiểu và dễ dùng. Chỉ với 2 cấu trúc này, ta có thể lấy ra được toàn bộ thời gian cần thiết cho việc bói toán. Tác giả không gợi ý một trải bài nào cả, nhưng ta hoàn toàn có thể thấy được các trải bài qua cấu trúc này. Tôi trình bày trải bài gợi ý trong phần kế tiếp.

Ưu điểm của nó, như đã nói ở trên, chính là sự hợp lý trong bố trí cấu trúc khiến cho nó lắp đầy được khung thời gian mà không bị trùng lắp. Nhược điểm của nó có lẽ nằm ở sự bất đối xứng trong việc gáng giá trị ngày trong tuần vào 22 lá Major. Vì chỉ dùng 20 lá bài để diễn tả 7 ngày, sẽ có những ngày được mô tả bởi 3 lá và có những ngày chỉ mô tả bởi 2 lá. Sự bất đối xứng này đặt ra câu hỏi: vì sao có những ngày quang trọng hơn những ngày khác ? Và đó là câu hỏi không dễ trả lời cho thỏa đáng được.

Điểm chú ý ở các bố trí này là mối quan hệ 52 lá bài và Tarot. Đã từ lâu, 52 lá bài ứng với 52 tháng là một điều huyền bí khó giải thích. Chẳng hạn như tổng các chữ cái trong tên quân bài "KING QUEEN JACK TEN NINE EIGHT SEVEN SIX FIVE FOUR THREE TWO ACE" đúng bằng 52. Bộ bài có 52 lá, 12 lá mặt, 4 đầu hình, 13 kiểu thì tương ứng của nó một năm có 52 tuần, 12 tháng, 4 mùa, 13 tuần cho mỗi mùa. Tổng của các giá trị của bộ 52 lá (với Ace = 1, King = 13, Queen = 12, Jack = 11) là 364 tương ứng 364 ngày trong năm. Nếu nói Tarot huyền bí, thì bộ 52 lá cũng huyền bí không kém. Golden Dawn đã nhận ra điều này khi tách bộ Princess (tương ứng King, hoặc Page trong Bộ Waite Tarot) ra thành một nhóm độc lập. Dù vậy, họ dường như không nhận ra mối quan hệ về 52 lá này và sự liên hệ thời gian. Nếu không, sự tương ứng thời gian trong Golden Dawn có lẽ sẽ khác.

3. Trải bài Hai Lá "Hệ Thống Khung Thời Gian" (Tarot Time Frame System):

Trải bài gồm 2 lá bài nhằm xác định khung thời gian. Ý nghĩa của hai lá bài đó được giải nghĩa như sau:

- Nếu là hai lá Major (Trừ The Fool và The World): thời điểm xảy ra sự kiện nằm giữa 2 ngày này trong tuần. Tra bảng để biết được hai ngày được nói đến.


- Nếu là hai lá Minor (Trừ Page): thời điểm xảy ra sự kiện nằm giữa 2 tuần. Tra bản để biết được hai tuần đó.


- Nếu là một lá Major và 1 lá Minor: thời điểm xảy ra sự kiện nằm ở tuần được nói đến trong lá Minor và nằm ở ngày được nói đến trong lá Major.


- Nếu là một trong các lá The Fool, The World, The Pages: thời điểm không thể xác định được, nhưng nếu lá còn lại khác, có thể xác định được hoặc tuần xảy ra, hoặc thứ của ngày xảy ra sự kiện.


Thời gian được tính từ thời gian gần nhất kể từ thời điểm hiện tại, cho đến tương lai, hoặc quá khứ xảy ra sự kiện. Tuyệt đối không rút lá phụ trong trải bài này và cũng không truy vấn chi tiết hơn để đảm bảo tính logic của toàn hệ thống. Phương Pháp "Định Thời Gian Bởi Mùa" (Timing By Season of Suit) của Teresa Michelsen

1. Nguyên Lý

Được trình bày ở "Timing Questions" của  Teresa Michelsen và bởi "Timing and the Tarot" trên www.bewitchingways.com.  Phương pháp này có thể không phải được sáng tạo bởi Teresa Michelsen, mà dường như có từ trước đó. Tuy nhiên, Michelsen là cái nên duy nhất có bài viết hướng dẫn phương pháp này (theo sự truy lục hiện tại). Nó dựa trên tính chất mùa của bốn đầu hình (Suit) và cấu trúc 13x4 của hệ 52 lá bài. Các bạn có thể xem thêm sự liên quan ở bài Phương Pháp Khung Thời Gian của Cheryl Lynne Bradley. Chúng ta biết là mỗi mùa trong năm có 13 tuần, bốn mùa là 52 tuần. Mười ba tuần của mỗi mùa ứng với từ Ace đến 10, Page, Knight, Queen; mỗi lá bài tương ứng 1 tuần. Mỗi đầu hình tương ứng một mùa. Còn King tương ứng với sự chuyển mùa. 

Ứng với mỗi đầu hình là một mùa:

- Cups: Xuân 

- Wands: Hạ
- Swords: Thu 
- Pentacles: Đông

Ứng với mỗi lá Số là một tuần

- Ace: tuần đầu tiên của mùa
- 2, 3 .... 10: tuần thứ 2, 3 ... 10 của mùa
- Page: tuần 11 của mùa
- Knight: tuần 12 của mùa
- Queen: tuần cuối mùa
- King: Chuyển mùa sang mùa kế tiếp.

Cụ thể của 52 tuần được ghi lại bên dưới. Bản bên dưới do tôi xây dựng dựa trên mô tả của phương pháp này. Tuần theo thứ tự từ tuần đầu tiên của tháng 1 đến tuần cuối tháng 12 theo lịch chính thức. Thứ tự và các xắp xếp này đựa trên cấu trúc theo mùa, nên có sự lệch nhau giữa các tuần và vị trí các lá bài; bởi vì mùa xuân bắt đầu từ tháng 2 chứ không phải tháng 1. 


Tuần 1: 10 of Pentacles

Tuần 2: Page of Pentacles
Tuần 3: Knight of Pentacles
Tuần 4: Queen of Pentacles
Tuần 3, 4, 5, 6: King of Pentacles
Tuần 5: Ace of Cups
Tuần 6: 2 of Cups
Tuần 7: 3 of Cups
Tuần 8: 4 of Cups
Tuần 9: 5 of Cups
Tuần 10: 6 of Cups
Tuần 11: 7 of Cups
Tuần 12: 8 of Cups
Tuần 13: 9 of Cups
Tuần 14: 10 of Cups
Tuần 15: Page of Cups
Tuần 16: Knight of Cups
Tuần 17: Queen of Cups
Tuần 16, 17, 18, 19: King of Cups
Tuần 18: Ace of Wands
Tuần 19: 2 of Wands
Tuần 20: 3 of Wands
Tuần 21: 4 of Wands
Tuần 22: 5 of Wands
Tuần 23: 6 of Wands
Tuần 24: 7 of Wands
Tuần 25: 8 of Wands
Tuần 26: 9 of Wands
Tuần 27: 10 of Wands
Tuần 28: Page of Wands
Tuần 29: Knight of Wands
Tuần 30: Queen of Wands
Tuần 29, 30, 31, 32: King of Wands
Tuần 31: Ace of Swords
Tuần 32: 2 of Swords
Tuần 33: 3 of Swords
Tuần 34: 4 of Swords
Tuần 35: 5 of Swords
Tuần 36: 6 of Swords
Tuần 37: 7 of Swords
Tuần 38: 8 of Swords
Tuần 39: 9 of Swords
Tuần 40: 10 of Swords
Tuần 41: Page of Swords
Tuần 42: Knight of Swords
Tuần 43: Queen of Swords
Tuần 42, 43, 44, 45: King of Swords
Tuần 44: Ace of Pentacles
Tuần 45: 2 of Pentacles
Tuần 46: 3 of Pentacles
Tuần 47: 4 of Pentacles
Tuần 48: 5 of Pentacles
Tuần 49: 6 of Pentacles
Tuần 50: 7 of Pentacles
Tuần 51: 8 of Pentacles
Tuần 52: 9 of Pentacles

Trong Major Arcana, Teresa Michelsen cho rằng các lá Major ám chỉ "không xác định được", cùng nhận định trong bài "Timing and the Tarot" trên www.bewitchingways.com. Tuy nhiên, các lá Major còn có một cách để nhận định theo mùa dựa trên hình ảnh của lá bài, theo nhận định trong "Timing Tarot Events: 4 methods for working out when an event will happen using Tarot" trên trang phuture.me. Chẳng hạn lá The Fool diễn tả rõ ràng về mùa xuân, The Sun diễn tả mùa hè, The Hermit diễn tả mùa đông ...


2. Bình Luận


Ưu điểm của nó là sự lắp đầy khung thời gian với sự hợp lý cao hơn rất nhiều so với các phương pháp khác. Phương pháp này là sự kết hợp của phương pháp Chiêm Tinh của Golden Dawn (Quan hệ giữa đầu hình với mùa) và phương pháp Khung Thời Gian của Bradley (quan hệ giữa 56 lá Minor và 52 tuần trong năm). Nó kế thừa được mặt tích cực của 2 phương pháp này. Một điểm bất lợi của nó chính là việc thiếu giải nghĩa cho các lá Major so với Bradley, nhưng lại hợp lý hơn khi dùng trọn được 56 lá Minor của Tarot.


3. Trải Bài Một Lá  "Đếm Thời Gian Bởi Mùa" (Timing By Season of Suit)


Chỉ rút một lá duy nhất cho câu hỏi về thời gian. Dựa vào đầu hình, ta có thể biết được lá bài ám chỉ đến mùa nào trong năm. Dựa vào số trên lá bài, ta biết được thứ tự tuần trong mùa đó. Trải bài này có thể kết hợp với các trải bài khác tạo thành câu hỏi "thời điểm là khi nào ?" như một câu hỏi phụ cho trải bài chính, một lá bài cho câu hỏi thời gian. 

Nếu rút được lá Minor thì chỉ việc tra theo bảng bên trên để xác định được tuần diễn ra sự kiện. Nếu rút được Major thì hoặc xác định là không thể đoán biết, hoặc áp dụng phương pháp trên phuture.me là một gợi ý.


Ta cũng có thể sử dụng kết hợp với phương pháp của Bradley bên trên để giải quyết.


Ví dụ: Rút lá 5 of Wands ám chỉ đến tuần thứ 5 của mùa hè gần nhất với thời điểm bói.Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (Time Prediction By Tarot)

item-thumbnail
Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này. 
Loạt chuyên đề này nằm trong dự án Ebook (bản Lite) cho Tarot, tựa sách: DỰ ĐOÁN THỜI GIAN TRONG TAROT (phát hành tại Việt Nam). Tựa sách tiếng Anh TIME PREDICTION BY TAROT (phát hành tại Mỹ). Tác giả Philippe Ngo, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.

Thời gian phát hành dự kiến: 06.06.2015.


DỰ ĐOÁN THỜI GIAN TRONG TAROT
(TIME PREDICTION BY TAROT)
ISBN: 1511895497 
ISBN-13: 9781511895491


Phiên Bản Trực Tuyến (Online Edition): Đọc trực tuyến miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Phiên bản trực tuyến miễn phí, có thể không phải là bản chính thức của sách mà có thể là bản nháp trước khi beta của cuốn sách. Vui lòng không sao chép bất kỳ nội dung nào của chúng tôi đến các trang khác mà không thông qua sự cho phép. 
Phiên Bản Điện Tử (Electronic Edition): Tải về miễn phí trên website. Phiên bản điện tử miễn phí, có thể chứa toàn bộ nội dung hoặc chỉ một phần nội dung sách. Vui lòng không tái phân phối bản điện tử dưới mọi hình thức. Nếu bạn muốn chia sẻ, hãy chia sẽ liên kết (link) giới thiệu sách của chúng tôi.
Phiên Bản Bìa Cứng (Hardcover Edition, Limited Edition): Phân phối độc quyền bởi LT TAROT SHOP (tp.HCM) và MIRA STORE (Hà Nội). Phiên bản giới hạn dành riêng cho những bạn có thú vui sưu tập sách giả cổ. Sách bìa cứng bọc da, in chữ mạ vàng, nội dung được trang trí cầu kỳ theo phong cách cổ. Mỗi trang đều có trang trí và phần chữ gọn trong trang trí, vì vậy có thể gây khó khăn với những bạn không thường đọc những sách có trang trí. Một số cuốn có thể được trang trí đính đồng, khắc da hoặc đính đá quý. Vui lòng liên hệ riêng với các shop phát hành. Giá phát hành  250.000 vnd. 
Phiên Bản Bìa Mềm (Softcover Edition, Standard Edition): Phát hành rộng rãi toàn thế giới. Phiên bản chuẩn của sách được thiết kế theo lối hiện đại, dễ đọc, phát hành toàn thế giới. Các bạn có thể mua sách trực tiếp trên hệ thống bán sách trực tuyến Amazon và Book Depository, hệ thống niêm yết sách của Barnes&Noble, hệ thống cho thuê sách Chegg hoặc có thể nhờ các shop trung gian (LT TAROT SHOP hoặc MIRASTORE) vận chuyển về Việt Nam. Sách trên amazon được niêm yết bằng tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng tên tiếng anh hoặc ISBN để tìm sách. Giá đầu sách là 12.99$.
http://www.amazon.com/Time-Prediction-Tarot-complex-Vietnamese/dp/1511895497/


LIMITED EDITION (HÌNH ẢNH)
.Nội Dung Đọc Trực Tuyến Trên Website
(nhắp vào link để đọc trực tuyến)

Lời Bạt
bởi Phùng Lâm
Lời Mở Đầu

Chương I:
Thời Gian, Câu Chuyện Định Mệnh 
- Bùi Thư, viết theo lời mời của tác giả.

Chương II:
Chương III:
Chương IIII:
Chương V:
Chương VI:
Phương Pháp Chiêm Tinh bằng Tinh Tú Kế (Timing by Ephemeris)
[dành riêng cho sách bản in]
 
Chương VII:
Những Nẻo Đường Định Mệnh
bởi Phùng  Lâm"Và vấn đề đầu tiên mà hẳn cả chính bản thân ta hay các vị khách của mình cũng tự hỏi: Thời gian trong Tarot? Nó không phải là một cột mốc chung chung, là chuyện của quá khứ, hiện tại hay tương lai mà nó là một thời gian cụ thể và xác định. Vậy dựa vào đâu để ta xác định thời gian trong Tarot? Làm thế nào ta có thể cho người khách của mình và chính bản thân ta biết chính xác được thời điểm diễn ra sự việc? Thời điểm nào là thích hợp để thực hiện một dự định và khi nắm chắc được thời gian của những sự kiện được dự đoán, con người sẽ dễ dàng kiểm soát cuộc sống của mình cũng như đưa ra được những quyết định phù hợp cho bản thân." 
- Trích Phần Mở Đầu


Buổi Ra Mắt Sách
Philippe NGO, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ