Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Phobos (Phobos Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của sự sợ hãi, lo lắng.

Trong thần thoại Hy Lạp, Phobos (sợ hãi) là một trong 2 con trai của thần chiến tranh Ares (tương ứng với thần Mars trong thần thoại La Mã). Ở chiêm tinh, Phobos là vệ tinh lớn hơn và gần hơn của sao Hỏa – Mars. Từ đó, trải bài Phobos chỉ ra những gì liên quan đến nỗi sợ hãi, lo lắng với những vấn đề khó khăn, thực tế mà chúng ta không dám vượt qua.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Ai, việc gì, điều gì làm tôi sợ hãi, lo lắng?

- Lá 2: Tại sao tôi lại sợ hãi và lo lắng như thế?

- Lá 3: Điều này ảnh hưởng đến tôi cũng như cuộc sống của tôi như thế nào?

- Lá 4: Điều gì giúp tôi vượt qua được nỗi sợ và lo lắng này?

- Lá 5: Tôi phải làm gì để chiến thắng bản thân vượt qua nỗi sợ và lo lắng?
Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 

Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ