Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Hỏi Dễ Đáp Khó: Kỳ 3

item-thumbnail

Thuật ngữ của biểu tượng này là Rosa Mystica (hoa hồng huyền bí). Biểu tượng này gắng liền với sự tái sinh. Sự tái sinh này không phải là đầu thay (tức là tái sinh lại) mà là sự tái sinh vào cấp cao hơn. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 3, biểu tượng này bắt đầu gắng liền với hình ảnh của thiên đàng, được coi như là sự tái sinh sau khi chết. Cái chết tước đi sự sống như ban tặng một đời sống mới nơi thiên đàng. Nó xuất hiện sớm nhất ở hầm mộ Callixtus. Muộn hơn một chút, nó phái sinh thêm nghĩa là tử đạo: những người hi sinh sự sống để vinh quang nơi sự tái sinh ở thiên đàng. Chú ý rằng đây chính là nghĩa chính yếu nhất của lá Death. Sự hi sinh này không phải là một cái chết bởi ngẫu nhiên mà là một cái chết tự thân, chứa sự hiến sinh. Đây là điểm mấu chốt khác biệt trong giải nghĩa giữa Hội Bình Minh Ánh Kim và các giải nghĩa cổ điên của Tarot de Marseille. Trong Tarot de Marseille, lá bài này thuần túy về cái chết (tự nhiên,tai nạn) mà không có bất kỳ liên hệ nào đến sự hiến sinh. Đây là điểm mới khác biệt nhất trong hệ thống Bình Minh Ánh Kim. 

Khái niệm bên trên dành cho thuần túy Rosa Mystica, còn biểu tượng trên lá Death đặc biệt hơn gọi là Duplex Rosa Mystica, xuất hiện muộn hơn vào kỳ trung cổ. Nổi tiếng nhất chính là biểu tượng hoa hồng kép của nhà Tudor, trị vì Anh Quốc. Biểu tượng này ám chỉ ý nghĩa của bào thai và mối quan hệ giữa Mẹ Mary và Chúa Jesus. Mặc dù nhiều tư liệu chỉ ra rằng biểu tượng này xuất hiện sớm như trong thư của thánh Ambrosius, Expositio evangelii secundum Lucam hoặc của Tertullian, nhưng rõ ràng là sự ám chỉ này theo tôi chỉ diễn ra muộn hơn nhiều, chí ít là phải sau công đồng Epheso, khi vai trò Đức Mẹ được xác tín. Hoa hồng đôi này là biểu tượng của sự tái sinh thuần khiết: hoa hồng của đức mẹ bao lấy hoa hồng của Jesus. Chúng ta thấy cơ sở của giá trị này trong Sir. 24, 14 ("like a palm tree in Engedi, like a rosebush in Jericho"). Lớp hoa hồng bên ngoài là sự tiên phong cho sự biến đổi, lớp hoa hồng bên trong là kết quả cả sự biến đổi đó. Cả hai hòa vào nhau. Lớp thứ nhất là cái chết, lớp thứ hai là sự tái sinh. Sự tái sinh chỉ xảy ra sau khi cái chết được hoàn thành. Các giá trị của Đức Mẹ được gắng với biểu tượng này chỉ sau đời sau đó ít lâu: sự đồng trinh, trinh trắng, thuần khiết ... Dù vậy, chúng ta ít có cơ sở để đi xa hơn về các ý nghĩa này, nhất là trong bối cảnh của lá Death.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ