Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Lá Bài Ace Of Wands Và Ham Muốn Tình Dục

item-thumbnail
Ace of Wands là lá bài của sự khởi đầu mới, sự nâng cao nhận thức. Tính sáng tạo. Kháo khao cho sự tự phát triển. Nguồn cảm hứng. Ý tưởng mới. Sự bùng nổ của nguồn năng lượng. Nhưng đã bao giờ bạn thử nhìn nó với góc độ về tình dục.

Ace of Wands trong Waite Tarot. Ảnh: Wikipedia
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ