Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Gemini (Trải Bài Song Tử)

item-thumbnail
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia.Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của sự giao tiếp : Giáo dục bậc cao và môi trường tuổi thơ. Giao tiếp. Hạnh phúc. Thông minh. Thành tựu. Anh chị em. Tình làng nghĩa xóm. Những chuyến du lịch và di chuyển gần và ngắn.

Ý Nghĩa Lá Bài:
- Lá 1: Bạn bè đối xử với tôi ra sao ? (bạn bè bình thường, xã giao)
- Lá 2: Người thân đối xử với tôi ra sao ? ( họ hàng, ruột thịt)
- Lá 3: Đồng nghiệp đối xử với tôi ra sao ? (chung nghề)
- Lá 4: Hàng xóm đối xử với tôi ra sao ? (xung quanh nơi ở)
- Lá 5: Cách ứng xử lại với bạn bè ? 
- Lá 6: Cách ứng xử lại với người thân ? 
- Lá 7: Cách ứng xử lại với đồng nghiệp ?
- Lá 8: Cách ứng xử lại với hàng xóm ?

 
Xem toàn bộ các trải bài Hoàng Đạo Zodiac: nhắp vào đây.


Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ