Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Io (Io Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của sự che giấu.

Io là vệ tinh tự nhiên trong số 4 vệ tinh của sao Mộc. Nó được đặt theo tên con gái của thần sông Aros, và là nữ tư tế của Hera - 1 trong những tình nhân của thần Zeus. Ban đầu Io được Zeus che giấu khỏi tầm nhìn của Hera bằng đám mây đen, rồi lại bị biến thành bò trắng,..Trải bài Io giúp chỉ ra những điều bị người khác che giấu, điều đó là ý tốt hay xấu đối với bạn.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều bị che giấu là gì?

- Lá 2: Lí do đối phương giấu diếm tôi?

- Lá 3: Việc che giấu đem lại cho tôi điều gì?

- Lá 4: Ảnh hưởng của nó đến tôi?

- Lá 5: Tôi nên làm gì/ cư xử như thế nào?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ