Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Rhea (Rhea Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...


Ý Nghĩa Trải Bài: 
Trải bài của kế tục, nối tiếp.

Rhea là vệ tinh lớn thứ 2 của sao Thổ và là vệ tinh lớn thứ 9 trong hệ Mặt Trời. Rhea được đặt theo nữ thần Titan, vợ của Cronus, là con gái của nam thần Uranus và nữ thần Gaia. Ngoài Gaia, bà cũng được biết đến như mẹ của các vị thần trên đỉnh Olympus. Bà đại diện cho dòng chảy vĩnh cửu thời gian cũng như các thế hệ nối tiếp nhau.

Trải bài Rhea chỉ ra vấn đề liên quan đến việc người kế tục (gia đình, công việc,...), thế hệ sau của người đặt câu hỏi sẽ như thế nào và các biện pháp cần thiết.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều bản thân tôi yêu cầu và mong đợi ở người kế tiếp?

- Lá 2: Điều mà người kế tiếp có thể mang lại?

- Lá 3: Thế mạnh cũng như những gì người kế tiếp thể hiện ra bên ngoài?

- Lá 4: Điểm yếu cũng như nội tâm sâu xa được che đậy của người kế tiếp?

- Lá 5: Nên làm như thế nào để người kế tiếp đi theo đúng hướng tôi muốn?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 


Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ