Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hoàng Đạo Aries (Trải Bài Bạch Dương)

item-thumbnail
Hầu hết các hệ thống chiêm tinh học đều chia vòng hoàng đạo thành các cung (thường là 12 cung) tùy thuộc vào giờ và địa điểm, hơn là vào ngày tháng. Các cung của vòng hoàng đạo biểu trưng cho nhiều không gian sống, bao gồm không gian vật lý xung quanh một người và những trải nghiệm cá nhân của người đó. Theo các miêu tả, sự xếp đặt các hành tinh hay các yếu tố trong vòng hoàng đạo vào các cung sẽ quyết định rất nhiều đến không gian hoạt động của mỗi người, mục tiêu và các hành động mà người ta hướng vào đó. - Wikipedia.


Trải Bài Hoàng Đạo Zodiac: Trải Bài Aries (Trải Bài Bạch Dương)
Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của bản thân. Điều này bao gồm sự tự nhận thức, cơ thể vật lý, nhân cách, diện mạo, quan điểm cá nhân về cuộc sống, ý thức về tính cách của mình, sự tự nhận thức về chính bản thân, môi trường sơ khai và những sự khởi đầu; cách mà chúng ta bắt đầu vả thúc đẩy. Nó sẽ tác động mạnh mẽ đến nhân cách của bạn và cách mà người khác nhìn bạn.

Ý Nghĩa Lá Bài:
- Lá 1: Người khác nghĩ về tôi ?
- Lá 2: Thuận lợi của bản thân tôi trong nhận thức ?
- Lá 3: Khả năng nhận thức của tôi ?
- Lá 4: Nhận thức của tôi về cuộc sống ?
- Lá 5: Khó khăn của bản thân tôi trong nhận thức ?
- Lá 6: Tôi nghĩ về người khác ?

Xem toàn bộ các trải bài Hoàng Đạo Zodiac: nhắp vào đây.

Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Lê Nhật Hoàng, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hà Nội.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ