Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hành Tinh Jupiter Sao Mộc (Jupiter Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...
Ý Nghĩa Trải Bài:

Trải bài của niềm vui, may mắn.
Sao Mộc là hành tinh tượng trưng cho sự phát triển, hoặc những gì may mắn mà bản thân có thể gặp được và thành công từ đó. Trải bài sao Mộc cho thấy những lý tưởng, mục đích và những gì bạn mang lại bản thân khiến bản thân hạnh phúc. Xác định xem bạn đã biết cách tận hưởng cuộc sống hay chưa.

Ý Nghĩa Lá Bài:
- Lá 1: Điều sẽ làm tôi thích?
- Lá 2: Điều thật sự làm tôi hài lòng?
- Lá 3: Hiện trạng cuộc sống của tôi bây giờ?
- Lá 4: Tôi đã bỏ lỡ những gì?
- Lá 5: Tôi sẽ tìm thấy những điều làm cuộc sống của mình tốt đẹp hơn bằng cách?
- Lá 6: Điều tôi cần tránh trong khi tận hưởng cuộc sống?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ