Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Luna Trăng tròn (Luna Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...
Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của cảm xúc.

Luna (Full Moon) thời điểm trăng tròn ảnh hưởng nhiều lên con người về mặt cảm xúc. Nó khiến bạn tự mâu thuẫn giữa cảm xúc và lí trí. Nó tác động lên cảm xúc khiến bạn mất kiểm soát và ra 1 số quyết định thường là tiêu cực, có xu hướng muốn kết thúc 1 chuyện gì đó. Trải bài Luna giúp chỉ ra sự thật của sự việc và đưa lời khuyên thay vì để cảm xúc lấn át.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Điều tôi cảm thấy?

- Lá 2: Điều tôi muốn làm?

- Lá 3: Sự thật tôi cần biết?


- Lá 4: Tôi nên xử lý như thế nào?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ