Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Deimos (Deimos Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...Ý Nghĩa Trải Bài: Trải bài của nỗi sợ không tên.

Deimos (ám ảnh, kinh hoàng) là mặt trăng còn lại của sao Hỏa. Nó đem theo sự khiếp sợ trong tiềm thức được ám ảnh lâu dài từ chuyện gì đó.

Trải bài Deimos giúp chúng ta hiểu rõ những nỗi sợ không tên, những nỗi sợ mơ hồ mà bản thân không định rõ ra được trong tiềm thức mỗi người. Nó khác với Phobos - sợ hãi 1 sự việc, 1 người nào đó rõ ràng trong thực tế. 

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Tôi đang bị ám ảnh bởi điều gì?

- Lá 2: Dấu hiệu sự khiếp sợ trong tiềm thức ấy được thể hiện bằng cách?

- Lá 3: Nguyên nhân điều đó ám ảnh đến tôi?

- Lá 4: Điều đó ảnh hưởng đến tôi cũng như cuộc sống của tôi như thế nào?

- Lá 5: Điều gì sẽ giúp tôi vượt qua được?

- Lá 6: Bản thân tôi phải làm gì để kiểm soát được và vượt qua nó?

Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.

Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 

Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ