Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P5) - Phương Pháp Năng Lượng (Timing by Energy Factors)

item-thumbnail
Sử dụng giá trị năng lượng của bộ bài trong tiên tri thời gian được đề cập qua hai phương pháp chính: Phương Pháp Đoán Thời Gian Qua Năng Lượng và Phương Pháp Năng Lượng Thụ Động - Chủ Động.


Chuyên Đề Thời Gian Trong Tarot


Phương Pháp Đoán Thời Gian Qua Năng Lượng (Timing by Energy Factors) của Eva Yaa Asantewaa

1. Nguyên Lý

Nguyên lý được trình bày trong "The Tarot and Time: Some Suggestions" của Eva Yaa Asantewaa. Nhìn chung phương pháp này có mối quan hệ trực tiếp với Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology) khi nó chủ yếu bàn đến tốc độ nhanh chậm của từng lá bài, nhưng không phải dựa trên số học, mà dựa trên năng lượng của lá bài. Nó có thể coi như một bổ sung cho phương pháp Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology) khi gặp phải các lá Major Arcana. 

Nguyên lý của Asantewaa dựa trên ý nghĩa tốc độ của bộ đầu hình Wands - Cups - Swords - Pentacles, điều mà ta đã gặp trong lý luận của Phương Pháp Đếm Thời Gian Theo Số Học (Timing by Nunerology), và bổ sung thêm các ý nghĩa về tốc độ cho các lá Mặt thay vì coi chúng là các nhân vật liên quan, bổ sung thêm cho các lá Major Arcana thay vì coi chúng là các nhân tố tác động. 

Tương ứng ở đầu hình:

- Swords: diễn ra tức thời ở cấp độ giờ.
- Wands: diễn ra nhanh ở cấp độ ngày.
- Cups: diễn ra chậm ở cấp độ tháng.
- Pentacles: diễn ra rất chậm ở cấp độ năm.
- Lý luận này giống với lý luận của Teresa Michelsen trong "Timing Questions", thứ tự tốc độ giống với WinterRose trong Aeclectic Forum (TarotForum.net). 

Tương ứng ở Minor Arcana (các lá Số - Pip cards)

- Ace: bắt đầu hình thành. 
- 2, 3, 4 ... 8: các cấp độ hình thành, thời điểm xảy ra có tốc độ tăng dần từ 2 đến 8.
- 9: tốc độ gấp, gần như sẽ sớm sảy ra.
- 10: tiến trình sắp hoàn thành.
- Tốc độ của các lá Minor Arcana - Pips Cards không đều nhau. Thời gian trong bộ Swords (cấp độ giờ trong ngày) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 2h cho mỗi cấp. Thời gian trong bộ Wands (cấp độ ngày trong tháng) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 3 ngày cho mỗi cấp.  Thời gian trong bộ Cups (cấp độ tháng trong năm) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 1 tháng cho mỗi cấp. Thời gian trong bộ Cups (cấp độ năm trong đời) được chia thành 10 cấp từ Ace - 9, tức là khoảng 1 năm cho mỗi cấp, tối đa 10 năm.  Chú ý là tốc độ thời gian đi ngược lại với số lượng thời gian. Vd như Ace of Swords tương ứng 24 giờ tới, 5 of Swords tương ứng 12 giờ tới, 10 of Swords tương ứng 1 giờ sắp tới kể từ lúc bói....

Trong "Tarot and Timing" của Barbara Moore, có ghi về một cách nhận định về thời gian thú vị, nhưng khác với cách nhìn nhận của Asantewaa về các lá Minor Pip Cards. 
- Ace, 2, 3: tình trạng mới bắt đầu và rất sớm.
- 4, 5, 6: tình trạng đang tiến triển.
- 7, 8, 9: tình trạng đang kết thúc.
- 10: tình trạng kết thúc hoàn toàn.

Tương ứng ở Minor Arcana (các lá Mặt - Court Cards):

- Kings: thời gian lâu dài cho kinh nghiệm, chưa thể diễn ra sớm.
- Queens: thời gian tương đối ở hiện tại, sẽ diễn ra.
- Page và Knight: thời gian hiện tại, sẽ diễn ra ngay thời điểm này.
- Các lá Minor Arcana - Lá Mặt dường như biểu hiện tốc độ liên quan đến nhân vật trong trải bài, hơn là một tốc độ thời gian cụ thể.

Tương ứng ở Major Arcana:

- The Fool: nhanh chóng, không định trước, rất bất ngờ 
- Magician: nhanh chóng nhưng đã có sự chuẩn bị và nghiên cứu cũng như nỗ lực.
- High Priestess: chậm chạp, thường đi sau một sự kiện khác hay một phát hiện khác, cần thời gian và nỗ lực
- The Empress: đến tự nhiên, cần thời gian nhất định để diễn ra
- The Emperor: rất lâu để phát triển, nhưng càng về sau càng nhanh chóng
- Heirophant: diễn ra dễ dáng sau khi các kết nối được thiết lập, sự tiến triển bền vững
- The Lovers: chỉ diễn ra sau một quyết định cấp tốc hay một sự thay đổi định hướng, rất nhanh chóng diễn ra
- The Chariot: điều hiển nhiên xảy ra, với sự giúp sức của các yếu tố trong và ngoài, có thể liên hệ với những biến động xã hội hay thiên chúa
- Strength: chỉ sảy ra sau khi một sự kiện bất ngờ ập đến, cẩn trọng trong tiến hành các quy trình
- The Hermit: diễn ra chậm và chắc, mọi thứ được lên kết hoạch, tính toán, suy tư trước khi diễn ra, được hỗ trợ bởi các yếu tố bên trong mà không có sự tác động bên ngoài
- The Wheel of Fortune: diễn ra tuần hoàn, lặp đi lặp lại, cần tìm hiểu về yếu tố bên trong hay ngoài tác động lên các quyết định.
- Justice: diễn ra chỉ sau khi đạt sự cân bằng, hay đã được nghiên cứu kỹ, diễn ra đúng trật tự
- The Hanged Man: cực kỳ chậm, khó phát triển, không có động lực. Đôi khi là sự đứng im hay dừng lại. Nó cũng ám chỉ thời gian trống và thời gian trầm tư về quá khứ hay sự thư giãn tạm thời 
- Death: sự thay đổi bi kịch, nhanh chóng và chuẩn bị một chu trình mới 
- Temperance: phát triển có quản trị, chỉ diễn ra khi có kết quả một quá trình hay có sự cân bằng trong quy trình 
- The Devil: sự trễ nãi, có thể dừng vô thời hạn, hay bị thục lùi về trước. Chỉ phát triển sau khi đã nghiên cứu kỹ các bước trong quá khứ hoặc bài học đã rút được, chỉ xảy ra sau khi nhận thức được đúng đắn 
- The Tower: rất nhanh, xu hướng bi kịch và tiêu cực, không được dự trù trước 
- The Star: biến đổi có chu kỳ sau thanh tẩy hoặc sau khi thanh lọc, đối thoại. Diễn ra dễ dàng sau đó, nhưng có thể không được tính toán trước và không thường xuyên 
- The Moon: diễn ra theo tự nhiên, đi theo sự phát triển của chu kỳ trăng (?), diễn ra trong tháng.
- The Sun: diễn ra trong ngày, chu kỳ tự nhiên của trồi và lặng trong cuộc sống (?)
- Judgement: chỉ diễn ra khi mọi thứ được hiểu rõ ràng và có sự cân nhắc nặng nhẹ. 
- The World: thời gian được toan tính, quá khứ tương lai hay hiện tại đều có giá trị cân bằng.

2. Bình Luận:

Mốc thời gian tương đối mơ hồ. Nó thích hợp khi xét chung tổng thể trong một trải bài hoàn chỉnh nào đó, hơn là xét riêng bản thân lá bài. Ngoại trừ các chỉ dẫn về Minor ở lá Số có thể chỉ rõ thời gian trong tương lai, các chỉ dẫn Minor ở lá Mặt chỉ cho thấy sự biến đổi bên trong nhân vật của trải bài, còn chỉ dẫn Major chỉ cho thấy cách mà sự biến đổi đó diễn ra. Ưu điểm của nó chính là thời gian trong lý luận này một mặt, cho phép người bói diễn giải tương đối rộng theo sự hiểu biết của lá bài, có thể mở rộng được các giải pháp, mặt khác cho phép tiếp cận nhiều hơn về các khía cạnh khác của vấn đề  thời gian. Nhược điểm của nó là sự mơ hồ, hoàn toàn không xác định được một cách hiệu quả. Dù vậy, tôi đánh giá cao ưu điểm của phương pháp này.


Phương Pháp Năng Lượng Thụ Động - Chủ Động (Timing by Positive-Negative Energy) 

1. Nguyên lý

Được trình bày trong "A Matter of Timing" của James Rioux, và trong "Timing Questions" của Teresa Michelsen. Dường như James Rioux là tác giả của phương pháp này. Phương pháp sử dụng tính chất thụ động và chủ động của bộ đầu hình để xác định thời gian. Phiên bản của phương pháp này có thể là 3 lá, 4 lá hay thậm chí nhiều hơn. 

Các lá bài được phân thành 4 nhóm nguyên tố: Lửa, Nước, Đất, Khí tuỳ theo đầu hình. Lửa và khí được coi là chủ động, năng lượng cao; còn đất và nước được coi là thụ động, năng lượng thấp. Nếu trong trải bài, số lượng lá chứa năng lượng cao nhiều thì thời gian diễn ra sự kiện đó càng sớm, ngược lại, nếu số lượng lá chứa năng lượng cao quá thấp thì sẽ rất lâu, sự kiện đó mới diễn ra. Cụ thể như sau:
- Hơn 75% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo ngày (từ 1 ngày đến 7 ngày).
- Từ 75% đến 50% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo tuần (từ 1 tuần đến 4 tuần).
- Từ 50% đến 25% số lá bài là năng lượng cao: sự kiện tính theo tháng (từ 1 tháng đến 12 tháng).
- Từ 25% trở xuống: sự kiện tính theo năm (nhiều năm).

Nguyên lý này đặc biệt thuận lợi nếu sử dụng trải bài Celtic Cross (với 10 lá bài). Cụ thể, nếu một câu hỏi được trải theo Celtic Cross, ta có thể đếm số lá bài chủ động (nhiều năng lượng) để phán đoán như sau:
- 8/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo ngày.
- 5/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo tuần.
- 2/10 lá bài trở lên chứa nhiều năng lượng: tính theo tháng.
- ít hơn 2 chứa nhiều năng lượng: tính theo năm.

2. Bình Luận

Phương pháp này vô cùng hữu ích vì nó được tích hợp sẵn trong trải bài đang hỏi mà không cần đưa thêm câu hỏi phụ theo thời gian. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là độ chính xác khá kém, mơ hồ và chung chung. Độ giãn cách giữa các mốc thời gian cũng rất khó xác định. Mặc dù vậy, phương pháp này thật sự rất thú vị vì nó không cần bất kỳ trải bài riêng lẻ nào.

Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.

Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ