Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Dione (Dione Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...Ý Nghĩa Trải Bài: 
Trải bài của trị thương.

Dione là vệ tinh thứ mười hai tính từ sao Thổ, được đặt tên theo một nữ thần cổ xưa. Theo một số giả thiết cô được biết đến như mẹ của nữ thần Aphrodite. Trong sử thi Iliat cô cũng được nhắc đến. Điểm đặc biệt ở Dione là cô có thể chữa trị những vết thương cho các vị thần.

Trải bài Dione sẽ chỉ ra những vấn đề liên quan đến tình hình việc chữa trị vết thương, những bệnh tật phổ biến thường gặp.


Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Nguyên nhân khiến bị thương/ bị bệnh?

- Lá 2: Diễn biến trong thời gian tới?

- Lá 3: Thái độ nên có đối với tình trạng bệnh tật?

- Lá 4: Những điều cần lưu ý?

- Lá 5: Chuyển biến của bệnh tật có thể nhất?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ