Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Hỏi Người Ấy Còn Thương Mình Không - Trải Bài Một Lá

item-thumbnail
Câu Hỏi:

Hỏi người ấy có còn thương mình không? Ra 6 of cups là sao? Ai giúp mình khai sáng trí não với....
Câu hỏi của Trang Tròn Trĩnh, một thành viên của Tarot Huyền Bí. Bộ bài sử dụng là Thoth Tarot.
Trải Bài Một Lá với Thoth Tarot. Ảnh: Trang Tròn Trĩnh.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ