Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hyperion (Hyperion Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...


Ý Nghĩa Trải Bài: 
Trải bài của quan sát và quyết định khôn ngoan.

Vệ tinh thứ 16 của Sao Thổ - Hyperion được đặt tên theo một trong những Titans, con trai của Uranus và Gaia. Ông đại diện cho ánh sáng, sự khôn ngoan cũng như thầm lặng quan sát. Chính ông cũng là một trong những người âm mưu với Cronus lật đổ Uranus. Ông đại diện chiếm giữ trụ cột phương Đông. 

Trải bài Hyperion được dùng đến khi bạn biết, quan sát về một kế hoạch, một vấn đề trong một khoảng thời gian nhưng chưa biết phải quyết định như thế nào cũng như cần nhìn thấy điều gì quan trọng nhất trong vấn đề để quyết định.

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Kế hoạch/ Vấn đề đó là gì?

- Lá 2: Diễn biến của nó?

- Lá 3: Ảnh hưởng của nó tới tôi hay đến người tôi quan tâm như thế nào?

- Lá 4: Điều tôi quan sát được và đặt ra nghi vấn?

- Lá 5: Điều đang xảy ra/ Sự thật mà tôi không quan sát được?

- Lá 6: Điều khiến cho tôi khó quyết định?

- Lá 7: Tôi nên quyết định như thế nào?

- Lá 8: Hướng đi của kế hoạch/ vấn đề sau khi tôi đã quyết định được?Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 
Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ