Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Ganymede (Ganymede Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...


Ý Nghĩa Trải Bài: 

Trải bài của sự phục vụ trong công việc.
Ganymede là vệ tinh lớn nhất của sao Mộc và cũng là vệ tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời. Vệ tinh này được Galileo phát hiện ra và được Simon Marius đề xuất đặt tên theo Ganymede, nhân vật trong thần thoại Hi Lạp để chứng minh sự phục vụ tận tình của chàng trai này (Sao Mộc được đặt tên là Jupiter, chính là Zeus theo thần thoại Hi Lạp). 
Ganymede được biết đến như con trai của Tros, vua thành Troy - một trong những người tình của Zeus, được Zeus đem về núi Olympus ban cho sự bất tử, hầu rượu các vị thần và mang nước cho mình. Zeus cảm kích trước sự phục vụ của chàng nên đã đặt tên một chòm sao mang tên Aquarius, nghĩa là người mang nước.

Trải bài Ganymede sẽ nói về sự phục vụ của bản thân mỗi người trong công việc đến mức nào, mang lại điều gì?

Ý Nghĩa Lá Bài:

- Lá 1: Vị trí của tôi trong công việc?

- Lá 2: Điều tôi cần đạt được trong việc phục vụ công việc?

- Lá 3: Tôi đã phục vụ được những gì?

- Lá 4: Mọi người đánh giá sự phục vụ của tôi như thế nào?

- Lá 5: Tôi cần khắc phục những gì?

- Lá 6: Sự phục vụ của tôi mang lại cho tôi những gì?


Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 


Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ