Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Trải Bài Tarot Chiêm Tinh: Trải Bài Hành Tinh Mercury Sao Thủy (Mercury Spread)

item-thumbnail
Các trải bài tarot chiêm tinh được thiết kế dựa trên sự vận dụng các yếu tố chiêm tinh vào trong trải bài. Mỗi trải bài được cấu trúc theo vị trí biểu tượng chiêm tinh của trải bài. Mỗi đặc tính chiêm tinh được vận dụng vào ý nghĩa của trải bài tùy thuộc vào đặc tính chiêm tinh của nó: hành tinh, hoàng đạo, trợ tinh, đại hộ tinh, hộ tinh, tiểu tinh ...

Ý Nghĩa Trải Bài: 
Trải bài của giao tiếp:
Theo thần thoại, Thần Mercury (La-mã) hay thần Hermes (Hy-lạp) đc biết đến như thần di chuyển, thần diễn thuyết và nhanh trí,... Thì trong chiêm tinh, sao Thủy là hành tinh chi phối các hoạt động lí trí. Sao Thủy là hành tinh của sự thông minh và giao tiếp, bất kể hình thức giao tiếp đó được thực hiện theo phương cách nào. Trải bài cho thấy tài giao tiếp, tính thuyết phục, và sự sắc xảo, đầu óc nhanh nhạy của bạn.

Ý Nghĩa Lá Bài:
- Lá 1: Điểm mạnh trong việc giao tiếp của tôi/cách tôi thuyết phục được mọi người?
- Lá 2: Điểm cần khắc phục?
- Lá 3: Tôi nắm bắt và sử dụng những thông tin có sẵn như thế nào?
- Lá 4: Phản ứng của bản thân khi mọi người đồng tình khiến sự việc tiến triển như thế nào?
- Lá 5: Phản ứng của bản thân khi có người phản đối?
- Lá 6: Làm như thế nào tôi có thể khai thác hết khả năng, đầu óc của mình?
- Lá 7: Làm như thế nào tôi có thể tránh những tác động tiêu cực, cản trở đầu óc mình?Xem toàn bộ các trải bài trong cuốn 101 Trải Bài Chiêm Tinh Học Dành Cho Tarot của Trang Sai.
Phil Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp. 

Trang Sai, thành viên Mật Hội Tarot, một người nghiên cứu Tarot tại Hải Dương.

Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ