Tarot Huyền Bí Blog thủ thuật
10/10 1500 bình chọn

Ý Nghĩa Số 8 Trong The Strength

item-thumbnail
Dẫn: Bài viết này mạng quan điểm cá nhân của mình (Fleur de Lis). Dạo này lười nên làm biếng đọc sách. Tóm tắt thôi. Quy tắc đầu tiên khi phân tích ý nghĩa huyền học của một lá bài mà Papus [*] đề cập đến là phân tích ý nghĩa số học của lá bài đó. Số 8 là một con số cực kì quan trong trong kinh thánh. Mình sẽ liệt kê các ý nghĩa của nó ra trước.


Lời bàn: Đã hiệu đính bởi tác giả Tarot Huyền Bí. Tác giả Tarot Huyền Bí đã đổi lại tên bài viết và nhiều phần trong bài viết trên cơ sở hiệu đính và cố gắng giữ lại phần lớn tư tưởng của Fleur de Lis. Chân thành cảm ơn Fleur de Lis cho bài viết tương đối hoàn chỉnh của mình. Tôi chia phần trình bày của Fleur de Lis vào hai phạm trù cơ bản để phân tích: một là Cựu Ước và mối liên hệ giữa sự giao ước, bắt đầu giao ước; hai là Tân Ước và mối liên hệ giữa sự phục sinh và sự rửa tội.
Lá The Strength trong Waite Tarot.
Nguồn: Wikipedia.com

A. Từ Cựu Ước (Do Thái Giáo) - Sự Giao Ước và Sự Bắt Đầu Giao Ước

Giao ước với Thiên Chúa  trong Sáng Thế Ký 17:10-12: "Đây là giao ước Ta mà các ngươi phải giữ, tức giao ước giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này: Mỗi người nam của các ngươi phải được cắt bì. Các ngươi sẽ cắt bỏ phần da bọc quy đầu, và đó sẽ là dấu của giao ước giữa Ta với các ngươi. Trải qua mọi thế hệ, trong vòng các ngươi, hễ ai sinh con trai, khi đứa trẻ được tám ngày, các ngươi phải cắt bì cho nó, bất kể nam nô lệ sinh ra trong nhà ngươi, hoặc nam nô lệ do ngươi bỏ tiền mua về từ dân tộc khác, không thuộc dòng dõi ngươi.". 

Từ "Cầu Vồng" (קשת, qeshe) với các kí tự Latin ở trên có trị Gematria [**] là 800. Giá trị số 800 này trong tiếng Hy Lạp tương ứng với từ "Lord" (Chúa Tể) và "Faith" (Đức Tin). Nó còn là giá trị của OMEGA, kí tự cuối cùng trong bản chữ cái của Hy Lạp. Trích Sáng Thế Ký 9:13 : "Ta đặt cầu vồng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất..". Ngoài ra 888 là giá trị số của tên Chúa trong tiếng Hy Lạp. Nó tương ứng với cụm từ "Yeshoth Elohenu", tức sự cứu rồi của Chúa. Trong lý luận của The cube in the Holy of Holies: Bởi về 8=2x2x2, tức là một hình lập phương. Và hình lập phương này xuất hiện trong the Holy of Holies, nằm trong Solomon Temple (cả 1 bài viết dài ơi là dài về cái này [***]). Phép Gematria còn cho phép một sự liên hệ giữa Jesus & Lucifer: Gía trị số của 2 cái tên này đều là 444, nên Jesus+Lucifer = 444+444 = 888, một lần nữa, ta lại thấy được trị số của cụm từ "Sự cứu rỗi của Chúa".

Lời bình [****]: Số tám trong cựu ước thường được tham chiếu đến số bảy, mà đặc biệt là số bảy đầu tiên xuất hiện trong cựu ước: ngày thứ 7, ngày nghỉ ngơi, ngày cuối cùng trong công việc sáng thế (Sáng Thế Ký 2:2 ). Ngày thứ 8 được coi là sự khởi đầu của trần tục, trong khi 7 ngày đầu được coi như sự tiếp nối của thánh thần. Ngày số 1 được coi là sự khởi đầu của tạo lập, ngày số 8 được coi là sự khởi đầu của hành sự. hãy tưởng tượng thế này: ngày số 1 là ngày xin giấy phép lập công ty, ngày số 7 là ngày ký giấy phép và ngày số 8 là ngày khai trương công ty. Số 8 là sự giao ước bắt đầu hiệu lực.

Phải chăng trong do thái giáo, số 8 biểu hiện cho sự bắt đầu của các thế lực trần tục ở The Strength (Sức Mạnh) cho đến The Temperance (Sự Biến Đổi), thay thế cho các thế lực siêu nhiên ở lá The Magician (Tư Tế) đến The Chariot (Cỗ Xe), và chuẩn bị báo trước cho chu kỳ của các thế lực suy vong ở The Devil (Ma Quỷ) cho đến The World (Thế Giới) trước khi bắt đầu sự khởi đầu mới ở The Fool.

Lý luận ba chu kỳ dường như được hiện hữu ở đây: Chu kỳ I (từ lá số 1 đến 7), chu kỳ II (từ lá số 8 đến 14), chu kỳ 3 (từ lá số 15 đến 21) và cuối cùng ở 0 The Fool. Đây là lý luận bộ bảy của Osward Wirth: chu kỳ 1 là tâm linh, chu kỳ 2 là tâm hồn, chu kỳ 3 là thể xác. Trong đó lá số 8 được coi là sự bắt đầu của yếu tố tâm hồn trần tục sau chu kỳ của các yếu tố tâm linh thánh thần và trước khi đến cuối cùng của chu kỳ suy vong trong tarot, chu kỳ của thể xác suy đồi.


B. Tân Ước (Thiên Chúa GIáo) - Sự Phục Sinh và Sự Rửa Tội

Một vài chi tiết trong tân ước được nêu ra đây có mối liên hệ với sự khởi đầu trong lá số 8 The Strength. 
Một chi tiết quan trọng bắt đầu từ sự ra đời của Jesus như là sự khởi đầu của thiên chúa qua phép cắt bì của Do Thái Giao. Joseph và Mary đã tuân theo giao ước cắt bì: Trích Lu Ca 2:21: "Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Jêsus, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ."
The Strength trong bộ Papus Tarot.
Nguồn: queenoftarot.com

Phép Báp Têm còn được nhắc đến nhiều trong kinh thánh ám chỉ sự khởi đầu mới của một linh hồn: trích Phê-rô 3:18-24: "Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài."

Sự hồi sinh (Resurrection) của thiên chúa cũng gắng liền với ngày thứ 8 sau khi chết. Trích từ Gia iêng 20:26 [*****]: "Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Ðức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!".

Lời bình [****]: Khác với Cựu Ước, Tân Ước dường như chú trọng hơn đến khía cạnh sự phục sinh và rửa tội, mặc dù phép cắt bì được thay thế bởi phép rửa tội, nhưng vẫn có chung một khởi nguồn giao ước (dù có sự khác biệt giữa cũ và mới). Cả hai đều bắt đầu của sự trần tục (hay tâm hồn theo Wirth), vẫn thấy rõ được tính chất "không thần thánh" khác hẳn nhóm lá thần thánh từ 1 đến 7, nhưng cũng không đến mức suy đồi như ở các lá từ 15 đến 21. Trong khi đó, sự phục sinh của Jesus có lẽ ám chỉ đến lá số 0 hơn lá số 8. Fleur de Lis có lẽ không hiểu được cách diễn đạt ẩn ý của kinh thánh, không phải ngẫu nhiên mà cụm từ "Ngày thứ nhứt trong tuần lễ" được nhắc đi nhắc lại hai lần (Gia êng 20:1 và 20:19), trước khi nói đến con số 8. Đó là vì ngày thứ tám sau tuần lễ, tức là ngày thứ 7 sau  ngày phục sinh, ngày thứ 8 sau ngày bị đóng đinh. Ngày này là ngày của sự khởi đầu mới - The Fool. Dù vậy, tôn trọng cách lý luận của Fleur de Lis, nên vẫn để nguyên sự hồi sinh trong mục phân tích số 8 này.

C. Lời Bình Chung [****]

Ngoại trừ vấn đề về sự phục sinh của Jesus có thể chưa thoả đáng, những chi tiết còn lại khả dĩ đáng tin cậy. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng, ý nghĩa của vị trí số 8 này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trước nhất, nó dành cho các bộ bài thuộc họ Golden Dawn, vì sự cải biến vị trí số 8 và 11 giữa 2 lá The Strengh và The Justice, do đó phần phân tích này có lẽ không phù hợp với các bộ bài cổ họ Marseille. Thứ hai là nó dành cho các lý luận gần gũi với sự phân chia bộ 7 như Wirth, và chịu ảnh hưởng của các trường phái này. Cuối cùng là sự chấp nhận ảnh hưởng của Do Thái Giáo và Thiên Chúa Giáo trong sự tác động lên nghĩa của lá bài. Tác giả Fleur de Lis còn lầm lẫn giữa phân tích gematria của cựu ước trong Do Thái Giáo vốn không được Thiên Chúa Giáo chấp nhận khi gộp chung cả hai phần trong tựa đề cũ, dù vậy, đây là sự lầm lẫn không quá quang trọng.

Chú thích hình ảnh

Người đàn bà và con sư tử trong hình khiến mình liên tưởng đến 2 chòm sao liên nhau là Xử Nữ và Sư Tử. Sở dĩ mình liên tưởng như thế vì 2 chòm sao này gắn liền với hình ảnh Nhân Sư của Ai Cập, vốn sở hữu khuôn mặt và ngực phụ nữ và thân thể sư tử. Alice Bailey viết về Nhân Sư như sau: "Virgo and Leo together stand for the whole man, for the God-man as well as for spirit-matter".

 Ghi chú:
 [*] Fleur de Lis không nói rõ, có lẽ là cuốn Tarot of the Bohemians của Dr. Papus
[**] Không thấy dẫn chứng của Fleur de Lis.
[***] Đọc thêm bài Gematria ngay trong trang này. http://www.tarothuyenbi.info/2011/09/ban-ve-phep-dien-giai-so-hoc-than-thanh.html 
[****]: Lời bình của tác giả Tarot Huyền Bí, thêm vào bài gốc của Fleur de Lis.
[*****] Trong bài gốc, Fleur de Lis nhầm lẫn là trích dẫn John 20:14 mà đúng ra phải là John 20:26. Hiệu chỉnh bởi tác giả Tarot Huyền Bí.  

Nguồn:
http://www.esotericastrologer.org/Newsletters/53%20LeoVirgo%20Sphinx.htm
http://www.biblestudy.org/bibleref/meaning-of-numbers-in-bible/8.html
http://www.vietchristian.com/kinhthanh/
http://www.jesusbelievesinevolution.com/888_jesus_christ_prophecy_numerology.htm


Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp. 
Fleur de Lis, thành viên Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Mỹ.
Đọc tiếp »
Tiếp Tục
Trang chủ