Thành Viên của Golden Dawn

Golden Dawn là tên viết tắt của hội kín Hermetic Order of the Golden Dawn (Hội kín Bình Minh Ánh Kim), một hội kín có quan hệ lịch sử quan trong với hệ thống bói bài Tarot. Đây là danh mục thành viên nổi tiếng nhất của hội kín này.

Sara Allgood (1879–1950), nữ diễn viên sân khấu và diễn viên điện ảnh tại Mỹ người Ailen
  
Allan Bennett (1872–1923), được biết như nhà truyền bá đạo Phật đầu tiên ở châu Âu
  
Arnold Bennett (1867–1931), tiểu thuyết gia người Anh
  
Edward W. Berridge (ca. 1843–1923), nhà vật lý vi lượng đồng căn của Anh
  
Algernon Blackwood (1869–1951), nhà văn truyện siêu nhiên người Anh
  
Aleister Crowley (1875–1947), nhà văn, nhà huyền bí học người Anh

Florence Farr (1860–1917), nhạc sĩ, diễn viên tại Luân Đôn người Anh
  
Robert Felkin (1853–1925), nhà truyền giáo, tác gia, nhà nhân chủng học và nhà phiêu lưu châu Phi

Frederick Leigh Gardner (1857–1930), nhà huyền thuật người Anh, tác giả bộ 3 cuốn Catalogue Raisonné of Works on the Occult Sciences (1912)
  
Maud Gonne (1866–1953), tác gia, nhà cách mạng, nhà phong trào phụ nữ người Ailen
  
Annie Horniman (1860–1937), nhà sản xuất nhạc kịch tiên phong, thành viên danh dự hội trà Horniman
  
Arthur Machen (1863–1947), nhà văn nổi tiếng hàng đầu của Luân Đôn những năm 1890, cha đẻ của tiểu thuyết huyền bí như  "The Great God Pan", "The White People" và "The Hill of Dreams".
  
Gustav Meyrink (1868–1932), tác giả, dịch giả và nhà Phật học người Úc
  
E. Nesbit (1858–1924), tên thật Edith Bland, tác giả, nhà hoạt động chính trị người Anh
  
Charles Rosher (1885–1974), nhà quay phim ngườiAnh
  
Pamela Colman Smith (1878–1951), nghệ sĩ người Anh -Mỹ, đồng tác giả của bộ Tarot Rider-Waite
  
William Sharp (1855–1905), nhà thơ, nhà văn người Anh dưới bút danh Fiona MacLeod
  
Bram Stoker (1847–1912), nhà văn Ailen với tiểu thuyết lịch sử kinh dị xuất bản năm 1897 "Dracula"
  
John Todhunter (1839–1916), nhà thơ, kịch tác gia người Ailen
  
Violet Tweedale (1862-1936), tác gia người Anh.
  
Evelyn Underhill (1875–1941), nhà huyền học Cơ Đốc, tác giả cuốn "Mysticism: A Study in Nature and Development of Spiritual Consciousness"
  
Charles Williams (1886–1945), nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà lý luận văn học người Anh
  
Arthur Edward Waite (1857–1942), tác gia người Anh-Mỹ, thành viên hội Tam Điểm và đồng tác giả của bộ Tarot Rider-Waite
  
William Butler Yeats (1865–1939), nhà văn, nhà bi kịch, nhà thơ người Ailen
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Thành Viên của Golden Dawn" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ