Niên Biểu Tarot Trong Lịch Sử

Tarot. Ảnh: Internet

1. Giới Thiệu


Bài này liệt kê các bộ Tarot trong lịch sử theo thứ tự thời gian. Các phân tích về sự biến đổi hay cấu trúc nằm ở các phần nghiên cứu khác đã trình bày. Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về thứ tự ra đời các Tarot. 

2. Niên Biểu

Trước 1500:

Các Bộ Mamluk Ả rập
Bộ Cary-Yale Visconti Tarot
Bộ Pierpont-Morgan Bergamo
Bộ Brera-Brambilla
Các bộ Ferrara Tarot
Bộ Sola Busca Tarot
Bộ  Tarot de Charles VI ( hay Gringonneur Tarot)
Bộ Tarot de Gaigniere 
Bộ Minchiate (dự đoán)
Bộ Mantegna Tarocchi hay Baldini Cards (dự đoán)

Từ 1501 đến 1600:

Bộ Catelin Geoffrey Tarot - 1557
Các bộ Trappola (dự đoán)

Từ 1601 đến 1700:

Bộ Tarot de Jacques Vieville
Bộ Tarot de Jean Noblet 
Bộ Tarot Jean Noblet phiên bản của Jean-Claude Flornoy (Chỉ có các lá hình)
Bộ Tarocchino di Mitelli
Bộ Tarot de Paris của người vô danh

Từ 1701 đến 1800:

Các bộ Tarocco Bolognese
Bộ Tarot de Jean Payen (Avignon, France, 1743)
Bộ Tarot de Jean Dodal [y hệt bộ của Payen] do nhà nghiên cứu Dusserre giới thiệu)
Bộ Tarot de Jean Dodal phiên bản của Jean-Claude Flornoy (Chỉ có lá hình)
Bộ Tarot de Jean-Pierre Payen (cháu của Jean Payen ở trên)
Bộ Tarot de François Chosson
Bộ Tarot de Nicolas Bodet (1743-1751)
Bộ Tarot de Nicolas Conver (1760)
Bộ Tarot de Rhenan
Bộ Tarot de Vandenborre Bacchus
Các Bộ Tiertarock  (dự đoán)

Từ 1801 đến 1900:

Bộ Soprafino
Bộ Tarot d'Epinal
Bộ I Naibi di Giovanni Vacchetta
Bộ Jeu de la Princesse Tarot (Nhà in Dusserre phát hành)
Bộ Tarot de Lequart
Bộ Tarot de Grimaud
Bộ Tarot de Gassmann
Bộ Tarot de Conver của nhà in Camoin
Bộ Tarot de Jean Pierre Laurent 

Tứ 1900 đến 1950:

Bộ Waite-Smith Tarot ấn hành bởi Rider
Bộ Crowley-Harris Thoth Tarot
Bộ Deutsches Original Tarot
Bộ Ancien Tarot de Marseille (do Paul Marteau chỉnh lại, ấn hành bởi nhà in Grimaud)
Bộ Tarot Divinatoire của Dr. Papus
Bộ Golden Dawn Tarot của S.L. MacGregor Mathers
Bộ Tarot de Wirth của Joseph Paul Oswald Wirth
Bộ B.O.T.A Tarot của Paul Foster

Từ sau 1950:

Hầu hết kế thừa từ các bộ của Waite-Smith Tarot ở khu vực văn hóa Anh-Mỹ, và bộ Tarot de Marseille của khu vực văn hóa Châu Âu. Ngoài ra còn có các bộ đề tài hiện đại theo các văn hóa Nhật, Trung Quốc, Tây Tạng, Manga, Comics, Game ... Đây là thời kỳ bùng nổ về Tarot.


Vài bộ chưa phân loại được thời gian:

Bộ Tarot de Blanche (dự đoán Tk 19)
Bộ Tarot de Suzanne Bernardin (dự đoán Tk 19)
Bộ Swiss Tarot JJ  hay Troccas (dự đoán Tk 18)
Bộ Tarocco Piemontese (dự đoán Tk 17)
Bộ Tarocco Siciliano (dự đoán tk 17)


Phillippe NGO, tác gỉa Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "Niên Biểu Tarot Trong Lịch Sử" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ