Sách Thế Tục Tarot

Còn gọi là Book of Secular. Nó tập hợp những nghiên cứu và chỉ dẫn mới, những cách tiếp cận mới nhằm phát triển Tarot trong tương lai.

Amaral, Geraldine & Cunningham, Nancy Brady Tarot Celebrations: Honoring the Inner Voice, 1997 ISBN 1578630142
    
Fairfield, Gail Choice Centered Tarot 1990 Revised Ed. 1997 ISBN 1578630150
    
Fredericks, Emmi Smart Girl's Guide to Tarot 2004 ISBN 0312323549
    
Mangiapane, John It's All in the Cards: Tarot Reading Made Easy ISBN 1402709862
    
McElroy, Mark
        Absolute Beginner's Guide to Tarot, 2006 ISBN 0789735156
        Taking the Tarot to Heart 2005 ISBN: 0738705365
        Putting the Tarot to Work 2004 ISBN: 073870444X
        What's in the Cards for You? ISBN 0738707023
    
Renée, Janina Tarot: Your Everyday Guide, 2000 ISBN 1567185657
    
Rosengarten, Arthur Tarot and Psychology : Spectrums of Possibility 2000 ISBN 1557787840
    
Wanless, James Strategic Intuition for the 21st Century: Tarot for Business, 1998 ISBN 0609803220
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Sách Thế Tục Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ