Những Hội Thảo Quan Trọng của Tarot 2012


1. Giới Thiệu

Nhận thấy hầu hết các bạn nghiên cứu tarot ở Việt Nam ít khi quan tâm đến các hội thảo Tarot trên thế giới. Tuy nhiên, các bạn cần hiểu là các hội thảo này cực kỳ quan trọng trong việc định hình xu hướng tarot trong tương lai. Mặc khác, các hội thảo này bàn về những chuyên đề hay lý luận mà có thể trở thành thông đụng sau đó. Vì vậy, việc nắm bắt các thông tin hội thảo cũng như các bài tham luận và lý luận của tarot là rất cần thiết.

Hội thảo chuyên đề tarot, cũng giống như mọi hội thảo khác, đều có mức độ và đánh giá khác nhau. Hội thảo tôi dùng ở đây có thể hiểu theo nghĩa hẹp là Conference, Convention hoặc theo nghĩa rộng hơn bao gồm cả Meetting và Annual Events liên quan đến tarot. 

Tôi viết bài này nhằm giới thiệu với các bạn những hội thảo quan trọng và uy tín về Tarot hiện nay. Đồng thời cũng là niên biểu tarot cho năm 2012.

2. Các Hội Thảo năm 2012

ATS Annual Convention 2012
Do Association for Tarot Studies (ATS) tổ chức
Thời gian: 22-24/06/2012
Địa điểm: Melbourne, Australia
Website: www.association.tarotstudies.org/2012convention.html

UK Tarot Conference 2012
Do Oracle Line tài trợ
Thời gian: 12-13/10/2012
Địa điểm: Barbican Hotel, Central Street, London 
Website: www.tarotconference.co.uk/programme.html

Tarosophy UK Tarot Conference 2012
Do Tarotsophy (www.tarotprofessionals.com) tổ chức
Thời gian: 22-23/09/2012
Địa điểm: Keswick, the Lake District, UK
Website: http://www.tarotprofessionals.com/conference.html 

The Readers Studio Annual Meeting 2012
Do Tarot School (www.tarotschool.com) tổ chức
Thời gian: 27-29/04/2012 
Địa điểm: LaGuardia Marriott Hotel, New York
Website: www.tarotschool.com/RS12/index.html

IPCS Convention 2012
Do  International Playing-Card Society (i-p-c-s.org) tổ chức
Thời gian: 14-16/09/2012 
Địa điểm: Issy-les-Moulineaux, Paris, France
Website: i-p-c-s.org


TABI Tarot Conference 2012
Do Tarot Association of British Isles (www.tabi.org.uk) tổ chức
Thời gian: chưa có thông tin
Địa điểm: chưa có thông tin
Website: www.tabiconference.co.uk

Riviera Tarot Conference 2012
Do Deep Book Ltd (www.deep-books.co.uk); Findhorn Press (www.findhornpress.com); Inner Traditions Bear & Company tổ chức
Thời gian: chưa có thông tin
Địa điểm: chưa có thông tin
Website: www.tabiconference.co.uk


San Francisco Bay Area Tarot Symposium (ST BATS 2012)
Do Daughters of Divination (www.dodivination.com) tổ chức
Thời gian: 25-26/08/2012
Địa điểm: Golden Gateway Holiday Inn, San Francisco, USA
Website: www.dodivination.com/sf_bats_2011_summary_and_2012_dates

Cartophilia Helvetica Annual Meeting 2012
Do Cartophilia Helvetica (www.cartophilia.ch) tổ chức
Thời gian: 28-29/04/2012
Địa điểm: chưa có thông tin
Website: www.cartophilia.ch

Bube Dame König Annual Meeting 2012
Do Bube Dame König (www.bube-dame-koenig.de) tổ chức
Thời gian: 17-20/05/2012
Địa điểm: Darmstadt, Germany
Website: www.cartophilia.ch

3. Sự Kiện Khác


Tarot Art and History Tour of Northern Italy 2012
Do  Arnell Ando (Arnellart.com)Museo dei Tarocchi (www.museodeitarocchi.net) tổ chức
Thời gian: 23/09-06/10/2012
Địa điểm: Milan và Florencia, Italia
Website: www.arnellart.com/tarot-italy-tour2012.htm

Alice au royaume des cartes à jouer, de Tenniel à Pat Andrea  (Alice in the Kingdom of the Playing Cards, from Tenniel to Pat Andrea)
Do Musée français de la carte à jouer - Bảo tàng các bộ bài Pháp (www.issy.com/musee) tổ chức
Thời gian: 01/02-11/03/2012
Địa điểm: Issy les Moulineaux, Paris, France
Website: www.issy.com/musee/mi1_f2.html

Tentoonstelling Poker 
Do Nationaal Museum van de Speelkart (www.tram41.be/) tổ chức
Thời gian: 25/11/2011-28/10/2012
Địa điểm: Turnhout, Belgium
Website: www.tram41.beDMCA.com Protection Status
Bài viết "Những Hội Thảo Quan Trọng của Tarot 2012" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ