Ma Phương Tarot

1. Giới Thiệu về Ma Phương

Ma Phương là một bản cấu trúc đối xứng trong đó mỗi ô chứa một giá trị đặc biệt hoặc tạo ra một giá trị đặc biệt thông qua các phép toán hoặc phép chữ. Ma phương được sử dụng như một dâu hiệu triệu gọi dạng chữ viết. 

Ma phương toán học được biết đến lần đầu tiên vào năm 650 trước công nguyên ở Trung Quốc, với ma phương 3x3 gọi là Lỗ Chu. Nhưng ma phương được dùng trong ma thuật được phát triển ở Phương Tây, được ghi nhận lần đầu ở cuốn Shams al-Ma'arif , tên đầy đủ là Shams al-Ma'arif wa Lata'if al-'Awarif (Tiếng Arabic: كتاب شمس المعارف ولطائف العوارف‎, dịch "The Book of the Sun of Gnosis and the Subtleties of Elevated Things") xuất hiện vào thế kỷ thứ 13 ở Ả rập. Cuốn sách này được viết bởi  nhà huyền học Qabalistic tên Ali Al-boni ở Ai Cập. Vì vậy, ma phương được các nhà huyền học Kabbalah xem trọng hơn những cấu trúc ma thuật khác.

Một trang sách trong Shams al-Ma'arif 

2. Cấu Trúc Ma Phương

Nguười ta chia ma phương thành 2 loại là ma phương số và ma phương chữ. Ma phương số dùng các chữ số nguyên, tạo ra những tổng hoặc kết cấu đặc biệt thông qua các phép toán số học. Ma phương chữ dùng các chữ cái, chủ yếu là latin để tạo ra các cấu trúc chơi chữ và các thuật ngữ thông qua cách sắp xếp các chữ trong từ. Tôi sẽ giải thích lần lượt qua các ma phương số và chữ nổi tiếng để các bạn hiểu rõ cách tính trong cấu trúc ma phương trước khi đến với ma phương Tarot.
492
357
816
Ma Phương Thổ Tinh hoặc Ma Phương Lỗ Chu


Chẳng hạn ma phương phía trên được gọi là ma phương Thổ Tinh. Trong đó mỗi hàng ngang dọc chéo đều có tổng là 15. Nếu các bạn có coi phim Anh Hùng Xạ Điêu, ở phần đối đáp của Hoàng Dung với Anh Cô về lý học thì các bạn sẽ được nghe giải thích về cách tạo ma phương này theo quy tắc con rùa. Ma phương này còn có tên khác là Lỗ Chu.
232821
222426
272025
Ma Phương Kubera-Kolam

Tương tự như ma phương Thổ Tinh, ma phương Kubera-Kolam ngày nay vẫn còn trên vách ở đền thờ Ấn Độ có tổng ngang dọc chéo là 72. Ma phương này được tìm thấy ở rất nhiều nơi trên thế giới và được sử dụng làm bùa chú từ lâu đời như Ai cập, Tây Á, Ấn Độ...  Xem hình trên.
712114
213811
163105
96154
Ma Phương Parshvanath

Một ma phương khác cũng nổi tiếng không kém tại Ấn Độ là ma phương Parshvanath được khắc trên đền thờ "Parshvanath Jain Temple" tại thành phố Khajuraho. Ma phương ra đời vào thế kỷ thứ 10 và có cấu trúc như hình vẽ bên trên. Ma phương này có đặc điểm tổng mỗi dòng, cột, chéo là 34, tổng các hình vuông 2x2 , the tổng 4 số ở góc của các hình vuông 3x3, Tổng 4 số góc, tổng đối xứng chéo (1+11+16+6 và 2+12+15+5), Tổng đối xứng bìa (12+1+6+15 and 2+16+11+5), đều có tổng 34.

Bức tranh "Melencolia I" của Albrecht Dürer 

Ma phương Durer hay ma phương Melancolia

Ma phương giả kim thuật Melancolia I của Durer có lẽ là một trong các ma phương nổi tiếng nhất ở Phương Tây. Nếu ai có đọc Dan Brown ở cuốn The Lost Symbol (Tựa đề tiếng Việt là Biểu Tượng Thất Truyền) thì chắc sẽ quen thuộc với ma phương này. Ma phương Durer là đảo chiều của ma phương  Mộc Tinh. Đây là ma phương huyền diệu nhất mà tôi từng biết và cũng là ma phương mà tôi thích nhất. Phía trên là bức tranh điêu khắc của Albrecht Dürer với tựa đề "Melencolia I" hoàn thành năm 1514. Chú ý ở góc phải trên cùng là hình ảnh ma phương. Tổng các hàng ngang dọc chéo, tổng các khối 2x2 ở bất kỳ vị trí nào cũng đều có tổng là 34. Ngoài ra, tổng số ở hình vuông ở giữa (10+11+6+7), tổng số ở 4 góc trong bất kỳ hình vuông 3x3 hay 4x4 nào chứa trong đó. Tổng các số biên theo chiều quay đồng hồ (3+8+14+9 và 2+12+15+5) , tổng đối xứng đương chéo (2+8+9+15 và 3+5+12+14), tổng đối xứng bìa (5+9+8+12 và 3+2+15+14), tổng chữ thập thánh giá (3+5+11+15, 2+10+8+14, 3+9+7+15, và 2+6+12+14) đều có tổng là 34.

Mặt tiền nhà thờ Sagrada Família tại Barcelona

Ma Phương Sagrada Família 

Ma phương số cuối cùng mà tôi muốn giải thích là ma phương Sagrada Família. Ma phương được tìm thấy trên mặt tiền nhà thờ Sagrada Família (dịch "gia đình thánh") tại thành phố Barcelona ở Tây Ban Nha. Ma phương do Josep Subirachs thiết kế với tổng là 33. Số 33 là số thần thánh theo thiên chúa giáo Vatican vì nó là tuổi của chúa Jesus, là tổng thời gian của quá trình Thống Khổ Ki Tô. Cách tính ma phương được trình bày ở hình bên dưới, trong đó tổng các vị trí đối xứng màu đỏ đều có tổng là 33. Cụ thể tổng của ngang, dọc, chéo, tổng của đối xứng biên, tổng của góc ở các hình vuông 2x2 ở giữa và 4 góc đều là 33. Tổng cặp đối xứng chéo, tổng thập tự, tổng cánh quạt đều là 33:

Cách tính của ma phương  Sagrada Família

Giờ ta đến các ma phương chữ:

Ký tự của ma phương Sator khắc tại làng cổ Oppede, Luberon, Pháp

Ma phương chữ đầu tiên tôi muốn giới thiệu là ma phương Sator. Ma phương này có lẽ là ma phương chữ sử dụng nhiều nhất trong ma thuật. Ma phương này có thể đọc xuôi và ngược lại và đối xứng ở bất kỳ chiều đọc nào. Nó được tìm thấy ở rất nhiều thánh tích và có lẽ xuất hiện từ đầu công nguyên. Khá nhiều tác phẩm nhắc về nó như một liên kết với ma quỷ, trong đó đáng chú ý có bài báo y học "The Saint Louis Medical and Surgical Journal" số 76 thông báo về các triệu chứng bất thường liên quan đến ma quỷ và ma phương Sator. Một cuốn sách có ảnh hưởng lớn về ma thuật là Long Lost Friend của nhà huyền học John George Hohman cũng nhắc đến ma phương Sator như là phương cách để liên kết với ma quỷ.


Ma phương Mebhaer được trích trong bản thảo "The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage" viết vào năm 1458, được cho là của một nhà ma thuật tên Abramelin. Ma phương này giống như ma phương Sator đối xứng qua đường chéo và có thể đọc ngang dọc như nhau. Ma phương còn đặc biệt ở chỗ ma phương toạ thành chữ thập với trung tâm là chữ R ở giữa và các chữ O ở xung quanh tạo thành chữ ORO nghĩa là Vàng. Ma phương được cho là dùng để phát hiện sự giả dối của bạn bè. 

Ma phương Ganesh Yantra

Ma phương Ganesh Yantra ngày nay vẫn thường được người Ấn khắc lên cửa cái để bảo vệ gia sản và sức khoẻ. Hình trên là tấm bìa đồng có khắc biểu tượng đạo Hindu, biểu tượng của Mandala và ma phương Ganesh Yantra.


3. Ma Phương Tarot

Ma phương Tarot là một ma phương chữ 4x4. Thông qua Gematria, Mathers đã chuyển dịch thành ma phương số 4x4. Vì vậy, ma phương Tarot có những đặc tính mà các ma phương trên không có.

Ma phương Tarot được xây dựng từ thuật ngữ "Rota Taro Orat Tora Ator" được dịch thành "The Wheel of Tarot speaks the Law of Ator" nghĩa là Vòng quay Tarot tiên tri về luật của thần Hathor. Thuật ngữ này chỉ được xây dựng từ 4 chữ cái và sử dụng đảo ngữ như trường hợp của ma phương Sator. Hầu hết các sách tarot đều chỉ nhắc đến thuật ngữ này mà không hề giải thích gì thêm về cấu trúc của nó. 

Trong cuốn The Tarot của Mathers xuất bản năm 1888, ông đã giải nghĩa cấu trúc biến đổi từ ngữ trong từ Tarot như sau "The following are interesting metatheses of the letters of TARO: TORA (Hebrew) = Law; TROA (Hebrew) = Gate; ROTA (Latin) = wheel; ORAT (Latin) = it speaks, argues, or entreats; TAOR (Egyptian) = Täur, the Goddess of Darkness; ATOR (Egyptian) = Athor, the Egyptian Venus.". Tức là:

TORA: Luật lệ
TROA: Cổng
ROTA: Vòng quay
ORAT: Tiên tri
TAOR: Tên của thần Bóng Tối
ATOR: Tên của thần Tình Yêu

Ma phương Tarot chỉ sử dụng thuật ngữ 4 từ : "Rota Taro Orat Ator". Đây mới chính là thuật ngữ đúng đắn của mật chú Tarot. "Rota Taro Orat Ator" phải dịch là "The Wheel of Taro by Ator" nghĩa là Vòng Quay của Tarot bởi thần Hathor. Hãy nhìn vào lá The Wheel of Fortune trong bộ Waite để thấy rõ câu thần chú này. Xem hình bên dưới:

Lá The Wheel of Fortune của bộ Waite

Vòng tròn Wheel được cấu trúc bởi 4 chữ T, A, R, O. Đầu tiên, phải đọc từ dưới lên bắt đầu từ R và thuận kim đồng hồ, ta có chuỗi ROTA. Kế tiếp, bắt đầu từ T bên trên và thuận kim đồng hồ, ta có chuỗi TARO. Kế tiếp, bắt đầu từ O trái và nghịch kim đồng hồ, ta có chuỗi ORAT. Cuối cùng, bắt đầu từ A phải và nghịch kim đồng hồ, ta có chuỗi ATOR. Kết hợp lại ta có đúng chữ Rota Tora Orat Ator. 

Sau đây là cấu trúc của ma phương Tarot:

Ma phương chữ Tarot

Quan sát ma phương, ta thấy ma phương đối xứng ở cả 2 trục chéo. Các chữ O, T nằm đối xứng cánh quạt tạo thành vòng quay. Mỗi hình vuông 2x2 ở góc đều chứa đủ 4 chữ cái khác nhau. Mỗi hình vuông 2x2 ở cạnh đều chứa đủ 4 chữ cái khác nhau. Sự cân xứng trong ma phương này là đặc điểm đặc biệt của ma phương Tarot.

Thay thế hệ thống gematria theo quy tắc tương ứng từ Hebrew sang Latin. Cụ thể: A tương đương Alef là 1, T tương đương Teth là 9, O tương đương Ayin là 70, R tương đương Resh là 200. Ta sẽ có được ma phương số Tarot như sau:

Ma phương số Tarot

Ma phương này có tính chất tổng của hàng ngang, dọc đều bằng 280. Tổng của hình vuông 2x2 ở các góc, tổng của hình vuông 2x2 ở các bìa đều bằng 280. Tổng đường chéo và tổng hình vuông 2x2 ở giữa, tổng đường cánh quạt đều là 402. Ngoài ra còn nhiều sự bố trí khác tạo thành cặp đối xưng có gematria giống nhau mà trong bài không tiện liệt kê.

Hình vẽ sau đây thể hiện các cách tính của ma phương Tarot:

Các cách tính trên ma phương Tarot

4. Kết luận

Ma phương Tarot là một vấn đề thú vị trong lĩnh vực ma phương và thuật chú. Mặt khác, vấn đề ma phương Tarot hiện nay vẫn còn mới mẻ đối với nhiều người, ngay cả đối với các nhà nguyên cứu Tarot. Thông tin về ma phương Tarot hiện nay chỉ phổ biến ở các hệ thống hội kín của Tam Điểm Anh mà không được quản bá rộng rãi và trên mạng, hầu như không hề có thông tin về cái này.

Ps: Ảnh của tác giả tại nhà thờ Sagrada Família trước ma phương.

Phillippe NGO, tác giả và người sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu Tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Ma Phương Tarot" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ