[Tarot Meeting] Sài Gòn - 07.04.2013

Ngày 07.04.2013

Chủ Trì: Bim Nguyễn

Nội dung:
- Gặp gỡ giao lưu, giải trài bài cùng nhau.
- Bàn luận về các chủ đề tarot, kinh nghiệm khi thực hành.

DMCA.com Protection Status
Bài viết "[Tarot Meeting] Sài Gòn - 07.04.2013" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ