[Tarot Meeting] Sài Gòn [06.2013]

Tarot Meeting Miền Nam

Nội dung:
- Thảo luận chuyên đề Thời gian kỳ 1.
- Nhận thẻ thành viên của group.
- Giao lưu giữa admin và thành viên.

Thời gian: 2h chiều Chủ Nhật, 30/06/2013


DMCA.com Protection Status
Bài viết "[Tarot Meeting] Sài Gòn [06.2013]" có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ