Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P1) - Phương Pháp Định 52 Tuần (52 Weeks Timing)

Dẫn: Dự đoán thời gian dường như là một điều khá phức tạp, nhất là ở sự chính xác của nó. Dù vậy, ta vẫn không thể bỏ qua sự nghiên cứu này. Tôi tập hợp trong chuyên mục này hơn 10 phương pháp dự đoán tương lai được sử dụng rộng rãi. Công việc tìm kiếm và phân tích các phương pháp này đã được bắt đầu từ năm 2011, nhưng đến nay mới tương đối đẩy đủ. Mỗi phần tôi đều sẽ có bình luận và trình bày các spread dùng trong việc dự đoán, nhằm giúp cho đọc giả có cái nhìn toàn diện về các phương pháp này.


Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot


Phương Pháp Định 52 Tuần (52 Weeks Timing)


Phương Pháp Định 52 Tuần (52 Weeks Timing) là phương pháp dựa trên nguyên lý của bộ 52 lá để xác định 52 tuần trong năm. Phương pháp này được thể hiện qua 2 phương pháp con: Hệ Thống Khung Thời Gian (Tarot Time Frame System) của Cheryl Lynne Bradley và Phương Pháp "Định Thời Gian Bởi Mùa" (Timing By Season of Suit) của Teresa Michelsen.


52 Tuần trong một năm. 


Nguồn: kellybrownpaper.wordpress.com

Hệ Thống Khung Thời Gian (Tarot Time Frame System) của Cheryl Lynne Bradley

1. Nguyên Lý

Phương Pháp này thực hiện dựa trên nguyên lý của bộ 52 lá bài. Cheryl Lynne Bradley trình bày phương pháp này trong "Tarot Time Frame Reference System". Nhiều người trong chúng ta biết rằng bộ 52 lá bài được thiết kế dựa trên 52 tuần của một năm, vì vậy, dựa vào đó có thể dự đoán được vị trí tuần cần biết. Bradley dùng Minor 56 lá bài để dự đoán 52 tuần và 4 lá bài còn lại để ám chỉ cho biết "không đoán trước được". Hệ thống Major được Bradley dùng để xác định ngày trong tuần. Lý do để hai lá bài trong Major là Fool và World không được dùng để xác định ngày là vì đó là điệu nhảy của cuộc sống ở giữa trung tâm vũ trụ, vì vậy đó là một quãng vô định (Nguyên văn "dancing the dance of life at the centre of the universe"). Lý do để lá Pages không được tính xác định là vì nó thể hiện là một lá bài thông điệp, nó cần các lá bài khác để giải thích (Nguyên văn: "Pages are predominantly a card of messages and require another card to be drawn for explanation"). Hệ thống xếp đặt của Bradley tương đối khó hiểu và cũng không có bài giải thích cho sự sắp đặt đó (? theo tôi biết) ngoài một hiểu biết duy nhất là các sắp đặt này dựa vào các chu kỳ mặt trăng. Tôi trình bày nó dưới đây:

- Minor Arcana: Ngoại từ Page được coi như không xác định được ngày. Còn lại 52 lá Minor tương ứng với 52 tuần. Hiện vẫn chưa rõ quy tắc để có được bảng tương ứng.
- Major Arcana: Ngoại trừ Fool và World không xác định được ngày. Còn lại 20 lá Minor tương ứng với 7 ngày trong tuần. Vẫn chưa rõ quy tắc để có được bảng tương ứng.

Các tuần được tính từ ngày đầu tiên của năm, chứ không phải từ tuần đầu của năm. Có nghĩa là nếu ngày đầu của năm bắt đầu từ thứ 6, thì tuần thứ 1 của năm sẽ tính từ thứ 6 đầu tiên đến thứ 6 tuần kế, và cứ vậy tiếp tục. Nó khác với tuần lịch theo quy ước quốc tế.

Hệ thống Minor và Các Tuần trong Năm:

Week 1:        7 of Cups        
Week 2:     King of Wands
Week 3:     8 of Coins
Week 4:     Ace of Cups
Week 5:     5 of Wands
Week 6:     3 of Swords
Week 7:     9 of Cups
Week 8:     2 of Wands
Week 9:     Queen of Coins
Week 10      Knight of Swords
Week 11:     10 of Wands
Week 12:     4 of Coins       
Week 13:     2 of Swords
Week 14:     9 of Coins        
Week 15:     King of Cups
Week 16:     8 of Swords
Week 17:     6 of Wands        
Week 18:     7 of Coins
Week 19:     3 of Cups
Week 20:     10 of Swords
Week 21:     Knight of Wands
Week 22:     10 of Cups
Week 23:     6 of Coins
Week 24:     Queen of Swords
Week 25:     4 of Cups
Week 26:     Ace of Wands
Week 27:     King of Coins
Week 28:     5 of Swords
Week 29:     3 of Coins
Week 30:     Knight of Cups
Week 31:     Queen of Cups
Week 32:     4 of Wands
Week 33:     Ace of Swords
Week 34:     9 of Wands
Week 35:     5 of Cups
Week 36:     8 of Wands
Week 37:     10 of Coins
Week 38:     2 of Cups
Week 39:     6 of Swords
Week 40:     7 of Wands
Week 41:     Knight of Coins
Week 42:     4 of Swords
Week 43:     6 of Cups
Week 44:     Queen of Wands
Week 45:     2 of Coins
Week 46:     9 of Swords
Week 47:     Ace of Coins
Week 48:     7 of Swords
Week 49:     5 of Coins
Week 50:     3 of Wands
Week 51:     King of Swords
Week 52:     8 of Cups

Hệ thống Major và các Ngày trong Tuần:

The Magician: Chủ Nhật
The High Priestess: Thứ 2
The Empress: Thứ 6
The Emperor: Thứ 5
The Hierophant: Thứ 6
The Lovers: Chủ Nhật
The Chariot: Thứ 5
The Strength: Thứ 4
The Hermit: Chủ Nhật
The Wheel of Fortune: Thứ 6
Justice: Thứ 6
The Hanged Man: Thứ 4
Death: Thứ 3
Temperance: Thứ 2
The Devil: Thứ 7
The Tower: Thứ 3
The Star: Thứ 7
The Moon: Thứ 2
The Sun: Thứ 3
Judgement: Thứ 3

Cấu trúc 52 tuần, 13 tháng và 4 mùa.
Nguồn: theabysmal.wordpress.com

2. Bình Luận:

Vì không hiểu rõ về các cấu trúc của hệ thống này nên tôi không thể phân tích đầy đủ các khía cạnh của hệ thống. Một vài nhận xét chung như sau: sự sắp xếp dùng 56 lá bài Minor để tạo tương ứng với 52 tuần là một hệ thống hoàn thiện. Cho dù các sắp xếp vị trí giữa 52 lá này tương đối không rõ ràng, nhưng hệ thống dù sao cũng lắp đầy được khung thời gian, và với một cấu trúc rất dễ hiểu và dễ dùng. Chỉ với 2 cấu trúc này, ta có thể lấy ra được toàn bộ thời gian cần thiết cho việc bói toán. Tác giả không gợi ý một trải bài nào cả, nhưng ta hoàn toàn có thể thấy được các trải bài qua cấu trúc này. Tôi trình bày trải bài gợi ý trong phần kế tiếp.

Ưu điểm của nó, như đã nói ở trên, chính là sự hợp lý trong bố trí cấu trúc khiến cho nó lắp đầy được khung thời gian mà không bị trùng lắp. Nhược điểm của nó có lẽ nằm ở sự bất đối xứng trong việc gáng giá trị ngày trong tuần vào 22 lá Major. Vì chỉ dùng 20 lá bài để diễn tả 7 ngày, sẽ có những ngày được mô tả bởi 3 lá và có những ngày chỉ mô tả bởi 2 lá. Sự bất đối xứng này đặt ra câu hỏi: vì sao có những ngày quang trọng hơn những ngày khác ? Và đó là câu hỏi không dễ trả lời cho thỏa đáng được.

Điểm chú ý ở các bố trí này là mối quan hệ 52 lá bài và Tarot. Đã từ lâu, 52 lá bài ứng với 52 tháng là một điều huyền bí khó giải thích. Chẳng hạn như tổng các chữ cái trong tên quân bài "KING QUEEN JACK TEN NINE EIGHT SEVEN SIX FIVE FOUR THREE TWO ACE" đúng bằng 52. Bộ bài có 52 lá, 12 lá mặt, 4 đầu hình, 13 kiểu thì tương ứng của nó một năm có 52 tuần, 12 tháng, 4 mùa, 13 tuần cho mỗi mùa. Tổng của các giá trị của bộ 52 lá (với Ace = 1, King = 13, Queen = 12, Jack = 11) là 364 tương ứng 364 ngày trong năm. Nếu nói Tarot huyền bí, thì bộ 52 lá cũng huyền bí không kém. Golden Dawn đã nhận ra điều này khi tách bộ Princess (tương ứng King, hoặc Page trong Bộ Waite Tarot) ra thành một nhóm độc lập. Dù vậy, họ dường như không nhận ra mối quan hệ về 52 lá này và sự liên hệ thời gian. Nếu không, sự tương ứng thời gian trong Golden Dawn có lẽ sẽ khác.

3. Trải bài Hai Lá "Hệ Thống Khung Thời Gian" (Tarot Time Frame System):

Trải bài gồm 2 lá bài nhằm xác định khung thời gian. Ý nghĩa của hai lá bài đó được giải nghĩa như sau:

- Nếu là hai lá Major (Trừ The Fool và The World): thời điểm xảy ra sự kiện nằm giữa 2 ngày này trong tuần. Tra bảng để biết được hai ngày được nói đến.


- Nếu là hai lá Minor (Trừ Page): thời điểm xảy ra sự kiện nằm giữa 2 tuần. Tra bản để biết được hai tuần đó.


- Nếu là một lá Major và 1 lá Minor: thời điểm xảy ra sự kiện nằm ở tuần được nói đến trong lá Minor và nằm ở ngày được nói đến trong lá Major.


- Nếu là một trong các lá The Fool, The World, The Pages: thời điểm không thể xác định được, nhưng nếu lá còn lại khác, có thể xác định được hoặc tuần xảy ra, hoặc thứ của ngày xảy ra sự kiện.


Thời gian được tính từ thời gian gần nhất kể từ thời điểm hiện tại, cho đến tương lai, hoặc quá khứ xảy ra sự kiện. Tuyệt đối không rút lá phụ trong trải bài này và cũng không truy vấn chi tiết hơn để đảm bảo tính logic của toàn hệ thống. Phương Pháp "Định Thời Gian Bởi Mùa" (Timing By Season of Suit) của Teresa Michelsen

1. Nguyên Lý

Được trình bày ở "Timing Questions" của  Teresa Michelsen và bởi "Timing and the Tarot" trên www.bewitchingways.com.  Phương pháp này có thể không phải được sáng tạo bởi Teresa Michelsen, mà dường như có từ trước đó. Tuy nhiên, Michelsen là cái nên duy nhất có bài viết hướng dẫn phương pháp này (theo sự truy lục hiện tại). Nó dựa trên tính chất mùa của bốn đầu hình (Suit) và cấu trúc 13x4 của hệ 52 lá bài. Các bạn có thể xem thêm sự liên quan ở bài Phương Pháp Khung Thời Gian của Cheryl Lynne Bradley. Chúng ta biết là mỗi mùa trong năm có 13 tuần, bốn mùa là 52 tuần. Mười ba tuần của mỗi mùa ứng với từ Ace đến 10, Page, Knight, Queen; mỗi lá bài tương ứng 1 tuần. Mỗi đầu hình tương ứng một mùa. Còn King tương ứng với sự chuyển mùa. 

Ứng với mỗi đầu hình là một mùa:

- Cups: Xuân 

- Wands: Hạ
- Swords: Thu 
- Pentacles: Đông

Ứng với mỗi lá Số là một tuần

- Ace: tuần đầu tiên của mùa
- 2, 3 .... 10: tuần thứ 2, 3 ... 10 của mùa
- Page: tuần 11 của mùa
- Knight: tuần 12 của mùa
- Queen: tuần cuối mùa
- King: Chuyển mùa sang mùa kế tiếp.

Cụ thể của 52 tuần được ghi lại bên dưới. Bản bên dưới do tôi xây dựng dựa trên mô tả của phương pháp này. Tuần theo thứ tự từ tuần đầu tiên của tháng 1 đến tuần cuối tháng 12 theo lịch chính thức. Thứ tự và các xắp xếp này đựa trên cấu trúc theo mùa, nên có sự lệch nhau giữa các tuần và vị trí các lá bài; bởi vì mùa xuân bắt đầu từ tháng 2 chứ không phải tháng 1. 


Tuần 1: 10 of Pentacles

Tuần 2: Page of Pentacles
Tuần 3: Knight of Pentacles
Tuần 4: Queen of Pentacles
Tuần 3, 4, 5, 6: King of Pentacles
Tuần 5: Ace of Cups
Tuần 6: 2 of Cups
Tuần 7: 3 of Cups
Tuần 8: 4 of Cups
Tuần 9: 5 of Cups
Tuần 10: 6 of Cups
Tuần 11: 7 of Cups
Tuần 12: 8 of Cups
Tuần 13: 9 of Cups
Tuần 14: 10 of Cups
Tuần 15: Page of Cups
Tuần 16: Knight of Cups
Tuần 17: Queen of Cups
Tuần 16, 17, 18, 19: King of Cups
Tuần 18: Ace of Wands
Tuần 19: 2 of Wands
Tuần 20: 3 of Wands
Tuần 21: 4 of Wands
Tuần 22: 5 of Wands
Tuần 23: 6 of Wands
Tuần 24: 7 of Wands
Tuần 25: 8 of Wands
Tuần 26: 9 of Wands
Tuần 27: 10 of Wands
Tuần 28: Page of Wands
Tuần 29: Knight of Wands
Tuần 30: Queen of Wands
Tuần 29, 30, 31, 32: King of Wands
Tuần 31: Ace of Swords
Tuần 32: 2 of Swords
Tuần 33: 3 of Swords
Tuần 34: 4 of Swords
Tuần 35: 5 of Swords
Tuần 36: 6 of Swords
Tuần 37: 7 of Swords
Tuần 38: 8 of Swords
Tuần 39: 9 of Swords
Tuần 40: 10 of Swords
Tuần 41: Page of Swords
Tuần 42: Knight of Swords
Tuần 43: Queen of Swords
Tuần 42, 43, 44, 45: King of Swords
Tuần 44: Ace of Pentacles
Tuần 45: 2 of Pentacles
Tuần 46: 3 of Pentacles
Tuần 47: 4 of Pentacles
Tuần 48: 5 of Pentacles
Tuần 49: 6 of Pentacles
Tuần 50: 7 of Pentacles
Tuần 51: 8 of Pentacles
Tuần 52: 9 of Pentacles

Trong Major Arcana, Teresa Michelsen cho rằng các lá Major ám chỉ "không xác định được", cùng nhận định trong bài "Timing and the Tarot" trên www.bewitchingways.com. Tuy nhiên, các lá Major còn có một cách để nhận định theo mùa dựa trên hình ảnh của lá bài, theo nhận định trong "Timing Tarot Events: 4 methods for working out when an event will happen using Tarot" trên trang phuture.me. Chẳng hạn lá The Fool diễn tả rõ ràng về mùa xuân, The Sun diễn tả mùa hè, The Hermit diễn tả mùa đông ...


2. Bình Luận


Ưu điểm của nó là sự lắp đầy khung thời gian với sự hợp lý cao hơn rất nhiều so với các phương pháp khác. Phương pháp này là sự kết hợp của phương pháp Chiêm Tinh của Golden Dawn (Quan hệ giữa đầu hình với mùa) và phương pháp Khung Thời Gian của Bradley (quan hệ giữa 56 lá Minor và 52 tuần trong năm). Nó kế thừa được mặt tích cực của 2 phương pháp này. Một điểm bất lợi của nó chính là việc thiếu giải nghĩa cho các lá Major so với Bradley, nhưng lại hợp lý hơn khi dùng trọn được 56 lá Minor của Tarot.


3. Trải Bài Một Lá  "Đếm Thời Gian Bởi Mùa" (Timing By Season of Suit)


Chỉ rút một lá duy nhất cho câu hỏi về thời gian. Dựa vào đầu hình, ta có thể biết được lá bài ám chỉ đến mùa nào trong năm. Dựa vào số trên lá bài, ta biết được thứ tự tuần trong mùa đó. Trải bài này có thể kết hợp với các trải bài khác tạo thành câu hỏi "thời điểm là khi nào ?" như một câu hỏi phụ cho trải bài chính, một lá bài cho câu hỏi thời gian. 

Nếu rút được lá Minor thì chỉ việc tra theo bảng bên trên để xác định được tuần diễn ra sự kiện. Nếu rút được Major thì hoặc xác định là không thể đoán biết, hoặc áp dụng phương pháp trên phuture.me là một gợi ý.


Ta cũng có thể sử dụng kết hợp với phương pháp của Bradley bên trên để giải quyết.


Ví dụ: Rút lá 5 of Wands ám chỉ đến tuần thứ 5 của mùa hè gần nhất với thời điểm bói.Xem toàn bộ bài viết trong cuốn Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot của Philippe Ngo.
Philippe Ngo, sáng lập Tarot Huyền Bí, một người nghiên cứu tarot tại Pháp.
DMCA.com Protection Status
Bài viết "Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot (P1) - Phương Pháp Định 52 Tuần (52 Weeks Timing) " có bản quyền, được bảo vệ bởi DMCA. Bất kỳ hình thức sao chép lại ở các trang khác mà không tuân thủ các điều khoảng sử dụng của chúng tôi sẽ được thông báo đến DMCA để thực hiện gỡ bỏ khỏi hệ thống tìm kiếm của Google và Bing. Truy cập DMCA.COM để biết thêm về các biện pháp trừng phạt do vi phạm bản quyền nội dung số.
Trang chủ